bài 114 em ôn lại những gì đã học

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Câu 1

Bạn đang xem: bài 114 em ôn lại những gì đã học

Cho một nền mái ấm hình chữ nhật với chiều nhiều năm 8m, chiều rộng lớn bằng \(\dfrac{3}{4}\) chiều nhiều năm. Người tớ người sử dụng những viên gạch men hình vuông vắn cạnh 4dm nhằm lát nền mái ấm, giá bán chi phí từng viên gạch men là 65 000 đồng. Hỏi lát cả nền mái ấm thì không còn từng nào chi phí mua sắm gạch men ? (Diện tích phần mạch xi măng ko xứng đáng kể)

Phương pháp giải:

- Tính chiều rộng lớn nền mái ấm = chiều dài \(\times \;\dfrac{3}{4}.\)

- Tính diện tích S nền mái ấm = chiều nhiều năm × chiều rộng lớn.

- Tính diện tích S 1 viên gạch men hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

- Tính số viên gạch men nhớ dùng = diện tích S nền mái ấm : diện tích S 1 viên gạch men.

- Số chi phí mua sắm gạch men = giá bán chi phí 1 viên gạch men × số viên gạch men nhớ dùng.

Lời giải chi tiết:

Đổi: 8m = 80dm.

Chiều rộng lớn của nền mái ấm hình chữ nhật là :

             80 × \(\dfrac{3}{4}\) = 60 (dm)

Diện tích của nền mái ấm hình chữ nhật là :

            80 × 60 = 4800 (dm2)

Diện tích viên gạch men hình vuông vắn cạnh 4dm là :

            4 × 4 = 16 (dm2)

Để lát cả nền mái ấm thì nên số viên gạch men là :

            4800 : 16 = 300 (viên)

Để lát cả nền mái ấm thì nên số chi phí mua sắm gạch men là :

            65 000 × 300 = 19 500 000 (đồng)

                         Đáp số: 19 500 000 đồng.

Quảng cáo

Câu 2

Một thửa ruộng hình thang với tầm nằm trong nhì lòng là 36m. Diện tích thửa ruộng cơ bởi vì diện tích S một mảnh đất nền hình vuông vắn với chu vi 96m.

a) Tính độ cao của thửa ruộng hình thang

b) thạo hiệu nhì lòng là 10m, tính phỏng nhiều năm từng cạnh lòng của thửa ruộng hình thang.

Phương pháp giải:

- Tính phỏng nhiều năm cạnh hình vuông vắn = chu vi : 4.

- Tính diện tích mảnh khu đất hình vuông vắn = cạnh × cạnh.

  Từ cơ tớ với diện tích S thửa ruộng hình thang.

- Tính tổng phỏng nhiều năm 2 lòng = tầm nằm trong 2 đáy × 2.

- Tính độ cao hình thang = diện tích × 2 : tổng phỏng nhiều năm 2 lòng.

- Tìm phỏng nhiều năm nhì lòng bám theo Việc thám thính nhì số lúc biết tổng và hiệu của nhì số đó:

    Số rộng lớn = (Tổng + Hiệu) : 2 ; Số bé nhỏ = (Tổng – Hiệu) : 2

Lời giải chi tiết:

a) Độ nhiều năm cạnh mảnh đất nền hình vuông vắn là :

            96 : 4 = 24 (m)

Diện tích mảnh đất nền hình vuông vắn với này là :

Xem thêm: điểm chuẩn đh giao thông vận tải

            24 × 24 = 576 (m2)

Do cơ diện tích S thửa ruộng hình thang là 576m2.

Tổng phỏng nhiều năm nhì lòng thửa ruộng hình thang là :

            36 × 2 = 72 (m)

Chiều cao của thửa ruộng hình thang là :

            (576 × 2) : 72 = 16 (m)

b) Đáy nhỏ của thửa ruộng hình thang là :

             (72  – 10) : 2 = 31 (m)

Đáy rộng lớn của thửa ruộng hình thang là :

            72 - 31 = 41 (m)

    Đáp số: a) 16m ;

              b) Đáy nhỏ : 31m ; lòng rộng lớn 41m.

Câu 3

Hình chữ nhật ABCD bao gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE với độ cao thấp như hình mặt mũi :

 

a) Tính chu vi hình chữ nhật ABCD.

b) Tính diện tích S hình thang EBCD.

c) Cho M là trung điểm của cạnh BC. Tính diện tích S hình tam giác EDM.

Phương pháp giải:

Áp dụng những công thức:

- Chu vi hình chữ nhật = (chiều nhiều năm \(+\) chiều rộng) × \( 2\) .

- Diện tích tam giác = phỏng nhiều năm lòng × độ cao \(: 2\).  

- Diện tích hình thang = (đáy lớn \(+\) lòng bé) × độ cao \(: 2\).

Lời giải chi tiết:

a) Chu vi hình chữ nhật ABCD là :

            (28 + 84) × 2 = 224 (cm)

b)  Do EBCD là hình thang vuông nên đàng cao đó là chiều nhiều năm cạnh BC.

Ta với : BC = AD = 28cm.

Diện tích hình thang EBCD là :

            (28 + 84) × 28 : 2 = 1568 (cm2)

c) Vì M là trung điểm của đoạn trực tiếp BC nên BM = MC = 28 : 2 = 14 (cm)

Diện tích tam giác EMB là : 

            14 × 28 : 2 = 196 (cm2)

Diện tích tam giác MCD là :  

            14 × 84 : 2 = 588 (cm2)

Diện tích hình tam giác EMD là :

            1568 – (196 + 588) = 784 (cm2)

                        Đáp số : a) 224cm ;

Xem thêm: vai trò của liên xô trong chiến tranh thế giới thứ 2

                                      b) 1568cm2 ;

                                      c) 784cm2.

 Loigiaihay.com