cách đổi số điện thoại facebook

Cách thay cho thay đổi số Smartphone bên trên Facebook là một trong những vấn đề cần thiết được rất nhiều người tiêu dùng quan hoài nhập quy trình dùng. Số Smartphone là một trong những trong mỗi vấn đề cần thiết chung chúng ta có thể lấy lại password, xác minh tính danh bên trên Facebook. Vì vậy nếu khách hàng thay cho thay đổi số Smartphone, hoặc thay cho thay đổi vấn đề này bên trên Facebook vì chưng công việc ngay lập tức tại đây nhằm đáp ứng đáng tin cậy mang đến thông tin tài khoản của công ty nhé!

1. Cách thêm thắt số Smartphone Facebook bên trên khí giới iOS và Android

Bước 1: Mở phần mềm Facebook bên trên điện thoại > lựa chọn nhập hình tượng 3 vệt gạch ốp ngang góc bên trên ở bên phải màn hình hiển thị > Chọn nhập mục "Cài đặt điều và quyền riêng biệt tư" > Chọn "Cài đặt".

Bạn đang xem: cách đổi số điện thoại facebook

Cách thêm thắt số Smartphone bên trên Facebook: Cách 1

Bước 2: Chọn "Thông tin tưởng cá nhân" > Chọn "Thông tin tưởng liên hệ" > Chọn "Thêm số năng lượng điện thoại".

Cách thêm thắt số Smartphone bên trên Facebook: Cách 2

Bước 3: Nhập số Smartphone của công ty nhập > Chọn "Tiếp tục" > Nhập mã xác nhận gửi cho tới số Smartphone một vừa hai phải nhập > Chọn "Xác nhận" > Chọn "Đóng". Như vậy tiếp tục thành công xuất sắc thêm thắt số Smartphone mang đến thông tin tài khoản Facebook của tôi rồi.

Cách thêm thắt số Smartphone bên trên Facebook: Cách 3

Xem thêm: Hướng dẫn cơ hội dịch số Smartphone kể từ sim thanh lịch máy Samsung

2. Cách thay cho thay đổi số Smartphone bên trên Facebook bên trên khí giới iOS và Android

Để hoàn toàn có thể thay đổi số Smartphone Facebook, bạn phải xóa số Smartphone cũ và tiến hành thêm thắt số Smartphone mới nhất nhập. Chi tiết cơ hội tiến hành như sau:

Bước 1: Mở phần mềm Facebook > Chọn nhập hình tượng 3 vệt gạch ốp ngang góc bên trên ở bên phải màn hình hiển thị > Chọn "Cài đặt điều & quyền riêng biệt tư" > Chọn "Cài đặt" > Chọn "Thông tin tưởng cá nhân" > Chọn "Thông tin tưởng liên hệ".

Xem thêm: at the moment là thì gì

Cách thay cho thay đổi số Smartphone bên trên Facebook: Cách 1

Bước 2: Chọn Số Smartphone mình thích gỡ > Chọn "Gỡ" > Chọn nhập dù "Tôi hiểu bản thân hoàn toàn có thể bị rơi rụng quyền truy vấn nhập tài khoản" > Chọn "Gỡ số".

Cách thay cho thay đổi số Smartphone bên trên Facebook: Cách 2

Bước 3: Tiếp tục cách thay cho thay đổi số Smartphone bên trên Facebook, các bạn nhập password Facebook > Chọn "Gỡ năng lượng điện thoại" là các bạn tiếp tục hoàn thiện việc xóa số Smartphone ngoài Facebook > Để thay đổi số Smartphone, quay trở về mục "Thông tin tưởng liên hệ" > Chọn "Thêm số năng lượng điện thoại" > Nhập số Smartphone của công ty nhập > Chọn "Tiếp tục".

Cách thay cho thay đổi số Smartphone bên trên Facebook: Cách 3

Bước 4: Nhập mã xác nhận gửi cho tới số Smartphone một vừa hai phải nhập > Chọn "Xác nhận" > Chọn "Đóng". Như vậy các bạn tiếp tục hoàn thiện thay đổi số Smartphone mang đến thông tin tài khoản Facebook rồi.

Xem thêm: phần ảo của số phức

Cách thay cho thay đổi số Smartphone bên trên Facebook: Cách 4

Với cách thay cho thay đổi số Smartphone bên trên Facebook đơn giản và giản dị, nhanh gọn, hiệu suất cao bên trên trên đây, chúc các bạn tiến hành thành công xuất sắc.

Siêu thị năng lượng điện máy HC thuế tầm.