cách tính diện tích hình thoi

Hình thoi là 1 trong mỗi hình cơ phiên bản được giảng dạy dỗ ở nhiều cấp cho học tập và được vận dụng nhiều vô vào thực tiễn. Trong nội dung bài viết này, Viện đào tạo và giảng dạy Vinacontrol tiếp tục chỉ dẫn chúng ta công thức tính diện tích S hình thoi và tất nhiên những bài bác tập luyện đem tiếng giải cụ thể. Ngoài rời khỏi, công ty chúng tôi còn cung ứng "Bảng tính online diện tích S những hình phẳng" sẽ giúp đỡ bạn giải thời gian nhanh những bài bác thói quen diện tích S.

1. Khái niệm và những đặc điểm của hình thoi

1.1 Hình thoi là gì?

Hình thoi trong hình học tập Euclide là tứ giác đem tư cạnh cân nhau. Đây là hình bình hành có nhì cạnh kề cân nhau hoặc hình bình hành đem hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau.

Bạn đang xem: cách tính diện tích hình thoi

Khi một hình thoi đem tư góc vuông vô cân nhau thì hình thoi này được xác lập là hình vuông vắn. Như vậy, hình vuông vắn là 1 tình huống quan trọng của hình thoi vì thế nó đem tư cạnh lâu năm cân nhau và đem tư góc vuông.

Từ phía trên tao đem thế rút rời khỏi kết luận:

 • Mọi hình vuông vắn đều là hình thoi, tuy nhiên từng hình thoi thì ko nên đều là hình vuông vắn.
 • Mọi hình thoi đều là hình bình hành, tuy nhiên từng hình bình hành thì ko nên hình thoi.

1.2 Tính hóa học của hình thoi

Hình thoi đem những đặc điểm bao gồm:

 • Các góc đối nhau cân nhau.
 • Hai đàng chéo cánh vuông góc cùng nhau và hạn chế nhau bên trên trung điểm của từng đàng.
 • Hai đàng chéo cánh là những đàng phân giác của những góc của hình thoi.
 • Hình thoi đem toàn bộ đặc điểm của hình bình hành.

1.3 Dấu hiệu nhận thấy hình thoi

Để nhận thấy một hình liệu có phải là thoi hay là không, tao nhờ vào những tín hiệu sau đây:

 • Dấu hiệu 1: Hình tứ giác đem 4 cạnh cân nhau là hình thoi.
 • Dấu hiệu 2: Tứ giác đem 2 đàng chéo cánh là đàng trung trực của nhau là hình thoi.
 • Dấu hiệu 3: Tứ giác đem 2 đàng chéo cánh là đàng phân giác của tất cả tư góc là hình thoi.
 • Dấu hiệu 4: Hình bình hành đem nhì cạnh kề cân nhau là hình thoi.
 • Dấu hiệu 5: Hình bình hành đem hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau là hình thoi.
 • Dấu hiệu 6: Hình bình hành mang trong mình một đàng chéo cánh là đàng phân giác của một góc là hình thoi.

Hình thoi trong hình học tập Euclide là tứ giác đem tư cạnh vị nhau

Hình thoi trong hình học tập Euclide là tứ giác đem tư cạnh vị nhau

2. Công thức tính diện tích S hình thoi

Công thức tính diện tích S hình thoi được tuyên bố như sau

Diện tích của hình thoi vị 50% tích chừng lâu năm của hai tuyến phố chéo

Công thức: S =1/2(d1 x d2) = a x h

Trong đó:

 • S là diện tích S hình thoi
 • d1, d2 là hai tuyến phố chéo cánh hình thoi
 • h là độ cao của hình thoi
 • a là cạnh hình thoi

Diện tích của hình thoi vị 50% tích chừng lâu năm của hai tuyến phố chéo

S =1/2(d1 x d2) = a x h

Ngoài rời khỏi, tao hoàn toàn có thể tính diện tích S hình thoi nhờ vào hệ thức vô tam giác (trong tình huống hiểu rằng số đo góc của hình thoi):

S = a² . sin A = a² . sin B = a² . sin C = a² . sin D

Trong đó:  

 • S: Ký hiệu diện tích S hình thoi
 • a: Kích thước chừng lâu năm cạnh bên
 • α: Số đo một góc ngẫu nhiên nằm trong hình thoi.

cong-thuc-tinh-dien-tich-hinh-thoi-dua-vao-luong-giac

S = a² . sin A = a² . sin B = a² . sin C = a² . sin D

3. Những lưu ý Khi thực hiện vấn đề tính diện tích

Trong những bài bác tập luyện, hoặc bài bác đánh giá có khá nhiều vấn đề tính diện tích S được gài cắm, tạo ra nhiễu mang lại học viên và sỹ tử. Do bại liệt Khi thực hiện bài bác bạn phải gọi kỹ đề và chú ý những điểm sau:

 • Khi đề bài bác chừng lâu năm những cạnh đem đơn vị chức năng không giống nhau, thì bước trước tiên cần thiết quy thay đổi về và một đơn vị đo chừng lâu năm.
 • Đối với bài bác đối chiếu diện tích S những hình, cũng cần phải chú ý về đơn vị đo diện tích của những hình. Nếu bọn chúng không giống nhau, hãy quy thay đổi về và một đơn vị chức năng đo rồi mới nhất tổ chức đối chiếu.
 • Thực hiện tại đánh giá thành phẩm tối thiểu 2.

4. Các dạng bài bác thói quen diện tích S hình thoi và tiếng giải chi tiết

4.1 Dạng 1: Tính diện tích S hình thoi nhờ vào đàng chéo

Với dạng bài bác tập luyện này, tao tuân theo quá trình sau:

 • Bước 1: Xác toan dữ khiếu nại đề bài bác mang lại, kể từ bại liệt tính chừng lâu năm của hai tuyến phố chéo;;
 • Bước 2: Nhân chừng lâu năm hai tuyến phố chéo cánh lại với nhau;
 • Bước 3: Chia tích hai tuyến phố chéo cánh vừa phải tính được mang lại 2.

Ở dạng bài bác tập luyện này, tính chừng lâu năm của hai tuyến phố chéo cánh là sự việc cốt lõi nhằm kể từ bại liệt tính diện tích S hình thoi. Do bại liệt, yên cầu sự suy nghĩ thời gian nhanh và đúng đắn với những dữ khiếu nại tuy nhiên đề bài bác đang được mang lại.

Bài tập luyện ví dụ 1: Tính diện tích S của hình thoi biết chừng lâu năm cạnh vị 15cm và 1 trong những 2 đàng chéo cánh của chính nó vị 18 centimet.

Giải:

Gọi hình thoi S1 có tính lâu năm đàng chéo cánh d1 là 18cm, chừng lâu năm cạnh là 15cm và đàng chéo cánh d2.

Dựa vô đặc điểm của hình thoi, đem hai tuyến phố chéo cánh vuông góc cùng nhau, hạn chế nhau bên trên cộng đồng điểm của từng đàng. Do bại liệt tạo thành tư tam giác vuông.

Xem thêm: worth to v hay ving

Áp dụng toan lý Py-ta-go tao tính được chừng lâu năm đàng chéo cánh d2:

d2 = 2 x √(15^2 – 9^2) = 2 x 12 = 24

-> Diện tích hình thoi S1 = ½ ( 18 x 24) = 216 cm2

4.2 Dạng 2: Tính diện tích S hình thoi nhờ vào độ cao và cạnh lòng

Do hình thoi đem không hề thiếu đặc điểm của tứ giác bịa đặt biệt, đem nhì cạnh mặt mũi và dáy cân nhau. Do bại liệt, tất cả chúng ta hoàn toàn có thể dùng công thức sau nhằm tính diện tích S hình thoi:

S = a x h

 • S là diện tích
 • a là chừng lâu năm cạnh đáy
 • h là độ cao của hình thoi

Để giải bài bác tập luyện này tao triển khai quá trình như sau:

 • Bước 1: Xác toan những dữ khiếu nại đề bài bác mang lại, tính chừng lâu năm độ cao và cạnh đáy;
 • Bước 2: kề dụng công thức tính diện tích S, lấy chừng lâu năm độ cao nhân với cạnh lòng.

Bài tập luyện ví dụ 2: Tính diện tích S hình thoi đem chiều cao 6cm và chừng lâu năm cạnh đáy là 80mm.

Giải

Ta triển khai quy đổi: 80mm = 8cm.

Độ lâu năm cạnh lòng của hình thoi là 8cm.

Gọi S là diện quí của hình thoi, tao vận dụng công thức: S = a x h = 8 x 6 = 48cm2.

4.3 Dạng 3: Tính diện tích S nhờ vào công thức lượng giác

Hình thoi có tính lâu năm cạnh lòng là a, tao đem công thức tính diện tích S sau: S= a². sin α

Bài tập luyện ví dụ 3:  Cho hình thoi ABCD, đem cạnh hình thoi = 4cm, góc A = 35 chừng. Tính diện tích S hình thoi ABCD.
Giải: Áp dụng công thức, tao đem a = 4, góc = 35 chừng. Ta thay cho vô công thức như sau:

S = a2 x sinA = 42 x sin(35o) = 9,177 (cm2).

5. Tổng phù hợp bài bác tập luyện tự động luyện

Câu 1: Tính diện tích S hình thoi có tính lâu năm đàng chéo cánh là 14cm và 10cm.

Câu 2: Hình thoi có tính lâu năm những đàng chéo cánh là 18dm và 5m. Diện tích hình thoi bại liệt vị từng nào đề-xi-mét vuông?

Câu 3: Một hình thoi đem diện tích S 4dm, chừng lâu năm một đàng chéo cánh là 3/5 dm. Tính chừng lâu năm đàng chéo cánh loại nhì.

Câu 4: Một khu đất nền hình thoi có tính lâu năm những đàng chéo cánh là 70m và 300m. Tính diện tích S khu đất nền bại liệt.

Câu 5: Một hình thoi đem diện tích S 4dm2, chừng lâu năm một đàng chéo cánh là 3/5 dm. Tính chừng lâu năm đàng chéo cánh loại nhì.

Trên đó là toàn cỗ nội dung về công thức tính diện tích S hình thoi và bài bác tập luyện đem tiếng giải. Mong rằng qua loa nội dung bài viết này, Viện đào tạo và giảng dạy Vinacontrol đang được cung ứng vấn đề hữu ích cho tới chúng ta.

Ngoài rời khỏi, bạn cũng có thể mò mẫm hiểu thêm thắt về những công thức tính diện tích S khác:

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình vuông và Bài tập luyện đem tiếng giải

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình trụ và Tổng phù hợp bài bác tập luyện hoặc gặp

Xem thêm: the number of và a number of

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình bình hành và Hướng dẫn giải bài bác tập luyện chi tiết

✍ Xem thêm: Công thức tính diện tích S hình chữ nhật và những dạng bài bác tập luyện hoặc đem vô đề thi

✍ Xem thêm: Các công thức tính diện tích S hình tam giác