anh 9 unit 6 a closer look 2Với điều giải bài xích tập dượt Unit 6 lớp 9: A closer look 2 vô Unit 6: VietNam then and now Tiếng Anh 9 sách mới mẻ (chương trình thí điểm) hoặc nhất, cụ thể sẽ hùn học viên lớp 9 dễ dàng và đơn giản thực hiện bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 6.

Unit 6 lớp 9: A closer look 2

Unit 6 lớp 9: A closer look 2 (phần 1 → 6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới)

Bạn đang xem: anh 9 unit 6 a closer look 2

Quảng cáo

Video giải Tiếng Anh 9 Unit 6 Viet Nam: Then and now - A closer look 2 - Cô Đỗ Lê Diễm Ngọc (Giáo viên VietJack)

1. Fill in each blank with the past perfect sườn of the verb in brackets. (Điền từng địa điểm trống rỗng một động kể từ ở dạng quá khứ hoàn thành xong.)

1. Before the 1990s, trams (be) _________ a popular means of transport in Ha Noi.

2. I won the game because I (play) _________ it a lot with my brother.

3. How long  you (use) _________ your mobile phone before it broke down?

4. Before the invention of television, people  only (see) _________ films at the cinema.

5. Before the 1990s, Viet Nam (have) _________ an old banking system.

6. Viet Nam (experience) _________ decades of fighting for freedom before the country became totally independent.

Đáp án:

1. had been2. had played3. had (you) used4. had (only) seen5. had had6. had experienced

Quảng cáo

Giải thích:

Cấu trúc thì qua quýt khứ trả thành: S + had + VpII.

Hướng dẫn dịch:

1. Trước trong thời gian 1990, những tàu năng lượng điện là phương tiện đi lại giao thông vận tải thịnh hành ở Hà Thành.

2. Tôi thắng trò nghịch ngợm chính vì tôi đang được nghịch ngợm thật nhiều với anh tôi.

3. Quý khách hàng đang được dùng điện thoại cảm ứng thông minh địa hình của người sử dụng bao lâu trước lúc nó hư?

4. Trước Khi phát minh sáng tạo đi ra TV, người tớ chỉ coi phim ở rạp chiếu bóng.

5. Trước trong thời gian 1990, nước ta sở hữu khối hệ thống ngân hàng cũ kĩ.

6. nước ta đang được trải qua quýt những thập kỷ đấu giành giành tự tại trước lúc giang sơn trọn vẹn giành song lập.

2. Ask and answer the following questions using the cues. (Hỏi và vấn đáp những thắc mắc sau sở hữu dùng khêu gợi ý.)

1. What family groups had Vietnamese people lived in before 1990?

2. How had people in Viet Nam travelled before the first motorbike was imported?

3. How had Vietnamese people lived before the open-door policy in 1986?

4. Where had your family spent holidays before 2005?

5. Who had ruled Viet Nam right before the Tran dynasty?

Quảng cáo

Đáp án:

1. They had lived in extended families.

2. They had travelled by bicycle.

3. They had had a harder life.

4. We had spent our holidays only in Viet Nam before then.

5. Ly Chieu Hoang had ruled the country before the Tran dynasty.

Hướng dẫn dịch:

1. Người nước ta sinh sống trong mỗi group mái ấm gia đình nào là trước năm 1990?

⇒ Họ đang được sinh sống trong mỗi đại mái ấm gia đình.

2. Người dân nước ta đã từng đi lại ra làm sao trước lúc con xe máy thứ nhất được nhập khẩu?

⇒ Họ đã từng đi bởi vì xe đạp điện.

3. Người nước ta đang được sinh sống ra làm sao trước quyết sách Open năm 1986?

⇒ Họ đang được sở hữu một cuộc sống đời thường trở ngại rộng lớn.

4. hộ gia đình các bạn đã từng đi nghỉ ngơi ở đâu trước năm 2005?

⇒ Trước cơ, Cửa Hàng chúng tôi chỉ mất những ngày nghỉ ngơi ở nước ta.

Quảng cáo

5. Ai đang được thống trị nước ta tức thì từ xưa thời Trần?

⇒ Lý Chiêu Hoàng đang được trị vì như thế giang sơn trước thời Trần.

3. Match the first half of the sentence in A with the second half in B. (Nối 50% của câu ở mục A với 50% của câu ở mục B.)

1. It was smart of her

2. It was brave of him

3. It was kind of her

4. It was unprofessional of her

5. It is useful for us

6. It is hard for us

a. to tát get along with people from other cultures.

b. to tát know about how our people used to tát live in the past.

c. to tát be late for the meeting.

d. to tát stay in the old house alone the whole night.

e. to tát be able to tát solve the maths problem.

f. to tát lend bu her book.

Đáp án:

1.F2.A3.B4.E5.D6.C

Hướng dẫn dịch:

1. Sự mưu trí của cô ấy ấy hoàn toàn có thể giải được việc.

2. Anh ấy gan góc Khi ở 1 mình vô mái ấm cổ xuyên đêm.

3. Cô ấy thiệt chất lượng tốt bụng Khi cho tới tôi mượn sách của cô ấy ấy.

4. Cô ấy ko có trách nhiệm vì như thế đang được trễ buổi họp.

5. Hữu ích cho tới tất cả chúng ta lúc biết dân thôn của tất cả chúng ta đang được sinh sống thế nào là vô quá khứ.

6. Khó cho tới tất cả chúng ta Khi thích nghi với những người tới từ nền văn hóa truyền thống không giống.

4. Fill in each blank with one adjective from the box. More phàn nàn one adjective can be used. (Điền vào cụ thể từng địa điểm trống rỗng 1 tính kể từ vô bảng. phần lớn rộng lớn 1 tính kể từ được đồng ý.)

1. I was __________ to tát meet my best friend yesterday.

2. He is __________ to tát have ví little time for his family.

3. They were __________ to tát finish their last performance.

4. She's __________ to tát get the job. The interview went really well.

Xem thêm: văn tả cái bàn học lớp 4 ngăn gọn

5. The mother was __________ to tát hear that her smart son failed the exam.

6. All the students were __________ to tát have passed the exams.

Đáp án:

1. glad/pleased2. sorry3. relieved/sorry/pleased
4. sure/certain5. surprised/astonished6. relieved/pleased

Giải thích:

glad (adj) hài lòng

sure =  certain (adj) cứng cáp chắn

sorry (adj) tiếc, nài lỗi

confident (adj) ngạc nhiên

astonished = surprised (adj) ngạc nhiên

pleased (adj) hí hửng lòng

relieved (adj) thoải mái

Hướng dẫn dịch:

1. Tôi hí hửng Khi gặp gỡ bạn tri kỷ của tôi vô ngày hôm qua.

2. Anh ấy đặc biệt tiếc vì như thế sở hữu không nhiều thời hạn giành riêng cho mái ấm gia đình bản thân.

3. Họ đang được ưng ý Khi hoàn thành xong phần trình thao diễn vừa vặn rồi.

4. Cô ấy chắc hẳn rằng là sẽ có được việc. Cuộc phỏng vấn rất tuyệt.

5. Bà u đang được kinh ngạc lúc nghe tới đứa nam nhi mưu trí của bà ấy trượt kỳ đua.

6. Tất cả học viên thường rất ưng ý vì như thế đang được vượt lên kì đua.

5. Create one sentence by combining each pair of sentences using subject + be + adjective + that-clause. (Viết câu bằng phương pháp phối kết hợp 2 câu dùng cấu hình S+ be + tính kể từ + that + mệnh đề.)

1. We were relieved that we had done well in the exam.

2. I am sorry that our parents had very poor school facilities.

3. Everyone was glad that the government had decided to tát invest more in education.

4. Everyone is aware that it will be much safer to tát have elevated walkways and underpass systems for pedestrians.

5. All of us are delighted that life in the countryside has improved considerably.

Hướng dẫn dịch:

Hướng dẫn dịch:

1. Chúng tôi cảm nhận thấy thoải mái vì như thế Cửa Hàng chúng tôi đã từng chất lượng tốt vô kỳ đua.

2. Tôi đặc biệt tiếc vì như thế phụ vương u của Cửa Hàng chúng tôi sở hữu hạ tầng vật hóa học ngôi trường học tập đặc biệt xoàng.

3. Mọi người đều hí hửng mừng vì như thế cơ quan chính phủ đang được đưa ra quyết định góp vốn đầu tư nhiều hơn thế nữa vô dạy dỗ.

4. Mọi người đều trí tuệ được rằng tiếp tục tin cậy rộng lớn thật nhiều nếu như sở hữu đàng quốc bộ bên trên cao và khối hệ thống hầm chui cho những người quốc bộ.

5. Tất cả Cửa Hàng chúng tôi đều hí hửng mừng vì như thế cuộc sống đời thường ở vùng quê và đã được nâng cấp đáng chú ý.

6. Finish the following sentences using your own ideas. Then compare your ideas with a partner. (Hoàn trở thành những câu sau dùng phát minh của người sử dụng. Sau cơ đối chiếu với các bạn cặp của tôi.)

1. It was kind of them _______________.

2. They were certain to tát _______________.

3. She is confident that _______________.

4. He was afraid that _______________.

5. The teachers are aware that _______________.

6. The head teacher was astonished to tát _______________.

Gợi ý:

1. to tát tư vấn the victims after the disaster/ to tát donate for the poor.

2. be able to tát build the country into a powerful one/ pass the exam.

3. Viet Nam has good potential for tourism/ she will get the job.

4. there would be less land for agriculture in Viet Nam/ he would not be able to tát find out a solution for his problem.

5. non-academic subjects are also significant/ students tự not lượt thích being given too much homework.

6. learn that some of his students could not get scholarships/ know that one of the top students had cheated in the exam.

Hướng dẫn dịch:

1. Họ cỗ vũ những nàn nhân sau thảm họa / quyên hùn vì như thế người nghèo khổ.

2. Họ chắc chắn sở hữu công kiến tạo giang sơn trở thành hùng cường / đua đỗ đạt.

3. Cô ấy thỏa sức tự tin rằng nước ta sở hữu tiềm năng du ngoạn chất lượng tốt / cô ấy tiếp tục sẽ có được việc thực hiện.

4. Anh ấy kinh rằng sẽ sở hữu không nhiều khu đất cho tới nông nghiệp ở nước ta / anh ấy sẽ không còn thể dò xét đi ra biện pháp cho tới yếu tố của tôi.

5. Giáo viên trí tuệ được rằng những môn học tập ko tương quan cho tới học tập thuật cũng khá cần thiết / học viên ko mến được phó rất nhiều bài xích tập dượt về mái ấm.

6. Giáo viên hiệu trưởng đang được đặc biệt kinh ngạc lúc biết rằng một số trong những học viên của tôi ko thể sẽ có được học tập bổng / hiểu được một trong mỗi học viên hàng đầu đang được hack vô kỳ đua.

Bài giảng: Unit 6: Viet Nam then and now - A closer look 2 - Cô Phạm Thị Hồng Linh (Giáo viên VietJack)

Tham khảo những bài xích giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 Unit 6 khác:

 • Từ vựng Unit 6: liệt kê những kể từ vựng cần thiết học tập vô bài

 • Getting Started (phần 1-3 trang 60-61 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Listen and read 2. Complete each sentence ...

 • A Closer Look 1 (phần 1-6 trang 62-63 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Put one word ... 2. Fill in each blank ...

 • A Closer Look 2 (phần 1-6 trang 63-64 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Fill in each blank ... 2. Ask and answer ...

 • Communication (phần 1-4 trang 65 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Read the posts ... 2. Read the postss on Viet Nam ...

 • Skills 1 (phần 1-5 trang 66 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Work in pairs ... 2. Now read the article ...

 • Skills 2 (phần 1-5 trang 67 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Describe what you see ... 2. Listen again and decide ...

 • Looking Back (phần 1-6 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Complete the following ... 2. Fill in each blank ...

 • Project (phần 1-3 trang 69 SGK Tiếng Anh 9 mới) 1. Whhat tự you lượt thích ... 2. Plan a photo ...

Xem thêm thắt những loạt bài xích Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 mới mẻ hoặc khác:

 • Giải sách bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 mới
 • 720 bài xích tập dượt trắc nghiệm Tiếng anh 9 mới
 • Top 30 Đề đua Tiếng Anh 9 mới mẻ sở hữu đáp án

Săn SALE shopee Tết:

 • Đồ sử dụng học hành giá thành tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3
 • Hơn đôi mươi.000 câu trắc nghiệm Toán,Văn, Anh lớp 9 sở hữu đáp án

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, KHÓA HỌC DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 9

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nghề giáo và khóa huấn luyện và đào tạo giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu tiện ích VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài xích tập dượt SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không tính phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh

Loạt bài xích Soạn Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Giải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thử nghiệm | Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểm của Cửa Hàng chúng tôi được biên soạn 1 phần dựa vào cuốn sách: Để học tập chất lượng tốt Tiếng Anh 9 thí điểmGiải bài xích tập dượt Tiếng Anh 9 thí điểm và bám sát nội dung sgk Tiếng Anh 9 mới mẻ Tập 1 và Tập 2.

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.


unit-6-viet-nam-then-and-now.jsp