vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 159


Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 101, 102, 103 VBT toán 5 bài xích 159 : Ôn luyện về tính chất chu vi, diện tích S một số trong những hình với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải thời gian nhanh hơn

Bài 1

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 5 tập 2 bài 159

Một quần thể vườn trồng cây ăn ngược hình chữ nhật đem chiều rộng lớn 80m. Chiều nhiều năm vì chưng \(\displaystyle {3 \over 2}\) chiều rộng

a) Tính chu vi quần thể vườn cơ.

b) Tính diện tích S quần thể vườn cơ với đơn vị chức năng đo là mét vuông, là héc-ta.

Phương pháp giải:

- Tính chiều nhiều năm = chiều rộng lớn \(\times \,\dfrac{3}{2}\).

- Tính chu vi = (chiều nhiều năm + chiều rộng) \(\times \,2\).

- Tính diện tích S = chiều nhiều năm \(\times\) chiều rộng lớn. 

Lời giải chi tiết:

a) Chiều nhiều năm quần thể vườn là :

80 \(\displaystyle \times {3 \over 2} \) = 120 (m)

Chu vi quần thể vườn là :

(80 + 120) × 2 = 400 (m)

b) Diện tích quần thể vườn là :

80 × 120 = 9600 (m2)

9600m2 = 0,96ha

                          Đáp số : a) 400m ; 

                                    b) 9600m2 ; 0,96ha.

Bài 2

Cho hình mặt mày, hãy tính diện tích S :

a) Hình vuông ABCD

b) Phần tiếp tục tô đậm của hình vuông vắn.

Phương pháp giải:

- Tính chừng nhiều năm cạnh hình vuông vắn : 4 + 4 = 8cm.

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

- Diện tích hình trụ tâm O = buôn bán kính × buôn bán kính × 3,14.

- Diện tích phần tô đậm của hình vuông vắn = Diện tích hình vuông vắn ABCD – Diện tích hình trụ đem nửa đường kính là 4cm. 

Lời giải chi tiết:

a) Độ nhiều năm cạnh hình vuông vắn ABCD là :

4 + 4 = 8 (cm)

Diện tích hình vuông vắn ABCD là :

8 × 8 = 64 (cm2)

b) Diện tích hình trụ tâm O là :

4 × 4 × 3,14 = 50,24 (cm2)

Diện tích phần tô đậm của hình vuông vắn là :

64 – 50,24 = 13,76 (cm2)

                        Đáp số : a) 64cm2 ;

                                      b) 13,76cm2

Bài 3

Một hình vuông vắn cạnh 10cm đem diện tích S vì chưng diện tích S của một hình tam giác đem độ cao 10cm. Tính chừng nhiều năm cạnh lòng của hình tam giác.

Phương pháp giải:

Xem thêm: tổ tiên của loài người

- Diện tích hình vuông vắn ABCD = cạnh × cạnh.

- Từ công thức : Diện tích tam giác = chừng nhiều năm đáy × độ cao : 2, tớ suy đi ra :

 Độ nhiều năm lòng : Diện tích × 2 : độ cao.

Lời giải chi tiết:

Diện tích hình vuông vắn là :

10 × 10 = 100 (cm2

Vì hình vuông vắn và hình tam giác đem diện tích S cân nhau nên diện tích S hình tam giác là 100cm2.

Cạnh lòng hình tam giác là :

100 × 2 : 10 = trăng tròn (cm)

Đáp số : 20cm.

Bài 4

Trên bạn dạng đồ gia dụng tỉ trọng 1 : 1000 đem sơ đồ gia dụng một mảnh đất nền hình thang với độ cao thấp như hình mặt mày. Tính diện tích S mảnh đất nền cơ với đơn vị chức năng đo là mét vuông.

Phương pháp giải:

- Tính chừng nhiều năm thiệt của lòng rộng lớn, lòng nhỏ bé, độ cao của mảnh đất nền bằng phương pháp lấy đáy rộng lớn, lòng nhỏ bé, độ cao bên trên bạn dạng đồ gia dụng nhân với \(1000\).

- Đổi số đo chừng nhiều năm một vừa hai phải tìm kiếm được lịch sự đơn vị chức năng mét.

- Tính diện tích S hình thang tớ lấy tổng chừng nhiều năm nhị lòng nhân với độ cao rồi phân tách mang lại \(2\).

Lời giải chi tiết:

Độ nhiều năm thiệt của lòng rộng lớn là :

6 × 1000 = 6000 (cm)

6000cm = 60m

Độ nhiều năm thiệt của lòng nhỏ là :

4 × 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Độ nhiều năm thiệt của độ cao là :

4 × 1000 = 4000 (cm)

4000cm = 40m

Diện tích thiệt của mảnh đất nền hình thang là:

(60 + 40) × 40 : 2 = 2000 (m2)

                     Đáp số : 2000m2.

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 160 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 103, 104, 105 VBT toán 5 bài xích 160 : Luyện luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 161 : Ôn luyện về tính chất diện tích S, thể tích một số trong những hình

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3 trang 106, 107 VBT toán 5 bài xích 161 : Ôn luyện về tính chất diện tích S, thể tích một số trong những hình với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 162 : Luyện luyện

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 107, 108 VBT toán 5 bài xích 162 : Luyện luyện với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 163 : Luyện luyện cộng đồng

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 109, 110, 111 VBT toán 5 bài xích 163 : Luyện luyện cộng đồng với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

 • Bài 164 : Một số dạng việc tiếp tục học tập

  Giải bài xích luyện 1, 2, 3, 4 trang 111, 112 VBT toán 5 bài xích 164 : Một số dạng việc tiếp tục học tập với câu nói. giải cụ thể và cơ hội giải thời gian nhanh, ngắn ngủn nhất

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Xem thêm: cách chèn logo vào word

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định hùn con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.