25 nhân 83 bằng bao nhiêu?

Toán lớp 4 phép tắc nhân là vấn đề con cái được sản xuất thân quen với những đặc thù mới mẻ của phép tắc nhân như kí thác hoán, phối kết hợp, nhân nhẩm, tính nhanh chóng.

Bài học tập thời điểm hôm nay mamnontritueviet.edu.vn tiếp tục cung ứng cho tới con cái những dạng toán cần thiết của toán lớp 4 phép tắc nhân nhằm chung con cái gia tăng kỹ năng và học tập chất lượng tốt toán rộng lớn.

Bạn đang xem: 25 nhân 83 bằng bao nhiêu?

1. Kiến thức cần thiết nhớ 

Kiến thức chú ý của phép tắc nhân

 • Trong một tích nếu như quá số được cấp lên n chuyến mặt khác sở hữu một quá số không giống bị giảm sút n chuyến thì tích ko thay đổi.

 • Trong một tích nếu như quá số được cấp lên n chuyến mặt khác, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được cấp lên n chuyến và ngược lại vô một tích sở hữu một quá số bị giảm sút n chuyến, những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích cũng trở nên giảm sút n chuyến (n > 0)

 • Trong một tích, nếu như sở hữu tối thiểu một quá số chẵn thì tích cơ chẵn

 • Trong một tích, nếu như một quá số được gia tăng a đơn vị chức năng những quá số còn sót lại không thay đổi thì tích được tăng a chuyến tích những quá số còn sót lại.

 • Trong một tích những quá số đều lẻ và sở hữu tối thiểu 1 quá số sở hữu tận nằm trong là 5 thì tích sở hữu tận nằm trong là 5.

2. Các dạng toán lớp 4 phép tắc nhân

2.1. Nhân những số tự động nhiên

2.1.1. Phương pháp

Thực hiện nay bịa đặt tính rồi tính

2.1.2. Bài tập

Bài 1: Thực hiện nay phép tắc tính

a) 52 x 11

b) 148 x 100

c) 17 x 8

d) 39 x 40

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 149 x 9

b) 285 x 18

c) 849 x 248

d) 63924 x 23

2.1.3. Bài giải

Bài 1.

a) 52 x 11

Đây là dạng tính nhẩm nhân số sở hữu nhị chữ số với số 11

Ta sở hữu nằm trong chữ số hàng trăm với chữ số sản phẩm đơn vị chức năng ở số vẫn cho tới được 5 + 2 = 7

Do tổng tìm kiếm ra nhỏ rộng lớn 10 nên tao chèn vô thân thuộc số vẫn cho tới được 572

Vậy 52 x 11 = 572

b) 148 x 100

Đây là dạng nhân số đương nhiên với 100, tao chỉ việc tăng 2 chữ số 0 vô số vẫn cho

148 x 100 = 14800

c) 17 x 8 = 136

d) 39 x 40 

= 39 x 4 x 10 

= (39 x 4) x 10 

= 156 x 10 

= 1560

Bài 2.

Đặt tính rồi tính theo đòi quy tắc của phép tắc nhân tao sở hữu.

đặt tính rồi tính a

 • 9 nhân 9 vì chưng 81, viết lách 1 lưu giữ 8

 • 9 nhân 4 vì chưng 36 tăng 8 vì chưng 44, viết lách 4 lưu giữ 4

 • 9 nhân 1 vì chưng 9 tăng 4 vì chưng 13, viết lách 13

Vậy 149 x 9 = 1341

đặt tính rồi tính b

 • 8 nhân 5 vì chưng 40, viết lách 0 lưu giữ 4

8 nhân 8 vì chưng 64 tăng 4 vì chưng 68, viết lách 8 lưu giữ 6

8 nhân 2 vì chưng 16 tăng 6 vì chưng 22, viết lách 22

 • 1 nhân 5 vì chưng 5 viết lách 5

1 nhân 8 vì chưng 8, viết lách 8

1 nhân 2 vì chưng 2, viết lách 2

 • Hạ 0

8 nằm trong 5 vì chưng 13, viết lách 3 lưu giữ 1

2 nằm trong 8 vì chưng 10 thêm một vì chưng 11, viết lách 1 lưu giữ 1

2 nằm trong 2 vì chưng 4 thêm một vì chưng 5, viết lách 5

Vậy 285 x 18 = 5130

đặt tính rồi tính c

 • 8 nhân 9 vì chưng 72, viết lách 2 lưu giữ 7

8 nhân 4 vì chưng 32 tăng 7 vì chưng 39, viết lách 9 lưu giữ 3

8 nhân 8 vì chưng 64 tăng 3 vì chưng 67, viết lách 67

 • 4 nhân 9 vì chưng 36, viết lách 6 lưu giữ 3

4 nhân 4 vì chưng 16 tăng 3 vì chưng 19, viết lách 9 lưu giữ 1

4 nhân 8 vì chưng 32 thêm một vì chưng 33, viết lách 33

 • 2 nhân 9 vì chưng 18, viết lách 8 lưu giữ 1

2 nhân 4 vì chưng 8 thêm một vì chưng 9, viết lách 9

2 nhân 8 vì chưng 16, viết lách 16

 • Hạ 2

9 nằm trong 6 vì chưng 15, viết lách 5 lưu giữ 1

7 thêm một vì chưng 8 nằm trong 9 vì chưng 17, 17 nằm trong 8 vì chưng 25, viết lách 5 lưu giữ 2

6 tăng 2 vì chưng 8 nằm trong 3 vì chưng 11, 11 nằm trong 9 vì chưng đôi mươi, viết lách 0 lưu giữ 2

3 tăng 2 vì chưng 5, 5 nằm trong 6 vì chưng 11, viết lách 1 lưu giữ 1

1 thêm một vì chưng 2,viết lách 2

Vậy 849 x 248 = 210552

đặt tính rồi tính d

 • 3 nhân 4 vì chưng 12,viết lách 2 lưu giữ 1

3 nhân 2 vì chưng 6 thêm một vì chưng 7,viết lách 7

3 nhân 9 vì chưng 27, viết lách 7 lưu giữ 2

3 nhân 3 vì chưng 9, tăng 2 vì chưng 11, viết lách 1 lưu giữ 1

3 nhân 6 vì chưng 18, thêm một vì chưng 19, viết lách 9 lưu giữ 1

 • 2 nhân 4 vì chưng 8, viết lách 8

2 nhân 2 vì chưng 4, viết lách 4

2 nhân 9 vì chưng 18, viết lách 8 lưu giữ 1

2 nhân 3 vì chưng 6 thêm một vì chưng 7, viết lách 7

2 nhân 6 vì chưng 12, viết lách 12

 • Hạ 2

7 nằm trong 8 vì chưng 15, viết lách 5 lưu giữ 1

7 nằm trong 4 vì chưng 11 thêm một vì chưng 12, viết lách 2 lưu giữ 1

1 thêm một vì chưng 2, 2 nằm trong 8 vì chưng 10, viết lách 0 lưu giữ 1

9 thêm một vì chưng 10, 10 nằm trong 7 vì chưng 17 viết lách 7

1 thêm một vì chưng 2, 2 nằm trong 2 vì chưng 4, viết lách 4

hạ 1

Vậy 63924 x 23 = 1470252

2.2. Tính độ quý hiếm biểu thức

2.2.1. Phương pháp

Cách tính độ quý hiếm biểu thức

2.2.2. Bài tập

Bài 1: Tính độ quý hiếm biểu thức sau

a) 238 + 852 - 83 x 10

b) 8593 x 2 + 593 - 983

c) 9360 : 4 x 4 - 427 + 591

d) 7248 - 321 x 10 + 5928 : 3

Bài 2. Tính nhanh

a) 4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10 

b) 12 x đôi mươi + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

2.2.3. Bài giải

Bài 1.

Thực hiện nay phép tắc tính theo đòi những quy tắc đo lường và tính toán tao có:

a) 238 + 852 - 83 x 10

= 238 + 852 - 830

= 1090 - 830

= 260

b) 8593 x 2 + 593 - 983

= 17186 + 593 - 983

= 17779 - 983

= 16796

c) 9360 : 4 x 4 - 427 + 591

= 2349 x 4 - 427 + 591

= 9360 - 427 + 591

= 8933 + 591

= 9524

d) 7248 - 321 x 10 + 5928 : 3

= 7248 - 3210 + 1976

= 4038 + 1976

= 6014

Bài 2.

a) 4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10 

Nhận thấy phép tắc tính này đều sở hữu bội số công cộng là 10 nên tao có

4 x 10 + 6 x 10 + 14 x 10 + 26 x 10 

= (4 + 6 + 14 + 26 ) x 10

= 50 x 10

= 500

b) 12 x đôi mươi + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

Ta thấy phép tắc tính này còn có bội số công cộng là 10 nên tao có:

12 x đôi mươi + 13 x 30 + 14 x 40 + 15 x 50

Xem thêm: đề toán nâng cao lớp 2

= (12 x 2 + 13 x 3 + 14 x 4 + 15 x 5) x 10

= (24 + 39 + 56 + 75) x 10

= 194 x 10

= 1940

2.3. Tìm x

2.3.1. Phương pháp

2.3.2. Bài tập

Bài 1. Tìm x biết

a) x : 74 = 14

b) x : 17 = 293

c) x : 9 = 9598

d) x : 52 = 885

Bài 2. Tìm nó biết

a) nó : 5 x 6 = 958 +532

b) nó x 2 : 8 = 19388 - 359

c) nó : 39 + 392 = 8593

d) nó : 84 - 590 = 9340

2.3.3. Bài giải

Bài 1:

a) x : 74 = 14

x = 14 x 74

x = 1036

b) x : 17 = 293

x = 293 x 17

x = 4981

c) x : 9 = 9598

x = 9598 x 9

x = 86382

d) x : 52 = 885

x = 885 x 52

x = 46020

Bài 2.

a) nó : 5 x 6 = 958 +532

y : 30 = 1490

y = 1490 x 30

y = 1490 x (3 x 10)

y = (1490 x 3) x 10

y = 4470 x 10

y = 44700

b) nó x 2 : 8 = 19388 - 14359

y x 2 : 8 = 5029

y x 2 = 5029 x 8

y x 2 = 40232

y = 40232 : 2

y = 20116

c) nó : 39 + 392 = 8593

y : 39 = 8593 - 392

y : 39 = 8201

y = 8201 x 39

y = 319839

d) nó : 84 - 590 = 9340

y : 84 = 9340 + 590

y : 84 =  9930

y = 9930 x 84

y = 834120

2.4. Dạng toán sở hữu điều văn

2.4.1. Phương pháp

 • Đọc và phân tách đòi hỏi bài xích toán

 • Xác quyết định những dạng toán nhằm tính theo đòi công thức của dạng toán đó

 • Trình bày bài xích toán

 • Kiểm tra sản phẩm và kết luận

2.4.2. Bài tập

Bài 1: Trong một mùa plan nhỏ từng lớp 4A sở hữu 29 các bạn, từng các bạn quyên chung 8kg giấy má. Hỏi lớp 4A quyên chung được từng nào kilogam giấy?

Bài 2. Một con cái tảo trong một phút tảo được 498 vòng. Hỏi trong khoảng 1 giờ 12 phút tảo được từng nào vòng?

2.4.3. Bài giải

Bài 1.

Lớp 4A quyên chung được số kilogam giấy má là:

29 x 8 = 232 (kg giấy)

Vậy lớp 4A quyên chung được 232 kilogam giấy

Bài 2.

Đổi 1 giờ 12 phút = 72 phút

Số vòng của con cái tảo là:

498 x 72 = 35856 (vòng)

Vậy 1 giờ 12 phút con cái tảo xuay được 35856 vòng.

3. Bài tập dượt áp dụng kỹ năng phép tắc nhân lớp 4

3.1. Bài tập

Bài 1. Thực hiện nay phép tắc tính

a) 1643 x 30

b) 18482 x 11

c) 858 x 100

d) 57 x 1000

Bài 2. Đặt tính rồi tính

a) 142 x 27

b) 8538 x 248

c) 72726 x 8

d) 6315 x 164

Bài 3. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 15 x (10 + 9)

b) 24 x (17 + 13)

c) 58 x (75 - 55)

d) 70 x (33 - 13)

Bài 4. Tính độ quý hiếm biểu thức

a) 1748 x 7 + 753 - 824

b) 772892 - 57839 + 580 x 4

c) 5896 : 4 x 10 + 73

d) 4278 x 2 : 3 - 1027

Bài 5. Tìm y

a) nó : 87 = 24

b) nó : 6 = 184

c) nó : 26 = 8593 + 274

d) nó : 18 = 9348 - 583

Bài 6. Một ngày đàn gà ăn không còn 75kg thóc. Hỏi sau một tuần gà ăn không còn từng nào ki-lô-gam thóc?

Bài 7. An mua sắm 5 quyển vở từng quyển 24 ngàn đồng, 7 cái cây bút từng cái 5 ngàn đồng. Hỏi số chi phí An nên trả là bao nhiêu?

Bài 8. Một căn nhà vườn sở hữu 40 sản phẩm cây từng sản phẩm sở hữu 455 cây giống như, Nhà vườn vẫn cung cấp 8 sản phẩm. Hỏi số lượng km giống như còn sót lại là bao nhiêu?

3.2. Đáp án

Bài 1.

a) 49290

b) 203302

c) 85800

d) 57000

Bài 2.

a) 3834

b) 2117424

c) 581808

d) 1035660

Bài 3.

a) 285

b) 720

c) 1160

d) 1400

Bài 4.

a) 12165

b) 717373

c) 14813

d) 1825

Bài 5.

a) 2088

b) 1104

c) 230542

d) 157770

Bài 6

Đáp số: 525 kg

Bài 7.

Đáp số: 155 ngàn đồng

Xem thêm: cách tính chu vi hình tròn

Bài 8.

Đáp án: 14560 cây

Trên đó là những dạng bài xích không ngừng mở rộng của toán lớp 4 phép tắc nhân. Bên cạnh đó những em hoàn toàn có thể nhập cuộc những khóa huấn luyện và đào tạo toán bên trên mamnontritueviet.edu.vn nhằm đoạt được toán lớp 4 đơn giản dễ dàng rộng lớn nhé.