cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

Câu hỏi:

20/03/2020 29,123

B. Cu + hỗn hợp FeCl2

Bạn đang xem: cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

Đáp án chủ yếu xác

­Đáp án B

Phương pháp: Dựa nhập sản phẩm năng lượng điện hóa (quy tắc α)

Hướng dẫn giải:

  

Dựa nhập quy tắc α, tao thấy phản xạ ko xẩy ra được là:

Cu + hỗn hợp FeCl2.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Chất nào là tại đây nằm trong loại α – amino axit?

A. H2NCH(CH3)NH

B. H2NCH(CH3)COOH

C. H2NCH2CH2COOH

D. HCOOCCH(CH­3)COOH

Câu 2:

Ngâm một đinh Fe nhập 100ml hỗn hợp CuCl2 1M, fake thiết Cu dẫn đến bám không còn nhập đinh Fe. Sau khi phản xạ đoạn lấy đinh Fe đi ra sấy thô lượng đinh Fe tăng thêm

A. 0,8 gam

B. 15,5 gam

C. 2,4 gam

D. 2,7 gam

Câu 3:

Hòa tan không còn 5,6 gam Fe vị một lượng vừa vặn đầy đủ hỗn hợp HNO3 đặc rét chiếm được V lít NO2 là thành phầm khử độc nhất (đktc). V có mức giá trị nhỏ nhất là

A. 1,12 lít

Xem thêm: de thi thu toan thpt 2022

B. 2,24 lít

C. 4,48 lít

D. 6,72 lít

Câu 4:

Sản phẩm của phản xạ thủy phân CH3COOC2H5 nhập môi trường xung quanh axit là

A. CH3COC2H5 và H2O.

B. CH3CHO và C2H5OH.

C. CH3OH và C2H5OOH

D. CH3COOH và C2H5OH

Câu 5:

Poli(vinyl axetat) là polime được pha chế vị phản xạ trùng khớp monome nào là sau đây?

A. CH3COO-CH=CH2

B. CH2=CH-COO-CH2H5

C. C2H5COO-CH=CH2

D. CH2=CH-COO-CH3

Câu 6:

Ứng với công thức phân tử C5H13N đem từng nào amin bậc một, mạch cacbon ko phân nhánh, là đồng phân cấu trúc của nhau?

A. 4

B. 1

C. 3

Xem thêm: cho đường tròn tâm o bán kính r

D. 2