x nhân x bằng bao nhiêu

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: x nhân x bằng bao nhiêu

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì chưng những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của công ty chúng tôi.

icon

`x.x = x²`

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

4 vote

avatar

Đây là câu vấn đáp đã và đang được xác thực

Xem thêm: cách chứng minh ba điểm thẳng hàng

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng đắn và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp vì chưng những Chuyên Viên, nghề giáo số 1 của công ty chúng tôi.

icon

$\textit{Đáp án + Giải mến quá trình giải:}$

$x.x=x^2$

Hãy chung người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

avatar

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

3 vote

Bổ sung kể từ chuyên nghiệp gia

Đáp án: `x²`

Giải mến quá trình giải:

`x.x=x²`

Xem thêm: bài tập về thì quá khứ đơn

Tổng quát: `x^a.x^b=x^{a+b}`

Tham Gia Group 2K9 Ôn Thi Vào Lớp 10 Miễn Phí