các tính từ trong tiếng anh

Tính kể từ là một trong ngữ pháp cơ bạn dạng vô Tiếng Anh, việc phân biệt và dùng tính kể từ là một trong phần cần thiết trong công việc xây đắp và không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ vựng Tiếng Anh của những người học tập. Bài viết lách trình làng về khái niệm, cơ hội phân biệt tính kể từ và hỗ trợ ví dụ những tính kể từ phổ biến vô Tiếng Anh nằm trong bài xích luyện áp dụng.

Key takeaway

Bạn đang xem: các tính từ trong tiếng anh

Tính kể từ (Adjective) là những kể từ dùng để làm tế bào miêu tả và té nghĩa mang lại danh kể từ, đại kể từ. Chúng tế bào miêu tả Đặc điểm, đặc thù, biểu hiện của một người, sự vật hoặc vấn đề.

Cách phân biệt tính từ:

 • Tính kể từ đứng trước danh kể từ (a skinny boy)

 • Tính kể từ đứng sau động kể từ tobe và liên động từ

 • Tính kể từ té nghĩa mang lại danh kể từ (an empty box)

 • Các hậu tố thịnh hành của tính từ: -ful, -less, -ous, -ish, -able, -ible, -ly, -y, -al, -ing, -ant, -ent, -ed, -ic

 • Tính kể từ dùng trong những câu ví sánh: đối chiếu rộng lớn, đối chiếu nhất, đối chiếu ngang bằng

Các tính kể từ phổ biến vô Tiếng Anh: tính kể từ ngắn ngủi, tính kể từ dài

Bài luyện áp dụng, đáp án.

Các tính kể từ thông thường bắt gặp vô Tiếng Anh

Tính kể từ ngắn

tính kể từ ngắn ngủi thịnh hành thông thường gặp

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

Bright

/braɪt/

Tươi sáng sủa, lanh lợi lanh lợi

Deep

/diːp/

Sâu xa

First

/ˈfɝːst/

Đầu tiên

Good

/ɡʊd/

Tốt, hoặc, giỏi

Great

/ɡreɪt/

Tuyệt, thú vị

High

/haɪ/

Cao lớn

Huge

/hjuːdʒ/

Rất to lớn rộng lớn, lớn lao, hùng vĩ

Last

/læst/

Cuối cùng

Little

/ˈlɪt̬.əl/

Bé nhỏ, ít

Long

/lɑːŋ/

Dài, xa

Loud

/laʊd/

Tiếng to lớn, ồn ào

New

/nuː/

Mới mẻ

Old

/oʊld/

Cũ, già cả, rộng lớn tuổi

Sharp

/ʃɑːrp/

Sắc bén

Small

/smɑːl/

Nhỏ bé

Soft

/sɒft/

Mềm mại

Sour

/saʊr/

Có vị chua

Sweet

/swiːt/

Ngọt ngào

Tính kể từ dài

các tính kể từ nhiều năm thông dụng

Từ vựng

Phiên âm

Ý nghĩa

Adorable

/əˈdɔːrəbəl/

Đáng yêu

Ambitious

/æmˈbɪʃəs/

Tham vọng

Beautiful

/ˈbyuːtɪfəl/

Xinh đẹp

Competitive

/kəmˈpet̬.ə.t̬ɪv/

Có tính cạnh tranh

Confident

/ˈkɒnfɪdənt/

Tự tin

Creative

/kriˈeɪtɪv/

Sáng tạo

Cheerful

/ˈtʃɪərfəl/

Vui vẻ, tươi tắn tắn

Dangerous

/ˈdeɪndʒərəs/

Nguy hiểm, với hại

Determined

/dɪˈtɜːrmɪnd/

Quyết tâm, kiên quyết

Different

/ˈdɪfərənt/

Khác nhau, không giống biệt

Friendly

/ˈfrɛndli/

Thân thiện, hòa đồng

Generous

/ˈdʒɛnərəs/

Rộng lượng, hào phóng

Gentle

/ˈdʒɛntəl/

Nhẹ nhàng, vơi dàng

Gorgeous

/ˈɡɔːr.dʒəs/

Lộng lẫy, đẹp nhất đẽ

Grateful

/ˈɡreɪtfəl/

Xem thêm: nguyên tử khối của k

Biết ơn, cảm kích

Healthy

/ˈhɛlθi/

Khỏe mạnh

Helpful

/ˈhɛlpfəl/

Hữu ích, với lợi

Important

/ɪmˈpɔːrtənt/

Quan trọng

Intelligent

/ɪnˈtɛlɪdʒənt/

Thông minh, lanh lợi

International

/ˌɪntərˈnæʃənəl/

Liên quan tiền cho tới quốc tế

National

/ˈnæʃənəl/

Liên quan tiền cho tới quốc gia

Naughty

/ˈnɔːti/

Nghịch ngợm, hiếu động

Nervous

/ˈnɜːrvəs/

Lo lắng, hồi hộp

Patient

/ˈpeɪʃənt/

Kiên nhẫn

Possible

/ˈpɑːsəbəl/

Có thể, với khả năng

Precious

/ˈprɛʃəs/

Quý giá chỉ, quý báu

Reliable

/rɪˈlaɪəbəl/

Đáng tin cậy cậy

Responsible

/rɪˈspɒnsəbl/

Đảm đang được, với trách cứ nhiệm

Special

/ˈspɛʃəl/

Đặc biệt, riêng rẽ biệt

Terrific

/təˈrɪf.ɪk/

Xuất sắc, tuyệt vời

Xem thêm: 50 tính kể từ nhiều năm phổ biến vô Tiếng Anh

Tính kể từ Tiếng Anh là gì?

Tính kể từ (Adjective) vô Tiếng Anh là loại kể từ dùng để làm mô tả và té nghĩa cho những danh kể từ, đại kể từ vô câu. Tính kể từ thông thường được dùng nhằm trình diễn miêu tả những Đặc điểm, đặc thù, biểu hiện, hoặc phẩm hóa học của một người, sự vật hoặc vấn đề.

Ví dụ: Victor is a tall and skinny boy. (Victor là một trong cậu bé xíu cao và gầy đét.)

 • “tall“ là tính kể từ chỉ chiều cao

 • “skinny” là tính kể từ trình diễn miêu tả nước ngoài hình gầy đét.

Xem thêm: Tính kể từ ghép là gì? Cách xây dựng vô giờ Anh & ví dụ

Cách phân biệt tính từ

Theo địa điểm của tính từ

Tính kể từ đứng trước danh từ

 • an interesting book (một cuốn sách thú vị).

 • a xanh xao sky (một khung trời xanh).

 • an expensive dress (một cái váy vướng đỏ).

Tính kể từ đứng sau động từ

Sau động kể từ tobe:

 • This book is interesting. (Cuốn sách này thiệt thú vị.)

 • The sky is xanh xao. (Bầu trời màu xanh da trời đại dương.)

 • This dress is expensive. (Chiếc váy đó cao giá.)

Sau động kể từ liên kết:

→ Các động kể từ liên kết: seem, appear, feel, taste, look, sound, smell,…

 • She seems exhausted after work. (Cô ấy nom kiệt mức độ sau khoản thời gian tan thực hiện.)

 • I feel hungry, I didn’t have dinner yesterday. (Tôi thấy đói, ngày qua tôi ko bữa ăn.)

Ngoài đi ra tính kể từ còn tồn tại tính năng té nghĩa mang lại danh kể từ hoặc đại kể từ nhằm mục đích tế bào miêu tả Đặc điểm đặc thù của chúng:

 • An empty box (chiếc vỏ hộp rỗng).

 • A tall building (tòa mái ấm cao tầng).

Nhận biết trải qua hậu tố của tính từ

Các hậu tố tại đây thông thường được dùng với tính từ

 • -ful: beautiful, grateful, delightful

 • -less: careless, useless, fearless

 • -ous: dangerous, famous, serious

 • -ish: selfish, childish, foolish

 • -able: available, comfortable, reliable

 • -ible: imposible, visible, possible

 • -ly: lovely, friendly, early

 • -y: funny, sunny, cloudy

 • -al: medical, typical, critical

 • -ing: interesting, charming, exciting

 • -ant: important, constant, brilliant

 • -ent: magnificent, dependent, different

 • -ed: bored, excited, scared

 • -ic: specific, public, iconic.

Tính kể từ vô câu ví sánh

Hầu không còn những tính kể từ đều hoàn toàn có thể dùng trong những loại câu ví sánh:

So sánh hơn

 • Ben is taller kêu ca Tom. (Ben cao hơn nữa Tom)

 • The red dress is more expensive kêu ca the xanh xao one. (Chiếc váy đỏ rực cao giá rộng lớn cái màu sắc xanh)

 So sánh nhất

 • Keangnam is the highest building in the thành phố. (Keangnam là tòa mái ấm tối đa TP.HCM.)

 • Son Tung MTP is the most famous singer in Viet Nam. (Sơn Tùng MTP là ca sĩ có tiếng nhất nước Việt Nam.)

So sánh bằng

 • Her earrings are as cheap as mine. (Khuyên tai của cô ấy ấy rẻ rúng như của tôi vậy.)

 • Tom’s diet isn’t as healthy as mine. (Chế phỏng thức ăn của Tom không tồn tại lợi mang lại sức mạnh vị cơ chế của tôi.)

Hiện ni, Anh ngữ ZIM đang được tổ chức triển khai những khóa học tập English Foundation khẳng định Output Zero-risk canh ty người mới nhất chính thức học tập giờ Anh với nền tảng vững vàng về kể từ vựng – ngữ pháp – phân phát âm nhằm hoàn toàn có thể trình diễn miêu tả cơ bạn dạng những ý tưởng phát minh của tớ, đọc/nghe nắm rõ ý chủ yếu, hiểu và áp dụng những cấu tạo câu ngữ pháp giờ anh cơ bạn dạng,…. Tham khảo ngay lập tức khoá học tập nhằm hiểu thêm vấn đề cụ thể nhé!

Bài luyện vận dụng

Điền kể từ phù hợp vô điểm trống

1. Ben has a __________(cheer) personality, always making people laugh.

2. The little girl's drawing was __________. (create)

3. She has a __________ (beauty) voice that impresses the audience.

4. My son ran __________(fast) kêu ca other athletes in the race and won the race.

5. My brother is __________(old) kêu ca u.

6. The designer created a __________(expense) dress with rare material.

7. The second half of the football game was __________. (excite)

8. I am very__________(thank) for all the tư vấn and encouragement I received during the project.

9.The view from the top of the mountain was absolutely __________(terrify).

10. She is always there for her friends and always offers__________(help) advice and tư vấn.

Đáp án:

1, cheerful

2, creative

3, beautiful

4, faster

5, older

6. expensive

7, exciting

8, thankful;

9, terrific

10, helpful

Tổng kết

Tác fake tiếp tục trình làng về khái niệm, cơ hội phân biệt và các tính kể từ phổ biến vô Tiếng Anh cùng theo với bài xích luyện áp dụng cho tới cho tất cả những người gọi. Hy vọng người gọi hoàn toàn có thể tế bào miêu tả và diễn tả ý nghĩa sâu sắc vô cả văn trình bày và văn viết lách một cơ hội đúng mực và tương thích nhất nhờ việc nắm rõ về những tính kể từ phổ biến vô Tiếng Anh.


Nguồn tham lam khảo:

Xem thêm: tác dụng của biện pháp so sánh

“What Is an Adjective? | Grammar | EnglishClub.” www.englishclub.com, www.englishclub.com/grammar/adjective-what.php. Accessed 13 July 2023.

“50 Most Common Adjectives in English | EF | Global Site.” www.ef.com, www.ef.com/wwen/english-resources/english-vocabulary/top-50-adjectives/. Accessed 13 July 2023.

Nordquist, Richard. "Definition and Examples of Adjectives." ThoughtCo, Apr. 5, 2023, thoughtco.com/what-is-adjective-clause-1689064.