bài tập về mệnh đề quan hệ

Có nhiều loại mệnh đề vô giờ Anh, nhằm nắm rõ bọn chúng và dùng hiệu suất cao, tất cả chúng ta cần thiết rèn luyện siêng năng và tráng lệ và trang nghiêm. Mệnh đề mối liên hệ (relative clauses), hay mệnh đề tính ngữ (adjectives clauses) là một trong những công ty điểm giờ Anh cần thiết nhưng mà chúng ta nên để ý. Dưới đó là những bài bác luyện mệnh đề mối liên hệ tầm cỡ nhưng mà chúng ta đơn giản phát hiện trong số kỳ đua giờ Anh.

Mệnh đề mối liên hệ (relative clauses) còn được gọi là mệnh đề tính ngữ (adjectives clauses), là mệnh đề phụ được dung nhằm té nghĩa mang đến danh kể từ đứng trước. Mệnh đề mối liên hệ đứng ngay lập tức sau danh kể từ nhưng mà nó té nghĩa và được chính thức bởi vì những đại kể từ mối liên hệ (relative pronouns) như who, whom, which, whose, that hoặc những trạng kể từ mối liên hệ (relative adverbswhen, where, why.

Bạn đang xem: bài tập về mệnh đề quan hệ

>>> Tham khảo: 3 điều chúng ta cần phải biết về mệnh đề mối liên hệ trước lúc thực hiện bài bác luyện mệnh đề quan lại hệ

I. Nối nhị câu riêng rẽ lẻ tiếp sau đây trở nên một câu dùng mệnh đề mối liên hệ.

 1. He worked for a woman. She used đồ sộ be an artist.
 2. They called a doctor. He lived nearby.
 3. I wrote an gmail đồ sộ my sister. She lives in Italy.
 4. Linh liked the waiter. He was very friendly.
 5. We broke a xế hộp. It belonged đồ sộ my uncle.
 6. Ba dropped a cup. It was new.
 7. Nam loves books. They have happy endings.
 8. I live in a thành phố. It is in the north of Vietnam.
 9. The man is in the class. He is wearing a xanh rờn hat.
 10. The woman works in a hospital. She is from India.
 11. My sister has four sons. She lives in nhật bản.
 12. The man was rude. He was wearing a red shirt.
 13. The phone is on the table. It belongs đồ sộ An.
 14. The TV got broken. It was my grandfather’s.
 15. The radio was stolen. It was bought 35 years ago.
 16. The girl gave Binh his phone. She is his daughter.
 17. This is the máy tính. My mother has just bought it.
 18. That’s the man. His xế hộp is a Ferrari.
 19. I know the woman. She lives upstairs.
 20. It’s the dog. I always talk đồ sộ him at night.
 21. She opened the cupboard. She kept her best glasses in there.
 22. This is the house. General Giap lived here.
 23. The flight was canceled. We were going đồ sộ take it.
 24. I saw the lady in the cửa hàng. She was Vicki Zhao.
 25. The man is a director. His dog is sick.
 26. My violin is missing. It was my birthday present.
 27. I first learn English from a book. I’ve just reread it.
 28. The police officer has just arrested a man. He robbed the ngân hàng.
 29. These are the shoes. I bought them in HCMC

>>> Tìm hiểu ngay: Phương pháp cải tiến vượt bậc những dạng bài bác luyện Mệnh đề mối liên hệ và những lỗi thực hiện bài bác tầm cỡ cần thiết tránh

Làm bài bác luyện mệnh đề quan lại hệ

Cùng thực hiện bài bác luyện mệnh đề mối liên hệ và gia tăng con kiến thức

II. Bắt đầu kể từ câu 30, hãy nối nhị câu bởi vì dạng rút gọn gàng của mệnh đề mối liên hệ.

Mệnh đề mối liên hệ hoàn toàn có thể được rút gọn gàng bởi vì vô số phương pháp. Trước Lúc thực hiện bài bác, hãy đáp ứng chúng ta sở hữu không hề thiếu kỹ năng và kiến thức về mệnh đề mối liên hệ rút gọn gàng.

Xem thêm: ví dụ về chí công vô tư

>>> cũng có thể các bạn sẽ cần: 3 phút hiểu ngay lập tức dạng rút gọn gàng của mệnh đề quan lại hệ

 1. She bought the xế hộp. Her father had recommended it.
 2. He lost the pen. I had given it đồ sộ him.
 3. We called the delivery company. Nga often uses it.
 4. Lam met a girl. I used đồ sộ employ her.
 5. Chi called the lawyer. My mother knows him.
 6. He brought a woman. I worked with her last year.
 7. We employed the pianist. Hai introduced her.
 8. The cake is on the table. I bought it.
 9. The book belongs đồ sộ Lan. An found it under the chair.
 10. The food was delicious. Huy cooked the food.
 11. The xe đạp was stolen. My parents gave má the xe đạp.
 12. The man was arrested. I reported him đồ sộ the police.
 13. The teacher was right. Ngan asked him about her problem.
 14. The writer was very pretty. My brother dated her.
 15. The secretary is in the office. Dzung likes her.
 16. We ate the food. I bought the food.

Đáp án:

 1. He worked for a woman who used đồ sộ be an artist.
 2. They called a doctor who lived nearby.
 3. I wrote an gmail đồ sộ my sister who lives in Italy.
 4. Linh liked the waiter who was very friendly.
 5. We broke a car that belonged đồ sộ my uncle.
 6. Ba dropped a cup which was new.
 7. Nam loves books that have happy endings.
 8. I live in a city that is in the north of Vietnam.
 9. The man who is wearing a xanh rờn hat is in the class.
 10. The woman who is from India works in a hospital.
 11. My sister who lives in nhật bản has four sons.
 12. The man who was wearing a red shirt was rude.
 13. The phone that belongs đồ sộ An is on the table.
 14. The TV that was my grandfather’s got broken.
 15. The radio that was bought 35 years ago was stolen.
 16. The girl who gave Binh his phone is his daughter.
 17. This is the laptop which my mother has just bought.
 18. That’s the man whose car is a Ferrari.
 19. I know the woman who lives upstairs.
 20. It’s the dog that I always talk đồ sộ at night.
 21. She opened the cupboard where she kept her best glasses.
 22. This is the house where General Giap lived.
 23. The flight that we were going đồ sộ take was canceled.
 24. The lady that I saw in the cửa hàng was Vicki Zhao.
 25. The man whose dog is sick is a director.
 26. The violin that is missing was my birthday present.
 27. I’ve just reread the book which I first learned English from.
 28. The police officer has just arrested the man who robbed the ngân hàng.
 29. These are the shoes that I bought in HCMC.
 30. She bought the xế hộp her father had recommended.
 31. He lost the pen I had given him.
 32. We called the delivery company Nga often uses.
 33. Lam met a girl I used đồ sộ employ.
 34. Chi called the lawyer my mother knows.
 35. He brought a woman I worked with last year.
 36. We employed the pianist Hai introduced.
 37. The cake I bought is on the table.
 38. The wallet An found under the chair belongs đồ sộ Lan.
 39. The food Huy cooked was delicious.
 40. The xe đạp my parents gave má was stolen.
 41. The man I reported đồ sộ the police was arrested.
 42. The teacher Ngan asked about her problem was right.
 43. The writer my brother dated was very pretty.
 44. The secretary Dzung likes is in the office.
 45. We ate the food I bought.

Kiến thức về mệnh đề mối liên hệ chỉ là một trong những phần nhỏ trong những khi kỹ năng và kiến thức cộng đồng về Mệnh đề. Do cơ, nằm trong tìm hiểu những kỹ năng và kiến thức thú vị không giống về Mệnh đề tiếp sau đây nhé:

 • Mệnh đề mục đích
 • Mệnh đề danh ngữ
 • Mệnh đề trạng ngữ

Cùng nối tiếp theo dõi dõi blog và fanpage facebook của Language Link Academic nhằm nhận những bài học kinh nghiệm, cỗ bài bác luyện và mẹo học tập giờ Anh hiệu quả!

Xem thêm: các biện pháp bảo vệ môi trường

Tải xuống MIỄN PHÍ ngay
Bộ tư liệu học tập chất lượng giờ Anh độc quyền của Language Link Academic (cập nhật 2020)!

Kiểm tra giờ Anh miễn phí ngay lập tức nằm trong Chuyên Viên khảo thí tới từ Anh Quốc
& nhận những phần đá quý hấp dẫn!