bảng đông từ bất quy tắc lớp 8

Bảng động kể từ bất quy tắc lớp 8 rất đầy đủ và cụ thể nhất lúc bấy giờ

Bài viết lách sau rằng cho tới định nghĩa động kể từ bất quy tắc và thể hiện bảng động kể từ bất quy tắc lớp 8 chung những em học viên ôn tập dượt và tập luyện hiệu suất cao.

bang dong tu bat quy tac lop 8 day du va vấp chi tiet nhat hien ni

Bạn đang xem: bảng đông từ bất quy tắc lớp 8

Động kể từ bất quy tắc ko tuân theo đòi quy tắc thường thì Lúc phân tách ở những thì nhập giờ đồng hồ Anh. Trong "Oxford Advanced Learner's Dictionary", động kể từ bất quy tắc được khái niệm là "động kể từ ko kết giục tự '-ed' ở dạng vượt lên trước khứ đơn hoặc vượt lên trước khứ phân từ". điều đặc biệt, nhập công tác giờ đồng hồ Anh lớp 8, học viên cần thiết nắm rõ một trong những lượng rộng lớn những động kể từ này, đều được liệt kê nhập bảng động kể từ bất quy tắc lớp 8 tiếp sau đây sẽ giúp học viên học hành hiệu suất cao rộng lớn.

Key takeaways:

Động kể từ bất quy tắc ko tuân theo đòi quy tắc thường thì Lúc phân tách ở những thì nhập giờ đồng hồ Anh.

Để ghi ghi nhớ bảng động kể từ bất quy tắc, người hiểu cần thiết phân biệt:

 • Các động kể từ không thay đổi mặc dù phân tách ở V2 hoặc V3

 • Các động kể từ đem dạng V1 và V3 kiểu như nhau

 • Các động kể từ phân tách ở V2 và V3 đem đuôi là “OUGHT” hoặc “AUGHT”

 • Các động kể từ V1 đem tận nằm trong là “EE”

 • Các động kể từ gửi trở nên “ED” ở V2 và V3

 • Các động kể từ đem dạng đặc trưng.

ví dụ về động kể từ bất quy tắc của wake

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

arise

arose

arisen

xuất hiện

awake

awoke

awoken

thức giấc

be

was/were

been

become

became

become

trở thành 

bear

bore

borne/born 

mang, chịu

beat

beat

beaten

đánh

bend

bent

bent

uốn cong

bet

bet

bet

đặt cược

begin

began

begun

bắt đầu

bind

bound

bound

trói, buộc

bite

bit

bitten

cắn

bleed

bled

bled

chảy máu

blow

blew

blown

thổi

breed

bred

bred

nuôi dưỡng

break

broke

broken

phá vỡ

bring

brought

brought

mang lại

build

built

built

xây dựng

buy

bought

bought

mua

burst

burst

burst

nổ, vỡ

cast

cast

cast

ném, ụp khuôn

catch

caught

caught

bắt

choose

chose

chosen

chọn

cling

clung

clung

bám vào

come

came

come

đến

cost

cost

cost

giá cả

creep

crept

crept

bò, lẻn

cut

cut

cut

cắt

deal

dealt

dealt

giao dịch

dig

dug

dug

đào

dive

dove

dived

lặn

do

did

done

làm

draw

drew

drawn

vẽ, kéo

dream

dreamt

dreamt

drink

drank

drunk

uống

drive

drove

driven

lái xe

eat

ate

eaten

ăn

fall

fell

fallen

rơi

feel

felt

felt

cảm thấy

feed

fed

fed

nuôi

fight

fought

fought

chiến đấu

fit

fit

fit

vừa vặn

find

found

found

tìm thấy

fly

flew

flown

bay

forget

forgot

forgotten

quên

flee

fled

fled

bỏ trốn

fling

flung

flung

ném mạnh

forbid

forbade

forbidden

cấm đoán

forgive

forgave

forgiven

tha thứ

freeze

froze

frozen

đông lại

get

got

gotten/got

nhận được

give

gave

given

cho

go

went

gone

đi

grind

ground

ground

xay, nghiền

grow

grew

grown

phát triển

have

had

had

hang

hung

hung

treo

hear

heard

heard

nghe 

hide

hid

hidden

ẩn đi

hold

held

held

giữ

hurt

hurt

hurt

đau, thực hiện tổn thương

keep

kept

kept

giữ lại

kneel

knelt

knelt

quỳ gối

knit

knit

knit

đan

know

knew

known

biết

lay

laid

laid

đặt

lead

led

led

dẫn dắt

leave

left

left

rời khỏi

leap

leapt

leapt

nhảy

learn

learnt

learnt

học

light

lit

lit

thắp sáng

lose

lost

lost

mất

make

made

made

làm

meet

met

met

gặp

mean

meant

meant

có nghĩa

mistake

mistook

mistaken

hiểu lầm

mow

mowed

mown

cắt cỏ

pay            

paid             

paid             

trả              

prove          

proved           

proved           

chứng minh

put            

put            

put            

đặt              

quit           

Xem thêm: đh sư phạm hà nội

quit           

quit           

từ bỏ

read           

read           

read           

đọc              

ride           

rode             

ridden               

cưỡi, lái

run            

ran              

run 

chạy             

ring           

rang             

rung                 

chuông           

rise           

rose             

risen                

thăng cao

say            

said             

said             

nói              

see            

saw              

seen                 

xem              

sell           

sold             

sold             

bán              

send           

sent             

sent                 

gửi              

seek           

sought           

sought           

tìm kiếm

set            

set            

set            

đặt              

shake          

shook            

shaken               

lắc              

shine          

shone            

shone                

tỏa sáng

shoot          

shot             

shot             

bắn              

show           

showed           

shown

chỉ              

shut           

shut           

shut           

đóng             

sink           

sank             

sunk                 

chìm             

sit            

sat              

sat              

ngồi             

slide          

slid             

slid             

trượt

sow            

sowed            

sown                 

gieo              

spill          

spilt            

spilt            

làm đổ

speak          

spoke            

spoken               

nói              

spin           

spun             

spun                 

quay             

split          

split          

split          

chia cắt 

spread         

spread           

spread               

lan truyền

spring         

sprang           

sprung               

nhảy nhảy lên

stick          

stuck            

stuck                

dính, gắn 

stand          

stood            

stood            

đứng             

strike         

struck           

struck           

đánh             

swear          

swore            

sworn                

tuyên thệ

sweep          

swept            

swept            

quét             

take           

took             

taken                

lấy              

teach          

taught           

taught           

dạy              

tell           

told             

told             

kể               

tear           

tore             

torn                 

xé               

think          

thought          

thought          

nghĩ             

throw          

threw

thrown

ném              

understand     

understood       

understood       

hiểu             

undertake      

undertook        

undertaken           

đảm nhận 

wake           

woke             

woken                

thức dậy 

wear           

wore             

worn                 

mặc              

win            

won              

won              

thắng            

write          

wrote            

written              

viết             

wind           

wound            

wound            

cuốn vào

withdraw       

withdrew         

withdrawn            

rút lui

list động kể từ bất quy tắc lớp 8

Xem thêm:

 • Câu tiêu cực nhập giờ đồng hồ Anh lớp 8 - Định nghĩa & Cách sử dụng

 • Các thì nhập giờ đồng hồ Anh lớp 8 - Tổng ăn ý kỹ năng và áp dụng.

Phân loại một trong những dạng động kể từ bất quy tắc quánh biệt

Các động kể từ không thay đổi mặc dù phân tách ở V2 hoặc V3

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

cut

cut

cut

cắt

put

put

put

đặt

set

set

set

thiết lập

Những động kể từ đem dạng V1 và V3 kiểu như nhau

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

come

came

come

đến

run

ran

run

chạy

begin

began

begun

bắt đầu

Những động kể từ đem dạng V2 và V3 kiểu như nhau

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

bring

brought

brought

mang đến

tell

told

told

kể

sell

sold

sold

bán

Những động kể từ phân tách ở V2 và V3 đem đuôi là “OUGHT” hoặc “AUGHT”

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

buy

bought

bought

mua

think

thought

thought

nghĩ

catch

caught

caught

bắt

Những động kể từ V1 đem tận nằm trong là “EE”, gửi trở nên “ED” ở V2 và V3

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

flee

fled

fled

bỏ trốn

bleed

bled

bled

chảy máu

feed

fed

fed

nuôi

Những động kể từ đem dạng quánh biệt

Nguyên thể (V1)

Quá khứ đơn (V2)

Quá khứ phân kể từ (V3)

Ý nghĩa

go

went

gone

đi

be

was/were

been

do

did

done

làm

Cách ghi ghi nhớ bảng động kể từ bất quy tắc lớp 8

Để ghi ghi nhớ những động kể từ bất quy tắc nhập giờ đồng hồ Anh, chúng ta có thể dùng những cách thức sau đây:

 1. Học theo đòi nhóm: Phân phân tách những động kể từ bất quy tắc trở nên những group dựa vào những dạng vượt lên trước khứ và vượt lên trước khứ phân kể từ tương tự động nhau. Nhóm hóa này tiếp tục giúp cho bạn ghi nhớ những biến đổi thể của những động từ là một cơ hội hiệu suất cao rộng lớn.

 2. Sử dụng kể từ liên quan: Khi gặp gỡ một động kể từ bất quy tắc, nỗ lực thăm dò những kể từ tương quan đem chứa chấp bọn chúng trong những câu ví dụ hoặc nhập một mẩu chuyện nhỏ. Kết nối động kể từ với văn cảnh tiếp tục giúp cho bạn ghi ghi nhớ bọn chúng đơn giản rộng lớn.

 3. Học qua loa ngữ cảnh: Học cơ hội dùng những động kể từ trong những câu hoặc trường hợp rõ ràng. Như vậy tiếp tục giúp cho bạn ghi nhớ đúng đắn cơ hội dùng bọn chúng nhập tiếp xúc hằng ngày.

 4. Sử dụng flashcards: Tạo những thẻ ghi ghi nhớ (flashcards) với động kể từ ở mặt mày trước và những biến đổi thể ở mặt mày sau. Luyện tập dượt thông thường xuyên bằng phương pháp coi những thẻ này nhằm gia tăng kỹ năng.

 5. Luyện tập dượt thông thường xuyên: Lập lịch rèn luyện hằng ngày nhằm ôn lại những động kể từ bất quy tắc. Sự tái diễn thông thường xuyên tiếp tục giúp cho bạn ghi ghi nhớ bọn chúng lâu lâu năm.

 6. Tạo câu ví dụ: Tạo những câu ví dụ riêng biệt dùng những dạng của những động kể từ bất quy tắc. Như vậy giúp cho bạn vận dụng kỹ năng và phối hợp việc học tập với việc dùng thực tiễn.

 7. Kết ăn ý hình ảnh: Liên kết những hình hình họa hoặc hình tượng với những động kể từ bất quy tắc rất có thể giúp cho bạn tưởng tượng và ghi nhớ bọn chúng đơn giản rộng lớn.

 8. Sử dụng phần mềm học: Có nhiều phần mềm địa hình và trang web được kiến thiết sẽ giúp bàn sinh hoạt và ôn lại những động kể từ bất quy tắc một cơ hội hiệu suất cao.

 9. Thực hành qua loa gửi gắm tiếp: Khi nhập cuộc những cuộc nói chuyện giờ đồng hồ Anh, hãy nỗ lực dùng những động kể từ bất quy tắc tuy nhiên các bạn tiếp tục học tập. Thực hành thông thường xuyên nhập tiếp xúc thực tiễn tiếp tục giúp cho bạn mạnh mẽ và tự tin rộng lớn Lúc dùng bọn chúng.

 10. Học kể từ ví dụ: Làm quen thuộc với những ví dụ dùng những động kể từ bất quy tắc nhập văn phiên bản, sách hoặc nội dung bài viết. Các ví dụ này tiếp tục giúp cho bạn hiểu cơ hội dùng bọn chúng nhập văn cảnh thực tiễn.

Bài tập dượt vận dụng

Bài 1: Chia động kể từ nhập ngoặc theo đòi vượt lên trước khứ đơn

 1. They ………………… (drink) a lot last night.

 2. She ………………… (sell) her xế hộp.

 3. We ………………… (go) to tát the beach yesterday.

 4. She ………………… (take) her kids to tát the park.

 5. He ………………… (read) a magazine.

 6. The team ………………… (win) the championship.

 7. The boy ………………… (eat) an ice cream.

Đáp án và giải thích:

 1. drank - "drink" gửi trở nên "drank" ở vượt lên trước khứ đơn.

 2. sold - "sell" gửi trở nên "sold" ở vượt lên trước khứ đơn.

 3. went - "go" gửi trở nên "went" ở vượt lên trước khứ đơn.

 4. took - "take" gửi trở nên "took" ở vượt lên trước khứ đơn.

 5. read - "read" không thay đổi ở vượt lên trước khứ đơn (phát âm khác).

 6. won - "win" gửi trở nên "won" ở vượt lên trước khứ đơn.

 7. ate - "eat" gửi trở nên "ate" ở vượt lên trước khứ đơn.

động kể từ bất quy tắc bài bác tập dượt lớp 8

Bài 2: Chia động kể từ nhập ngoặc theo đòi vượt lên trước khứ phân từ

 1. They have ………………… (break) the vase.

 2. I’ve ………………… (write) a new poem.

 3. Have you ………………… (meet) my brother?

 4. I’ve ………………… (sing) this tuy vậy many times.

 5. She has ………………… (ride) a horse.

 6. We have ………………… (do) our homework.

 7. She has ………………… (see) the movie.

Đáp án và giải thích:

 1. broken - "break" gửi trở nên "broken" ở vượt lên trước khứ phân kể từ.

 2. written - "write" gửi trở nên "written" ở vượt lên trước khứ phân kể từ.

 3. met - "meet" gửi trở nên "met" ở vượt lên trước khứ phân kể từ.

 4. sung - "sing" gửi trở nên "sung" ở vượt lên trước khứ phân kể từ.

 5. ridden - "ride" gửi trở nên "ridden" ở vượt lên trước khứ phân kể từ.

 6. done - "do" gửi trở nên "done" ở vượt lên trước khứ phân kể từ.

 7. seen - "see" gửi trở nên "seen" ở vượt lên trước khứ phân kể từ.

Nắm vững vàng bảng động kể từ bất quy tắc lớp 8 không những chung học viên mạnh mẽ và tự tin rộng lớn nhập quy trình học tập tuy nhiên còn là một nền tảng cần thiết cho tới việc tiếp xúc và viết lách lách giờ đồng hồ Anh. Việc luyện dụng thông thường xuyên, kết phù hợp với những cách thức học hành tạo nên, sẽ hỗ trợ học viên ghi ghi nhớ lâu lâu năm và phần mềm linh động những động kể từ này nhập thực tiễn. Chúc chúng ta học viên tiến bộ cỗ và thành công xuất sắc nhập hành trình dài đoạt được giờ đồng hồ Anh!


Nguồn tham ô khảo:

Hornby, A.S. Oxford Advanced Learners Dictionary. 2020.

Xem thêm: thơ lục bát về quê hương lớp 6

"Table of Irregular Verbs." Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus, dictionary.cambridge.org/grammar/british-grammar/table-of-irregular-verbs.

"Irregular Verbs List." EnglishClub - Learn or Teach English Today, www.englishclub.com/vocabulary/irregular-verbs-list.php.

Bạn ham muốn trở thành mạnh mẽ và tự tin tiếp xúc với đồng minh quốc tế hoặc nâng lên kĩ năng tiếp xúc nhập việc làm và thăng tiến bộ nhập sự nghiệp. Hãy chính thức hành trình dài đoạt được tiềm năng với khóa huấn luyện giờ đồng hồ Anh tiếp xúc hôm nay!