back and forth là gì

Key takeaways

Ý Nghĩa:

Bạn đang xem: back and forth là gì

 • "Back and forth" biểu thị sự vận động hỗ tương liên tiếp đằm thắm nhị điểm hoặc sự trao thay đổi, thảo luận không ngừng nghỉ nghỉ ngơi. Cụm kể từ này không chỉ là ám chỉ sự dịch chuyển cơ vật lý, mà còn phải sử dụng trong những trường hợp trao thay đổi chủ kiến hoặc thảo luận sôi sục.

Nguồn Gốc:

 • Xuất hiện tại chuyến nguồn vào trong những năm 1940, "back and forth" được ghi nhận nhập kiệt tác của William Alexander Percy. Cụm kể từ này được đưa đến từ các việc phối kết hợp nhị kể từ "back" và "forth," cả nhị là những trạng kể từ, tạo thành chân thành và ý nghĩa mới mẻ về sự việc dịch chuyển hoặc trao thay đổi liên tiếp.

Cách Dùng nhập Tiếng Anh:

 • Danh Từ (Noun): Dùng nhằm chỉ sự trao thay đổi hoặc thảo luận liên tiếp, như "The back and forth in their conversation was intense."

 • Trạng Từ (Adverb): Mô mô tả hành vi dịch chuyển hỗ tương, như "She paced back and forth anxiously."

 • Tính Từ (Adjective): Miêu mô tả đặc thù của một cuộc thảo luận hoặc vận động, như "a back-and-forth debate."

 • Thành Ngữ (Idiom): Ám chỉ biểu hiện tạm thời hoặc thay cho thay đổi liên tiếp, như "Their relationship was always back and forth."

Back and forth là gì?

Định Nghĩa: Theo khái niệm của Cambridge Dictionary, "Back and forth" là một trong những idiom được dùng nhằm tế bào mô tả hành vi dịch chuyển liên tiếp theo phía ngược nhau đằm thắm nhị điểm. Vấn đề này không chỉ là ám chỉ sự vận động cơ vật lý, mà còn phải rất có thể dùng để làm chỉ sự trao thay đổi chủ kiến hoặc vấn đề hỗ tương nhập một cuộc thảo luận.

Phát âm

 • Trong Tiếng Anh - Anh: /ˌbæk ənd ˈfɔːθ/Audio icon

 • Trong Tiếng Anh - Mỹ: /ˌbæk ənd ˈfɔrθ/Audio icon

Ví dụ: "She swayed gently back and forth to lớn the music." (Cô ấy nhẹ dịu đung trả hỗ tương theo gót nhạc.)

Phân Loại: Idiom - Cấp phỏng C2

Ở Lever C2, "back and forth" đã cho chúng ta biết cường độ dùng nâng lên nhập ngữ điệu giờ Anh, thông thường được vận dụng trong những trường hợp phức tạp hoặc cụ thể. Idiom này thông dụng nhập tế bào mô tả sự vận động nhẹ dịu, lịch, hoặc trong những cuộc thảo luận nhanh gọn, liên tiếp, phản ánh sự động che và thay cho thay đổi không ngừng nghỉ nhập cuộc sống đời thường mỗi ngày.

Nguồn Gốc của "Back and Forth"

image-alt

Xuất Xứ và Sử Dụng Đầu Tiên

Cụm kể từ "back and forth" nhập dạng danh kể từ bắt mối cung cấp kể từ trong những năm 1940. Sự xuất hiện tại thứ nhất của chính nó được ghi nhận nhập kiệt tác của William Alexander Percy nhập năm 1941.

Hình Thành Trong Tiếng Anh

"Back and forth" được đưa đến bằng phương pháp phối kết hợp nhị kể từ "back" và "forth," cả nhị đều là những trạng kể từ nhập giờ Anh. Sự phối kết hợp này tạo thành một chân thành và ý nghĩa mới mẻ, tế bào mô tả sự dịch chuyển hoặc trao thay đổi liên tiếp và thường xuyên.

Ý Nghĩa và Phát Triển

Sự tạo hình và dùng thoáng rộng của "back and forth" phản ánh sự hoạt bát và phát minh nhập ngữ điệu giờ Anh, đã cho chúng ta biết cơ hội nhưng mà ngữ điệu thích ứng và trở nên tân tiến theo gót thời hạn.

Cách dùng "Back and Forth" nhập giờ Anh

image-alt

1. Danh Từ (Noun)

 • "The constant back and forth in their conversation made it hard to lớn follow." (Sự hỗ tương liên tiếp nhập cuộc truyện trò của mình khiến cho nó khó khăn theo gót dõi.)

 • "There was a lot of back and forth before the agreement was finally signed." (Có thật nhiều thảo luận hỗ tương trước lúc thỏa thuận hợp tác sau cùng được thỏa thuận.)

2. Trạng Từ (Adverb)

 • "She walked back and forth nervously as she waited for the news." (Cô ấy di chuyển phiền lòng trong những khi hóng thông tin.)

 • "The pendulum swung back and forth steadily." (Con nhấp lên xuống đu đưa theo lại một cơ hội thường xuyên.)

3. Tính Từ (Adjective)

 • "They were engaged in a back-and-forth debate that lasted for hours." (Họ nhập cuộc vào một trong những cuộc thảo luận hỗ tương kéo dãn hàng tiếng đồng hồ.)

 • "The back-and-forth movement of the waves was mesmerizing." (Sự vận động hỗ tương của những con cái sóng thiệt là mải miết hoặc.)

4. Thành Ngữ (Idiom)

 • "Their relationship was always back and forth, never steady." (Mối mối liên hệ của mình luôn luôn là khi lên khi xuống, ko khi nào ổn định lăm le.)

 • "The negotiations went back and forth for weeks without a clear outcome." (Cuộc thương thảo di chuyển hỗ tương mặt hàng tuần nhưng mà không tồn tại thành phẩm rõ nét.)

Xem tăng những idiom khác:

 • Spill the tea là gì

 • Window shopping là gì

 • Couch potato là gì

 • Storm in a teacup là gì

Ứng Dụng "Back and Forth" nhập IELTS Speaking

Trong phần tranh tài IELTS Speaking, việc dùng cụm kể từ như "back and forth" một cơ hội tương thích và phát minh rất có thể canh ty sỹ tử ghi điểm trên cao, nhất là ở band điểm 7 trở lên trên. Việc dùng kể từ vựng phong phú, bao hàm cả những trở thành ngữ, đã cho chúng ta biết kĩ năng dùng ngữ điệu một cơ hội hoạt bát và đa dạng.

Part 1

Do you prefer working alone or in a team?

Answer:

I enjoy working in a team because of the dynamic back and forth of ideas. This interaction often leads to lớn creative solutions that might not emerge in solitary work.

(Tôi quí thao tác làm việc theo gót group vì thế sự trao thay đổi hỗ tương của những ý tưởng phát minh. Sự tương tác này thông thường kéo theo những biện pháp phát minh nhưng mà rất có thể ko xuất hiện tại Khi thao tác làm việc đơn độc.)

How vì thế you handle disagreements with friends?

Answer:

I believe in having a constructive back-and-forth. It's important to lớn listen and share perspectives openly to lớn resolve disagreements amicably.

(Tôi tin cẩn nhập việc đem sự trao thay đổi hỗ tương mang ý nghĩa kiến tạo. Điều cần thiết là nên lắng tai và share ý kiến một cơ hội túa banh nhằm xử lý những sự không tương đồng một cơ hội đằm thắm thiện.)

image-alt

Part 2

1. Describe a challenging project at work or school.

You should say:

 • what the project was

 • why it was challenging

 • how you dealt with the challenges

 • and explain how you felt about the project.

Answer:

The challenging project I'd lượt thích to lớn describe marked a pivotal moment in my career when I was tasked with leading the development of a groundbreaking marketing strategy. This project was demanding and required meticulous planning and constant collaboration.

The primary challenge was harmonizing diverse ideas within our team. The project involved frequent back-and-forth discussions and brainstorming sessions to lớn combine the best elements from each team member's input, which was mentally exhausting but crucial for refining our strategy.

I played the role of a mediator, ensuring everyone had a chance to lớn voice their opinions. We established a structured framework for discussions, allowing us to lớn consider various viewpoints and synthesize them into a cohesive plan.

During this process, I experienced a mix of frustration and satisfaction due to lớn intense debates and numerous revisions. However, the satisfaction came from witnessing the project evolve into a highly effective marketing strategy.

In retrospect, I value the experience for enhancing my project management skills and reinforcing the importance of open communication and collaboration in achieving ambitious goals.

(Dự án giàn giụa thách thức nhưng mà tôi ham muốn tế bào mô tả đang được ghi lại 1 thời điểm cần thiết nhập sự nghiệp của tôi Khi tôi được phó trọng trách chỉ đạo việc trở nên tân tiến một kế hoạch tiếp thị mang ý nghĩa đột đập. Dự án này yên cầu phải khởi tạo plan chi tiết và liên minh liên tiếp.

Thử thách đó là việc hợp lý những ý tưởng phát minh phong phú nhập group của công ty chúng tôi. Dự án bao hàm những cuộc thảo luận hỗ tương thông thường xuyên và những buổi động óc nhằm phối kết hợp những nguyên tố cực tốt kể từ ​​ý con kiến ​​đóng canh ty của từng member nhập group, điều này khiến cho ý thức mệt rũ rời tuy nhiên lại rất rất cần thiết trong các việc kiểm soát và điều chỉnh kế hoạch của công ty chúng tôi.

Tôi vào vai trò là kẻ hòa giải, đáp ứng người xem đều sở hữu thời cơ phát biểu lên chủ kiến ​​của bản thân. Chúng tôi đang được thiết lập một phạm vi đem cấu tạo cho những cuộc thảo luận, được chấp nhận công ty chúng tôi đánh giá những ý kiến không giống nhau và tổ hợp bọn chúng trở thành một plan kết nối.

Trong quy trình này, tôi cảm nhận thấy vừa vặn tuyệt vọng vừa vặn ưng ý vì thế những cuộc thảo luận mệt mỏi và rất nhiều lần sửa thay đổi. Tuy nhiên, sự ưng ý cho tới từ các việc tận mắt chứng kiến ​​dự án trở nên tân tiến trở thành một kế hoạch tiếp thị hiệu quả tuyệt vời.

Xem thêm: cách tính chu vi hình tròn

Nhìn lại, tôi Review cao kinh nghiệm tay nghề trong các việc nâng lên kĩ năng quản lý và vận hành dự án công trình của tớ và gia tăng vai trò của tiếp xúc và hiệp tác túa banh trong các việc đạt được những tiềm năng giàn giụa tham ô vọng.)

2. Describe an interesting discussion you had about how to lớn vì thế something.

You should say:

 • what the discussion was about

 • who you had the discussion with

 • what opinions were expressed

 • and explain why you found the discussion interesting.

Answer:

The discussion I'd lượt thích to lớn share revolved around optimizing our workflow within our organization. I had this talk with a colleague who shares a similar role in our team.

The discussion focused on how we could streamline our processes to lớn improve efficiency. We both had different ideas and approaches, which led to lớn a stimulating back and forth exchange of opinions.

My colleague advocated for a more centralized approach, emphasizing the need for standardized procedures. On the other hand, I argued for a more decentralized approach, allowing for greater flexibility and autonomy among team members.

What made this discussion particularly interesting was the depth of our analysis and the passionate yet respectful way we defended our positions. We delved into the pros and cons of each approach, and this intellectual engagement kept us enthralled in the conversation.

Ultimately, we reached a consensus by combining elements from both our proposals, which led to lớn a more balanced and efficient workflow. What I found most intriguing about this discussion was the realization that different perspectives can lead to lớn innovative solutions when approached with an open mind. It reinforced the importance of constructive dialogue and collaborative problem-solving in our workplace.

(Cuộc thảo luận nhưng mà tôi ham muốn share xoay xung quanh việc tối ưu hóa tiến độ thao tác làm việc nhập tổ chức triển khai của công ty chúng tôi. Tôi đang được đem cuộc rỉ tai này với cùng 1 người cùng cơ quan đem tầm quan trọng tương tự động nhập group của công ty chúng tôi.

Cuộc thảo luận triệu tập nhập cơ hội công ty chúng tôi rất có thể hợp lí hóa những tiến độ của tớ nhằm nâng lên hiệu suất cao. Cả nhị công ty chúng tôi đều sở hữu những ý tưởng phát minh và cơ hội tiếp cận không giống nhau, kéo theo việc trao thay đổi ý kiến hỗ tương giàn giụa hào hứng.

Đồng nghiệp của tôi cỗ vũ cơ hội tiếp cận triệu tập rộng lớn, nhấn mạnh vấn đề sự quan trọng của những giấy tờ thủ tục được chi phí chuẩn chỉnh hóa. Mặt không giống, tôi cỗ vũ một cơ hội tiếp cận phi triệu tập rộng lớn, được chấp nhận những member nhập group đem sự hoạt bát và tự động công ty cao hơn nữa.

Điều thực hiện cho tới cuộc thảo luận này trở thành quan trọng đặc biệt thú vị là chiều thâm thúy phân tách của công ty chúng tôi và cơ hội công ty chúng tôi đảm bảo ý kiến của tớ một cơ hội giàn giụa hăng hái tuy nhiên giàn giụa tôn trọng. Chúng tôi đã đi được thâm thúy nhập những ưu và điểm yếu của từng cách thức và sự nhập cuộc mang ý nghĩa trí tuệ này đang được khiến cho công ty chúng tôi si mê nhập cuộc truyện trò.

Cuối nằm trong, công ty chúng tôi đang được đạt được sự đồng thuận bằng phương pháp phối kết hợp những nguyên tố kể từ cả nhị khuyến cáo của tớ, điều này kéo theo tiến độ thao tác làm việc thăng bằng và hiệu suất cao rộng lớn. Điều tôi thấy thú vị nhất nhập cuộc thảo luận này là nhìn thấy rằng những ý kiến không giống nhau rất có thể kéo theo những biện pháp phát minh Khi được tiếp cận với ý thức túa banh. Nó gia tăng vai trò của hội thoại mang ý nghĩa kiến tạo và liên minh xử lý yếu tố bên trên điểm thao tác làm việc của tất cả chúng ta.)

Phân Biệt "Back and Forth" và "Forth and Back"

image-alt

Cụm từ "back and forth" "forth and back" cùng miêu tả sự vận động hỗ tương đằm thắm nhị điểm. Tuy nhiên, "back and forth" là cụm kể từ thông thườn và được dùng thoáng rộng, trong những khi "forth and back" rất hiếm và không nhiều thông dụng.

"Back and forth" đang được tồn bên trên nhập ngữ điệu khoảng chừng 400 năm và thông thường được dùng như 1 trạng kể từ hoặc danh kể từ. Trong thực tiễn, "back and forth" thông thường rất được ưa chuộng rộng lớn, tuy nhiên "forth and back" đem lý thuyết logic rộng lớn.

"To and Fro" cũng là một trong những biến chuyển thể, tuy nhiên bố trí kể từ khác: "to" trước "fro." Trong giờ Anh, trật tự động kể từ trong những trở thành ngữ thông thường dựa vào sự gật đầu đồng ý và dùng, ko nhất thiết theo gót logic.

Bài tập

Xác lăm le coi "back and forth" trong những câu sau được dùng như 1 danh kể từ (Noun), trạng kể từ (Adverb), tính kể từ (Adjective), hoặc trở thành ngữ (Idiom).

 1. The conversation was a constant back and forth. (______)

 2. She walked back and forth across the room. (______)

 3. Their back-and-forth argument lasted for hours. (______)

 4. We need more back and forth on this topic. (______)

 5. They exchanged emails back and forth. (______)

 6. There was a noticeable back-and-forth sway of the ship. (______)

 7. Our back and forth made us understand each other better. (______)

 8. The back-and-forth negotiation seemed endless. (______)

 9. I enjoy the back and forth of a good debate. (______)

 10. The players passed the ball back and forth. (______)

 11. The back-and-forth nature of their relationship was confusing. (______)

 12. There's been a lot of back and forth about the decision. (______)

 13. The back-and-forth movement of the seesaw entertained the kids. (______)

 14. Our back and forth has been quite productive. (______)

 15. The back-and-forth comments in the meeting were insightful. (______)

 16. Watching the tennis match, the ball went back and forth rapidly. (______)

 17. The back-and-forth pattern of their conversation was interesting. (______)

 18. They kept the discussion going back and forth for a solution. (______)

 19. The back and forth of ideas is essential for innovation. (______)

 20. Their relationship was always back and forth, never steady. (______)

image-altĐáp Án:

 1. Noun

 2. Adverb

 3. Adjective

 4. Noun

 5. Adverb

 6. Adjective

 7. Noun

 8. Adjective

 9. Noun

 10. Adverb

 11. Adjective

 12. Noun

 13. Adjective

 14. Noun

 15. Noun

 16. Adverb

 17. Adjective

 18. Adverb

 19. Noun

 20. Idiom

Tổng kết

Trong nội dung bài viết này, người phát âm đang được tìm hiểu idiom "back and forth" kể từ xuất xứ, chân thành và ý nghĩa, cho tới cơ hội dùng phong phú của chính nó nhập giờ Anh. Cụm kể từ này không chỉ là phản ánh sự hoạt bát và phát minh của ngữ điệu nhưng mà còn là một dụng cụ cần thiết nhập tiếp xúc mỗi ngày và những kỳ ganh đua như IELTS. "Back and forth" là minh triệu chứng cho việc trở nên tân tiến và thích ứng của ngữ điệu, canh ty người học tập không ngừng mở rộng vốn liếng kể từ và nâng cấp kĩ năng dùng giờ Anh một cơ hội hiệu suất cao.


Nguồn tham ô khảo: 

Xem thêm: trong bảng tuần hoàn mg là kim loại thuộc nhóm

 • "Back-and-forth, N. Meanings, Etymology and More | Oxford English Dictionary." www.oed.com/dictionary/back-and-forth_n?tl=true.

 • "TWTS: Going Forth and Back on "back and Forth"." Michigan Radio, 1 Dec. 2019, www.michiganradio.org/arts-culture/2019-12-01/twts-going-forth-and-back-on-back-and-forth.

 • "Back and Forth." Cambridge Dictionary | English Dictionary, Translations & Thesaurus, dictionary.cambridge.org/dictionary/english/back-and-forth.