bài 117 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 117 em ôn lại những gì đã học

Chơi trò đùa "Đố ai lần nhanh chóng ?"

a) Tìm \(\dfrac{1}{2};\,\,\dfrac{1}{3};\,\,\dfrac{1}{5};\,\,\dfrac{1}{6};\,\,\dfrac{1}{{10}};\,\,\dfrac{1}{{12}}\) của 60.

b) Tìm 15%, 20%, 50%, 75% của 60

c) Tìm những số tuy nhiên 60 phân tách không còn mang đến số đó

Phương pháp giải:

a) Muốn lần \(\dfrac{1}{2}\) của 60 tao rất có thể lấy 60 nhân với \(\dfrac{1}{2}\) hoặc lấy 60 phân tách mang đến 2.

Các câu không giống thực hiện tương tự động.

b) Muốn lần 15% của 60 tao rất có thể lấy 60 phân tách mang đến 100 rồi nhân với 15 hoặc lấy 60 nhân với 15 rồi phân tách mang đến 100.

Các câu không giống thực hiện tương tự động.

Lời giải chi tiết:

a) \(\dfrac{1}{2}\)của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{2}\)= 30;                       \(\dfrac{1}{3}\) của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{3}\)= 20; 

\(\dfrac{1}{5}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{5}\)= 12;                         \(\dfrac{1}{6}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{6}\)= 10; 

\(\dfrac{1}{{10}}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{{10}}\)= 6;                     \(\dfrac{1}{{12}}\)  của 60 là 60 × \(\dfrac{1}{{12}}\)= 5.

b) 15% của 60 là :  60 : 100 × 15 = 9;

20% của 60 là :  60 : 100 × trăng tròn = 12;

50% của 60 là :  60 : 100 × 50 = 30;

75% của 60 là :  60 : 100 × 75 =  45.

c) Các số tuy nhiên 60 phân tách không còn mang đến số cơ là: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, trăng tròn, 30, 60.

Quảng cáo

Câu 2

Tính:

a) \(1\dfrac{5}{7} \times \dfrac{3}{4}\)                                             b) \(\dfrac{{10}}{{11}}:1\dfrac{1}{3}\)

c) 3,57 × 4,1 + 2,43 × 4,1                          d) 3,42 : 0,75 × 8,4 – 6,8

Phương pháp giải:

a) Đổi láo số về dạng láo số rồi triển khai quy tắc nhân nhì phân số.

 Muốn nhân nhì phân số tao lấy tử số nhân với tử số, hình mẫu số nhân với hình mẫu số.

b) Đổi láo số về dạng láo số rồi triển khai quy tắc nhân phân tách phân số. 

Muốn phân tách nhì phân số tao lấy phân số loại nhất nhân với phân số loại nhì hòn đảo ngược.

c) sát dụng công thức nhân một tổng với cùng một số: \((a+b)\times c = a \times c + b \times c\).

d) Biểu thức sở hữu những quy tắc tính nằm trong, trừ, nhân, phân tách thì triển khai quy tắc tính nhân, phân tách trước, triển khai quy tắc tính nằm trong, trừ sau.

Lời giải chi tiết:

a) \(1\dfrac{5}{7} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{{12}}{7} \times \dfrac{3}{4} = \dfrac{{12 \times 3}}{{7 \times 4}} \)\(= \dfrac{{4 \times 3 \times 3}}{{7 \times 4}} = \dfrac{9}{7}\)

b) \(\dfrac{{10}}{{11}}:1\dfrac{1}{3} = \dfrac{{10}}{{11}}:\dfrac{4}{3} = \dfrac{{10}}{{11}} \times \dfrac{3}{4} \)\(= \dfrac{{10 \times 3}}{{11 \times 4}} = \dfrac{{5 \times 2 \times 3}}{{11 \times 2 \times 2}} = \dfrac{{15}}{{22}}\)

c) 3,57 × 4,1 + 2,43 × 4,1

   = (3,57 + 2,43) × 4,1

   = 6 × 4,1

   = 24,6

d) 3,42 : 0,57 × 8,4 – 6,8

   = 6 × 8,4 – 6,8

   = 50,4 – 6,8

   = 43,6

Câu 3

Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất:

\(a)\,\,\dfrac{{21}}{{11}} \times \dfrac{{22}}{{17}} \times \dfrac{{68}}{{63}}\)                              \(b)\,\,\dfrac{5}{{14}} \times \dfrac{7}{{13}} \times \dfrac{{26}}{{25}}\)

Phương pháp giải:

- Muốn nhân nhiều phân số tao lấy những tử số nhân cùng nhau, những hình mẫu số nhân cùng nhau.

- Tách tử số và hình mẫu số kết quả của những quá số, tiếp sau đó phân tách nhẩm tích ở tử số và hình mẫu số cho những quá số cộng đồng.

Lời giải chi tiết:

Xem thêm: trùng hợp buta 1 3 đien

\(a)\,\,\dfrac{{21}}{{11}} \times \dfrac{{22}}{{17}} \times \dfrac{{68}}{{63}} = \dfrac{{21 \times 22 \times 68}}{{11 \times 17 \times 63}}\)\( = \dfrac{{21 \times 11 \times 2 \times 17 \times 4}}{{11 \times 17 \times 21 \times 3}} = \dfrac{8}{3}\)

\(b)\,\,\dfrac{5}{{14}} \times \dfrac{7}{{13}} \times \dfrac{{26}}{{25}} = \dfrac{{5 \times 7 \times 26}}{{14 \times 13 \times 25}}\)\( = \dfrac{{5 \times 7 \times 13 \times 2}}{{7 \times 2 \times 13 \times 5 \times 5}} = \dfrac{1}{5}\)

Câu 4

Một hồ bơi hình dạng vỏ hộp chữ nhật sở hữu chiều nhiều năm 22,5m, chiều rộng lớn 19,2m. Nếu bể chứa chấp 414,72m3 thì mực nước nhập bể lên đến \(\dfrac{4}{5}\)  chiều cao của bể. Hỏi độ cao của bể là từng nào mét ?

Phương pháp giải:

- Tính diện tích S lòng bể = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn.

- Tính độ cao mực nước nhập bể = thể tích nước nhập bể \(:\) diện tích S lòng bể.

- Tính độ cao của bể = độ cao mực nước nhập bể \(:\) 4 × 5.

Lời giải chi tiết:

Diện tích lòng bể là :

            22,5 × 19,2 = 432 (m2)

Chiều cao của mực nước nhập bể là :

            414,72 : 432 = 0,96 (m)

Chiều cao của bể nước là:

            0,96 : 4 × 5 = 1,2 (m)

                        Đáp số: 1,2m.

Câu 5

Một phi thuyền lên đường với véc tơ vận tốc tức thời 7,2km/giờ Lúc nước lặng, véc tơ vận tốc tức thời của làn nước là một trong,6km/giờ. 

a) Nếu thuyền lên đường xuôi dòng sản phẩm thì sau bao 3,5 giờ tiếp tục lên đường được từng nào ki-lô-mét ?

b) Nếu thuyền lên đường ngược dòng sản phẩm thì nên cần từng nào thời hạn nhằm lên đường được quãng lối như Lúc xuôi dòng sản phẩm nhập 3,5 giờ ?

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Vận tốc xuôi dòng sản phẩm = véc tơ vận tốc tức thời Lúc nước lặng + véc tơ vận tốc tức thời làn nước. 

- Vận tốc ngược dòng sản phẩm = véc tơ vận tốc tức thời Lúc nước lặng – véc tơ vận tốc tức thời làn nước.

- Quãng lối = véc tơ vận tốc tức thời xuôi dòng sản phẩm × thời hạn lên đường xuôi dòng sản phẩm = vận tốc ngược dòng sản phẩm × thời hạn lên đường ngược dòng sản phẩm.

Lời giải chi tiết:

a) Vận tốc của thuyền máy Lúc xuôi dòng sản phẩm là :

            7,2 + 1,6 = 8,8 (km/giờ)

Trong 3,5 giờ thuyền máy lên đường được số ki-lô-mét là :

             8,8 × 3,5 = 30,8 (km)

b) Vận tốc của thuyền máy Lúc lên đường ngược dòng sản phẩm là :

             7,2 – 1,6 = 5,6 (km/giờ)

Để lên đường được 30,8km thì thuyền máy lên đường nhập số thời hạn là :

             30,8 : 5,6 = 5,5 (giờ)

                          Đáp số: a) 30,8 km.

                                       b) 5,5 giờ.

Câu 6

Tìm \(x\) :        8,75 × \(x\) + 1,25 × \(x\) = 20

Phương pháp giải:

Áp dụng công thức nhân một vài với cùng một tổng:

          \( a \times c + b \times c =(a+b)\times c \)

Lời giải chi tiết:

8,75 × \(x\) + 1,25 × \(x\) = 20

     (8,75 + 1,25) × \(x\) = 20

                      10 × \(x\) = 20

                              \(x\) = trăng tròn : 10

Xem thêm: đặc điểm dân cư châu á

                              \(x\) = 2

Vậy \(x\) = 2.

 Loigiaihay.com