cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Đề bài

Hệ bài trừ thủy dịch với cấu trúc thế nào ?

Bạn đang xem: cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xem lại Bài tiết và cấu tạo hệ bài tiết nước tiểu

Xem thêm: biểu đồ miền là gì

Lời giải chi tiết

Cấu tạo ra của hệ bài trừ nước tiểu:

- Hệ bài trừ thủy dịch gồm: thận, ống dẫn thủy dịch, bóng tè và ống tè.

Xem thêm: công nghệ 11 bài 3 thực hành trang 21

- Thận là cơ sở cần thiết nhất của hệ bài trừ thủy dịch, bao gồm 2 trái khoáy thận; từng trái khoáy chứa chấp khoảng chừng 1 triệu đơn vị chức năng công dụng nhằm thanh lọc tiết và tạo hình thủy dịch.

- Mỗi đơn vị chức năng công dụng bao gồm cầu thận (thực hóa học là một trong những búi mao quản máu), nang cầu thận (thực hóa học là một chiếc túi bao gồm 2 lớp xung quanh cầu thận), ống thận.

Loigiaihay.com