vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 64

Câu 1, 2, 3 trang 64 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2


Giải câu 1, 2, 3 trang 64 bài xích 139 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2. 2. Viết số phù hợp nhập dù trống:

1. Tỉ số của nhì số là \({3 \over 4}\) . Tổng của nhì số này là 658. Tìm nhì số đó

2. Viết số phù hợp nhập dù trống:

Bạn đang xem: vở bài tập toán lớp 4 tập 2 trang 64

Tổng

15

91

672

1368

3780

Tỉ số

2 : 3

2 : 5

5 : 7

8 : 11

12 : 15

Số bé

Số lớn

3. Chu vi hình chữ nhật là 630m, chiều lâu năm gấp rất nhiều lần chiều rưỡi chiều rộng lớn. Tìm chiều lâu năm, chiều rộng lớn của hình cơ.

Ta đem sơ đồ:

Bài giải:

1. 

Tóm tắt:

Bài giải

Theo sơ trang bị, tổng số phần đều nhau là:

3 + 4 = 7 (phần)

Số nhỏ bé là:

\(658:7 \times 3 = 282\)

Số rộng lớn là:

658 – 282 = 376

Đáp só : Số nhỏ bé là 282

             Số rộng lớn là 376. 

2. 

Tổng

15

91

672

1368

3780

Tỉ số

2 : 3

Xem thêm: nam trung bộ gồm những tỉnh nào

2 : 5

5 : 7

8 : 11

12 : 15

Số bé

6

26

280

576

1680

Số lớn

9

65

392

792

2100

3.

Bài giải

Theo sơ trang bị, tổng só phần đều nhau là:

3 +2 = 5 (phần)

Tổng của chiều lâu năm, chiều rộng lớn là:

630 : 2 = 315 (m)

Chiều rộng lớn là:

\(315:5 \times 2 = 126\) (m)

Chiều lâu năm là:

315 – 126 = 189 (m)

Đáp số : Chiều lâu năm 189m

Chiều rộng lớn 126m

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem điều giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Các bài xích không giống nằm trong chuyên nghiệp mục

  • Bài tự động đánh giá trang 117, 118 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2 (17/05)
  • Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 115, 116 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2 (17/05)
  • Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 113, 114 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2 (17/05)
  • Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 111, 112 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2 (17/05)
  • Câu 1, 2, 3, 4 trang 110, 111 Vở bài xích luyện (VBT) Toán 4 luyện 2 (17/05)

Vấn đề em bắt gặp nên là gì ?

Xem thêm: hoàn cảnh sáng tác chuyện người con gái nam xương

Hãy ghi chép cụ thể hùn Sachbaitap.com