ankan có công thức tổng quát là

Ankan là 1 trong những group hóa học cơ học rộng lớn. Để thăm dò làm rõ rộng lớn về Ankan, hãy nằm trong VUIHOC thăm dò hiểu về công thức; đồng phân; đặc thù cơ vật lý, hóa học; điều chế; phần mềm của ankan và đối chiếu ankan, anken, ankin. Từ bại liệt vận dụng với một vài thắc mắc trắc nghiệm qua quýt nội dung bài viết sau.

1. Ankan là gì? Công thức cấu trúc của ankan

1.1. Ankan là gì?

Ankan là những hidrocacbon no, dạng mạch hở, vô phân tử chỉ mất links đơn C - C, C - H và với công thức cộng đồng là: CnH2n+2 (n ≥ 1).

Bạn đang xem: ankan có công thức tổng quát là

1.2. Đồng đẳng, công thức cấu trúc của ankan

a. Đồng đẳng

- Tên gọi cộng đồng là của những hidrocabon no mạch hở là ankan hoặc paraffin.

- Công thức giản dị nhất của ankan là metan (CH4).

- Mạch cacbon ở dạng mạch hở, hoàn toàn có thể phân nhánh hoặc ko phân nhánh.

- Trong phân tử chỉ mất links đơn tạo ra trở nên kể từ 4 obitan lai hóa sp3 của vẹn toàn tử cacbon, lý thuyết loại tứ diện đều. Vậy nên mạch cacbon với dạng vội vàng khúc. Các vẹn toàn tử cacbon hoàn toàn có thể xoay kha khá tự tại xung xung quanh những links đơn.

b. Công thức cấu trúc của ankan

Ankan với công thức tổng quát lác cộng đồng là CnH2n+2 (n ≥ 1).

1.3. Tên gọi của ankan 

a. Danh pháp ankan mạch thẳng:

Tên mạch cacbon + an

Ví dụ:

CH4: Metan

C2H6: Etan

C3H8: Propan

C4H10: Butan

b. Danh pháp ankan mạch nhánh:

Số chỉ địa điểm xuất hiện nay nhánh - thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu + an

Chọn mạch cacbon chính: là mạch lâu năm nhất và có khá nhiều group thế nhất.

Đánh số địa điểm cacbon vô mạch chủ yếu chính thức từ trên đầu ngay gần nhánh rộng lớn.

Nếu có khá nhiều nhánh tương đương nhau thì dùng chi phí tố bám theo số đếm: lên đường, tri, tera,… Khi có khá nhiều nhánh trật tự gọi thương hiệu nhánh bám theo bảng vần âm.

Gốc hidrocacbon là phần còn sót lại của phân tử hidrocacbon sau khoản thời gian tiếp tục ngắn hơn một vài vẹn toàn tử hidro tuy nhiên vẫn tồn tại tồn bên trên vô phân tử ở tình trạng links và ko đem electron tự tại tựa như gốc tự tại.

Công thức tổng quát lác group ankyl: CnH2n+1

Ví dụ:

tên gọi một vài ankan - ankan hóa 11 

Tên gọi thường:

 • Trong tình huống có duy nhất một nhánh CH3 ở vẹn toàn tử C số 2 thì tăng chi phí tố iso.

    tên gọi thông thường “iso” - ankan hóa 11

 • Trong tình huống với 2 nhánh CH3 ở C số 2 thì tăng chi phí tố neo.

tên gọi thông thường “neo” - ankan hóa 11

Tham khảo ngay lập tức cỗ tư liệu ôn tập luyện kỹ năng và tổ hợp cách thức giải từng dạng bài bác tập luyện vô đề thi đua Hóa trung học phổ thông Quốc gia

2. Đồng phân ankan

2.1. Đồng phân mạch cacbon

 Ankan chỉ xuất hiện nay đồng phân Lúc mạch với kể từ 4C trở lên trên.

    Ví dụ:Đồng phân của C5H12.

đồng phân C5H12 - ankan

2.2. Bậc của Cacbon vô ankan

Bậc của ankan đó là bậc của một vẹn toàn tử cacbon vô phân tử ankan thông qua số vẹn toàn tử cacbon links thẳng với nó.

bậc của ankan - ankan

 • Ankan ko phân nhánh là ankan chỉ chứa chấp vẹn toàn tử C bậc I hoặc bậc II vô mạch.

 • - Ankan phân nhánh là ankan với chứa chấp cả C bậc III hoặc C bậc IV.

3. Tính hóa học cơ vật lý của ankan

Trong ĐK thông thường, những ankan tồn bên trên ở tình trạng không giống nhau tùy nằm trong vô phỏng lâu năm mạch C:

 • Từ C1 cho tới C4 tồn bên trên ở tình trạng khí,

 • Từ C5 cho tới khoảng tầm C18 tồn bên trên ở tình trạng lỏng

 • Từ khoảng tầm C18 trở lên đường tồn bên trên ở tình trạng rắn.

Nhiệt nhiệt độ chảy tương đương nhiệt độ phỏng sôi tăng dần dần Lúc tăng số vẹn toàn tử cacbon vô phân tử: 4 ankan đầu là hóa học khí, những ankan với n kể từ 5 cho tới 19 là hóa học lỏng và Lúc n ≥ trăng tròn là hóa học rắn.

Các ankan đều ko tan nội địa tuy nhiên đều tan dễ dàng trong số dung môi cơ học.

Ankan đều là những hóa học ko màu sắc.

Các ankan nhẹ nhõm nhất như metan, etan, propan đều là những khí không tồn tại mùi hương. Các ankan kể từ C5 cho tới C10 với mùi hương xăng và kể từ C10 cho tới C16 với mùi hương dầu hỏa. Các ankan rắn cất cánh tương đối với tỷ lệ vô cùng không nhiều, vì như thế vậyhầu như ankan ko mùi hương.

4. Tính Hóa chất của ankan

4.1. Phản ứng thế

Phản ứng thế clo và brom: Xảy rời khỏi bên dưới xúc tác của askt hoặc nhiệt độ phỏng và tạo ra trở nên một láo ăn ý những thành phầm.

- Phản ứng thế Hidro vì như thế halogen nằm trong phản xạ halogen hóa. Sản phẩm cơ học với chứa chấp halogen gọi là dẫn xuất của halogen.

- Clo thế được vô H ở những cacbon bậc không giống nhau; Brom thì đa số chỉ thế vô H ở cacbon bậc cao. Flo xẩy ra phản xạ mạnh mẽ nên phân bỏ ankan trở nên C và HF. Iot quá yếu đuối nên ko phản xạ được với ankan.

phản ứng thế của ankan - ankan hóa 11

Những ankan với phân tử rộng lớn nhập cuộc phản xạ thế nhẹ nhõm rộng lớn và ưu tiên đưa đến thành phầm chủ yếu bằng phương pháp thế vô những vẹn toàn tử H của vẹn toàn tử C bậc cao.

4.2. Phản ứng tách

Phản ứng tách hiđro: ở 400 - 900ºC với xúc tác Cr2O3 + Al2O3.

CH3–CH2-CH3 → CH3-CH=CH2 + H2

Phản ứng phân tách mạch cacbon:

C5H12 → C2H6 + C3H6

Nhận xét: Dưới thuộc tính của nhiệt độ và xúc tác (Cr2O3, Fe, Pt,...) những ankan bị tách hidro tạo ra trở nên hidrocacbon ko no và bị đứt gãy những links thân thiết C−C tạo ra trở nên những phân tử mới mẻ nhỏ rộng lớn.

4.3. Phản ứng oxi hóa

Phản ứng thắp cháy ankan tạo ra thành phầm là CO2 và H2O tất nhiên lan nhiều nhiệt:

CnH2n+2 + O2 → nCO2 + (n + 1) H2O

Nhận xét:

 • Đốt ankan thu nCO2 < nH2O

 • Nếu thắp cháy hidrocacbon nhận được nCO2 < nH2O thì hidrocacbon rước thắp đó là ankan (CnH2n+2).

Trong ĐK thiếu thốn oxi ngoài CO2 và H2O phản xạ thắp cháy còn tạo ra CO - muội kêu ca tổn hại so với môi trường xung quanh.

Nếu với xúc tác và nhiệt độ phỏng tương thích, ankan bị lão hóa ko trọn vẹn tạo ra trở nên dẫn xuất chứa chấp oxi.

Phương trình phản ứng: CH4 + O2 -to, xúc tác → HCH = O + H2O

5. So sánh ankan, anken, ankin về điểm lưu ý cấu trúc và tính chất

Bảng đối chiếu ankan anken ankin về điểm lưu ý cấu trúc và đặc thù của bọn chúng.

 

Ankan 

Anken 

Ankin 

Thành phần vẹn toàn tố

Gồm 2 nhân tố C và H

Công thức phân tử

CnH2n+2 (n ≥ 1).

CnH2n (n ≥ 2).

CnH2n-2 (n ≥ 2).

Liên kết hóa học

Gồm toàn những links đơn

Có 1 links song và những links đơn

Có 1 links thân phụ và những links đơn

Tính hóa học hóa học

Phản ứng cháy

 

Phản ứng thế 

Phản ứng công, phản xạ lão hóa ko trả toàn

Phản ứng công, phản xạ lão hóa ko trả toàn

   

Phản ứng trùng hợp

Dime hóa, trime hóa

Đăng ký ngay lập tức và để được những thầy cô tư vấn và kiến tạo suốt thời gian học môn Hóa sớm kể từ rơi rụng gốc cho tới 9+ 

6. Điều chế và phần mềm của ankan

6.1. Điều chế ankan

a) Trong công nghiệp

Metan và những đồng đẳng được tách rời khỏi kể từ dầu lửa và khí ngẫu nhiên.

b) Trong chống thí nghiệm

Khi chỉ việc một lượng nhỏ metan (CH4), người tao nung natri axetat với vôi tôi xút, hoặc hoàn toàn có thể cho tới nhôm cacbua thuộc tính với nước:

Phương trình phản xạ nhiệt độ phân muối hạt Natri của axit cacboxylic (phản ứng vôi tôi xút):

 CH3COONa + NaOH CH4↑ + Na2CO3

– Tổng quát: CnH2n+2-x(COONa)x + xNaOH CnH2n+2 + xNa2CO3

– Riêng so với pha chế CH4 hoàn toàn có thể người sử dụng những phản ứng:

  Al4C3 + 12H2O → 3CH4 + 4Al(OH)3 

  Al4C3 + 12HCl → 3CH4+ 4AlCl

Xem thêm: khi nói về ưu thế lai phát biểu nào sau đây đúng

  C + 2H2 CH4

6.2. Ứng dụng của ankan

Dùng thực hiện dầu chất trơn tru, dung môi và thực hiện nhiên liệu. VD: CH4 được sử dụng vô đèn xì nhằm hàn, tách sắt kẽm kim loại.

Dùng vô tổ hợp nhiều loại hóa học cơ học khác: CF2Cl2, CCl4, CH2Cl2, CH3Cl,…

Đặc biệt kể từ CH4 pha chế rời khỏi được không ít hóa học không giống nhau: amoniac NH3, láo ăn ý CO + H2, axit axetic, anđehit fomic (HCHO)và rượu metylic (C2H5OH).

7. Bài tập luyện vận dụng

Câu 1: Công thức tổng quát lác cho tới Ankan là:

A. CnHn+2

B. CnH2n+2

C. CnH2n

D. CnH2n-2

→ Đáp án thực sự B CnH2n+2 (n ≥ 1).

Câu 2: Nhiên liệu thông thường thực hiện kể từ những hidrocacbon no vì:

A. Hiđrocacbon no hoàn toàn có thể xẩy ra phản xạ thế.

B. Hiđrocacbon no có khá nhiều ở ngẫu nhiên.

C. Hiđrocacbon no nhẹ nhõm rộng lớn nước.

D. Hiđrocacbon no Lúc cháy lan nhiệt độ nhiều và có khá nhiều vô ngẫu nhiên.

→ Đáp án thực sự D: Hiđrocacbon no Lúc cháy lan nhiệt độ nhiều và có khá nhiều vô tự động nhiên

.

Câu 3: Số đồng phân cấu trúc ứng với ankan với công thức phân tử C5H12 là:

A. 6

B. 4

C. 5

D. 3

→ Đáp án thực sự D: 3

Câu 4: Số đồng phân cấu trúc ứng với ankan với công thức phân tử C6H14 là:

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

→ Đáp án thực sự C: 3

Câu 5: Công thức phân tử của ankan X là C5H12. Clo hóa X, được 4 thành phầm là dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

A. 2,2-đimetylpropan

B. 2-metylbutan

C. pentan  

D. 2-đimetylpropan

→ Đáp án thực sự B: Clo hóa 2–metylbutan được 4 thành phầm thế monoclo.

Câu 6: Công thức phân tử của ankan X là C6H14. Clo hóa X, được 4 thành phầm là dẫn xuất monoclo. Tên gọi của X là:

A. 2,2-đimetylbutan

B. 3-metylpentan

C. hexan

D. 2,3-đimetylbutan

→ Đáp án thực sự B: Clo hóa 3–metylpentan được 4 thành phầm thế monoclo.

Câu 7: Ankan X chứa chấp 82,76% lượng là cacbon. Số vẹn toàn tử hidro trong những phân tử X là:

A. 6   

B. 8

C. 10   

D. 12.

→ Đáp án thực sự C

 • Đặt CTPT của X là CnH2n+2

 • 12n/(14n +2). 100% = 82,76 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H10 ⇒ với 10 vẹn toàn tử hiđro trong những phân tử X.

Câu 8: Ankan X với chứa chấp 20% lượng là hidro. Tổng số vẹn toàn tử trong những phân tử X là:

A. 8   

B. 11   

C. 6

D. 14

→ Đáp án thực sự A

 • Đặt CTPT của X là CnH2n+2

 • 12n/(14n +2). 100% = trăng tròn ⇒ n = 2

⇒ CTPT: C2H6

Câu 9: Đốt cháy trọn vẹn 2,9 gam ankan X, thành phầm nhận được ở đktc 4,48 lít CO2. Vậy công thức phân tử của X cần thiết thăm dò là:

A. C3H  

B. C4H10   

C. C5H10   

D. C5H12

→ Đáp án thực sự B

Đặt CTPT của X là CnH2n+2

2,9n/(14n+2) = 4,48/22,4 ⇒ n = 4

⇒ CTPT: C4H10

Câu 10: Đốt cháy trọn vẹn một hidrocacbon X nhận được thành phầm bao gồm 0,11 mol CO2 và 0,132 mol H2O. Khi X thuộc tính với khí clo (theo tỉ lệ thành phần số mol 1 : 1) nhận được một thành phầm thế có một không hai. Tên gọi của X là:

A. 2,2-đimetylpropan

B. etan

C. 2-metylpropan

D. 2-metylbutan

→ Đáp án thực sự A

 • nCO2 > nH2O ⇒ Hiđrocacbon là ankan CnH2n+2

 • nankan = nH2O – nCO2 = 0,022 ⇒ n = 5. Vậy X là C5H12

 • X thuộc tính với Cl2 bám theo tỉ lệ thành phần 1:1 thu được một thành phầm thế có một không hai. 

 • Vậy X là: 2,2-đimetylprotan

Câu 11: Đốt cháy trọn vẹn vì như thế oxi bầu không khí tiện thể tích khí vạn vật thiên nhiên bao gồm metan, etan, propan (O2 lúc lắc 20% thể tích vô ko khí), nhận được 7,84l khí Cacbonic (đktc) và 9,9g nước. Thể tích bầu không khí (đktc) tối thiểu cần thiết dùng để làm thắp cháy trọn vẹn thể tích khí thiên niên bên trên là:

A. 70,0 lít   

B. 78,4 lít

C. 84,0 lít

D. 56,0 lít

→ Đáp án thực sự A

Bảo toàn Oxy: nO2 = nCO2 + một nửa nH2O = 0,35 + một nửa.0,55 = 0,625 (mol)

Vkk = 0,625.22,4 : 20% = 70 lít

PAS VUIHOCGIẢI PHÁP ÔN LUYỆN CÁ NHÂN HÓA

Khóa học tập online ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT:  

⭐ Xây dựng suốt thời gian học tập kể từ rơi rụng gốc cho tới 27+  

⭐ Chọn thầy cô, lớp, môn học tập bám theo sở thích  

⭐ Tương tác thẳng hai phía nằm trong thầy cô  

⭐ Học đến lớp lại cho tới lúc nào hiểu bài bác thì thôi

⭐ Rèn tips tricks canh ty bức tốc thời hạn thực hiện đề

⭐ Tặng full cỗ tư liệu độc quyền vô quy trình học tập tập

Xem thêm: 1pf bằng bao nhiêu f

Đăng ký học tập test không tính tiền ngay!!

Trên đó là toàn cỗ những vấn đề quan trọng tương quan cho tới ankan của lịch trình chất hóa học cơ học. Đây là 1 trong những phần vô cùng cần thiết vô lịch trình ôn thi đua ĐH và đòi hỏi những em nên cầm thiệt chắc hẳn. Chúc những em ôn tập luyện đảm bảo chất lượng. Hình như, em hoàn toàn có thể truy vấn vô Vuihoc.vn nhằm xem thêm tăng nhiều bài bác giảng hoặc tương tác trung tâm tương hỗ và để được chỉ dẫn cụ thể nhé!