2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

Câu hỏi:

30/07/2020 1,819

Bạn đang xem: 2/3 giờ bằng bao nhiêu phút

Siêu phẩm 30 đề thi đua test trung học phổ thông vương quốc 2024 tự thầy cô VietJack biên soạn, chỉ còn 100k bên trên Shopee Mall.

Mua ngay

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Ta có: 1 giờ = 60 phút nên 23giờ = 60 phút × 23= 40 phút

Vậy 23giờ = 40 phút.

Đáp án C

Quảng cáo

book vietjack

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Bút chì được sáng tạo năm 1794. Hỏi cây bút chì được sáng tạo nhập thế kỉ nào?

A. Thế kỉ XIX

B. Thế kỉ XX

C. Thế kỉ XVII

D. Thế kỉ XVIII

Câu 2:

Quãng đàng AB lâu năm 3km. Vận khuyến khích A chạy không còn 10 phút 4 giây, vận khuyến khích B chạy không còn 610 giây, vận khuyến khích C chạy không còn 0,24 giờ. Hỏi ai chạy thời gian nhanh nhất?

A. Vận khuyến khích A

B. Vận khuyến khích B

C. Vận khuyến khích C

Xem thêm: đề toán nâng cao lớp 2

Câu 3:

Kính viễn vọng được sáng tạo năm 1671. Vệ tinh ma tự tạo được sáng tạo sau viễn kính 286 năm. Ô tô được sáng tạo trước vệ tinh ma tự tạo 71 năm. Hỏi xe hơi được sáng tạo nhập thế kỉ nào?

A. Thế kỉ XIV

B. Thế kỉ XV

C. Thế kỉ XVIII

D. Thế kỉ XIX

Câu 4:

Điền vết (>; <; = ) phù hợp nhập dù trống:

4,5 năm c 45 tháng

Câu 5:

276 giây = … phút

Số phù hợp điền nhập khu vực chấm là:

A. 3,75

B. 4,6

C. 2,76

D. 27,6

Câu 6:

Điền số phù hợp nhập dù trống:

1 ngày = c giờ

Xem thêm: nhật thực xảy ra khi nào