bài giải toán lớp 5

1. Chương 1: Ôn luyện và bổ sung cập nhật về phân số. Giải toán tương quan cho tới tỉ trọng. Bảng đo đơn vị chức năng diện tích

 • Ôn luyện định nghĩa về phân số
 • Ôn luyện đặc điểm cơ bạn dạng của phân số
 • Ôn luyện đối chiếu nhì phân số
 • Phân số thập phân
 • Luyện luyện phân số thập phân
 • Ôn luyện quy tắc nằm trong và quy tắc trừ nhì phân số
 • Ôn luyện quy tắc nhân và quy tắc phân tách nhì phân số
 • Hỗn số
 • Luyện luyện cộng đồng 1 trang 15
 • Luyện luyện cộng đồng 2 tiết 13 trang 15, 16
 • Luyện luyện cộng đồng 3 tiết 14 trang 16, 17
 • Ôn luyện về giải toán
 • Luyện luyện Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán
 • Ôn luyện và bổ sung cập nhật về giải toán (tiếp theo)
 • Luyện luyện cộng đồng 4 trang 22
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng chừng dài
 • Ôn tập: Bảng đơn vị chức năng khối lượng
 • Luyện luyện bảng đơn vị chức năng đo lượng - chừng dài
 • Đề-ca-mét vuông. Héc-tô-mét vuông
 • Mi-li-mét vuông - Bảng đơn vị chức năng đo diện tích S - Luyện tập
 • Héc-ta - Luyện luyện Héc-ta
 • Luyện luyện cộng đồng chương 1 trang 31, 32

2. Chương 2. Số thập phân. Các quy tắc tính với số thập phân

 • Khái niệm số thập phân
 • Luyện luyện cộng đồng chương 1 trang 31, 32
 • Luyện luyện số thập phân trang 38, 39
 • Số thập phân tự nhau
 • So sánh nhì số thập phân - Luyện luyện trang 42, 43
 • Luyện luyện cộng đồng số thập phân trang 43
 • Luyện luyện viết lách những số đo chừng lâu năm bên dưới dạng số thập phân trang 44, 45
 • Viết những số đo lượng bên dưới dạng số thập phân
 • Viết những số đo diện tích S bên dưới dạng số thập phân
 • Luyện luyện cộng đồng trang 47, 48, 49
 • Cộng nhì số thập phân
 • Tổng nhiều số thập phân
 • Phép trừ số thập phân
 • Luyện luyện cộng đồng quy tắc nằm trong trừ số thập phân trang 55
 • Nhân một số trong những thập phân với một số trong những tự động nhiên
 • Nhân một số trong những thập phân với 10, 100, 1000
 • Nhân một số trong những thập phân với một số trong những thập phân
 • Luyện luyện cộng đồng quy tắc nhân trang 61, 62
 • Chia một số trong những thập phân mang lại một số trong những tự động nhiên
 • Chia một số trong những thập phân mang lại 10, 100, 1000,...
 • Chia một số trong những bất ngờ mang lại một số trong những bất ngờ nhưng mà thương tìm ra là một số trong những thập phân
 • Chia một số trong những bất ngờ mang lại một số trong những thập phân - Luyện luyện trang 70
 • Chia một số trong những thập phân mang lại một số trong những thập phân - Luyện luyện trang 71, 72
 • Luyện luyện cộng đồng quy tắc phân tách trang 72, 73
 • Tỉ số phần trăm
 • Giải toán về tỉ số Tỷ Lệ - Luyện luyện trang 75, 76
 • Giải toán về tỉ số Tỷ Lệ - Luyện luyện trang 77
 • Luyện luyện cộng đồng trang 79, 80
 • Giới thiệu PC vứt túi 
 • Sử dụng PC đuc rút nhằm giải toán về tỉ số phần trăm

3. Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5

Để ôn thi đua học tập kì 1 lớp 5 môn Toán rất tốt và đạt thành phẩm cao, chúng ta nên ôn luyện trước với những đề ôn thi đua học tập kì 1 lớp 5 của công ty chúng tôi bên trên thường xuyên mục: Đề thi đua học tập kì 1 lớp 5

4. Chương 3: Hình học

 • Hình tam giác
 • Diện tích hình tam giác - Luyện luyện trang 88, 89
 • Luyện luyện cộng đồng trang 89, 90
 • Hình thang
 • Diện tích hình thang
 • Luyện luyện cộng đồng diện tích S hình thang trang 94, 95
 • Hình tròn trĩnh, đàng tròn 
 • Chu vi hình tròn trụ - Luyện luyện trang 98, 99
 • Diện tích hình tròn trụ - Luyện luyện trang 99, 100
 • Luyện luyện cộng đồng diện tích S hình tròn trụ, chu vi hình tròn trụ trang 100, 101
 • Giới thiệu biểu loại hình quạt
 • Luyện luyện về diện tích S trang 104, 105, 106
 • Luyện luyện cộng đồng trang 106
 • Hình vỏ hộp chữ nhật. Hình lập phương
 • Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật
 • Diện tích xung xung quanh và diện tích S toàn phần của hình lập phương
 • Luyện luyện cộng đồng trang 113, 114
 • Thể tích của một hình
 • Xăng - ti - mét khối. Đề - xi - mét khối
 • Luyện luyện trang 119
 • Thể tích hình vỏ hộp chữ nhật
 • Thể tích hình lập phương
 • Luyện luyện cộng đồng trang 123
 • Luyện luyện cộng đồng trang 124, 125
 • Luyện luyện cộng đồng chương 3 trang 127
 • Luyện luyện cộng đồng chương 3 trang 128

5. Chương 4: Số đo thời hạn, hoạt động đều

 • Bảng đơn vị chức năng đo thời gian
 • Cộng số đo thời gian
 • Trừ số đo thời gian
 • Luyện luyện trang 134
 • Nhân số đo thời hạn với 1 số
 • Chia số đo thời hạn cho 1 số
 • Luyện luyện cộng đồng trang 137, 138
 • Luyện luyện véc tơ vận tốc tức thời trang 139, 140
 • Quãng đường
 • Luyện luyện quãng đàng trang 141, 142
 • Thời gian
 • Luyện luyện thời hạn trang 143
 • Luyện luyện cộng đồng trang 144
 • Luyện luyện cộng đồng trang 144, 145
 • Luyện luyện cộng đồng trang 145, 146

6. Chương 5: Ôn tập

 • Ôn luyện về số bất ngờ trang 147, 148
 • Ôn luyện về phân số trang 148, 149
 • Ôn luyện về phân số (tiếp theo) trang 149, 150
 • Ôn luyện về số thập phân trang 150, 151
 • Ôn luyện về số thập phân (tiếp theo) trang 151
 • Ôn luyện về đo chừng lâu năm và lượng trang 152, 153
 • Ôn luyện về đo chừng lâu năm và lượng (tiếp) trang 153, 154
 • Ôn luyện về đo diện tích S trang 154
 • Ôn luyện về đo thể tích trang 155
 • Ôn luyện về đo diện tích S và đo thể tích trang 155, 156
 • Ôn luyện về đo Thời gian
 • Ôn luyện về quy tắc cộng
 • Ôn luyện về quy tắc trừ
 • Ôn luyện quy tắc nằm trong và quy tắc trừ
 • Ôn luyện quy tắc nhân
 • Luyện luyện quy tắc nhân trang 162
 • Ôn luyện quy tắc chia
 • Luyện luyện quy tắc phân tách trang 164, 165
 • Luyện luyện trang 165
 • Ôn luyện về những quy tắc tính với số đo thời gian
 • Ôn luyện về tính chất chu vi diện tích S một số trong những hình
 • Luyện luyện về tính chất chu vi diện tích S một số trong những hình trang 167
 • Ôn luyện về tính chất diện tích S, thể tích một số trong những hình
 • Luyện thói quen diện tích S thể tích một số trong những hình trang 169
 • Luyện luyện cộng đồng trang 169, 170
 • Ôn luyện về giải Toán
 • Luyện luyện trang 171
 • Luyện luyện (tiếp theo) trang 171, 172
 • Luyện luyện (tiếp theo) trang 172
 • Ôn luyện về biểu đồ
 • Luyện luyện cộng đồng trang 175
 • Luyện luyện cộng đồng (tiếp) trang 176
 • Luyện luyện cộng đồng (tiếp) trang 176, 177
 • Luyện luyện cộng đồng (tiếp) trang 177, 178
 • Luyện luyện cộng đồng trang 178, 179
 • Luyện luyện cộng đồng trang 179, 180

7. Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5

Để ôn thi đua học tập kì 2 lớp 5 môn Toán rất tốt và đạt thành phẩm cao, chúng ta nên ôn luyện trước với những đề ôn thi đua học tập kì 2 lớp 5 của công ty chúng tôi bên trên thường xuyên mục: Đề thi đua học tập kì 2 lớp 5

Bạn đang xem: bài giải toán lớp 5

Xem thêm: the passengers had to wait

Toán lớp 5 là môn học tập vô cùng hoặc và thú vị. Việc giải những bài xích luyện toán lớp 5 hùn những em thoải mái tự tin lúc học bài xích tương tự tham gia những kì thi đua học tập kì 1 và học tập kì 2 lớp 5. Để hùn chúng ta học viên thoải mái tự tin lúc học toán, VnDoc đang được biên soạn thảo những điều giải hoặc mang lại bài xích luyện sách giáo khoa Toán 5. Với cơ hội giải toán 5 mưu trí, thời gian nhanh gọn gàng, công ty chúng tôi kỳ vọng sẽ hỗ trợ chúng ta học tập chất lượng tốt môn học tập thú vị này.

VnDoc nằm trong em học tập Toán lớp 5, hùn tôi giải toán lớp 5 với điều Giải Toán Lớp 5 với điều giải hoặc cho những bài xích luyện SGK Toán 5. Ngoài giải bài xích luyện giờ Việt 5, luyện thực hiện văn lớp 5, mời mọc những em học viên tìm hiểu thêm những điều giải bài xích luyện toán lớp 5, giải vở bài xích luyện Toán 5 tiếp sau đây nhưng mà ko cần thiết cho tới sach giai toan lop 5.