vai trò của ấn độ khi thực dân anh biến ấn độ trở thành thuộc địa

Câu hỏi:

20/05/2020 65,373

A. Là nằm trong địa độc nhất của Anh bên trên châu Á.

Bạn đang xem: vai trò của ấn độ khi thực dân anh biến ấn độ trở thành thuộc địa

B. Là nằm trong địa cần thiết loại nhị (sau Miễn Điện).

C. Là nằm trong địa cần thiết nhất của thực dân Anh.

Đáp án chủ yếu xác

D. Là nằm trong địa độc nhất của Anh bên trên trái đất.

Đáp án C

Đến thân thiết thế kỉ XIX, thực dân Anh đang được hoàn thành xong việc xâm lăng và bịa đặt ách thống trị ở đè Độ, đè Độ trở nên nằm trong địa cần thiết nhất của thực dân Anh, cần hỗ trợ ngày rộng rãi thực phẩm, nguyên vật liệu mang lại chủ yếu quốc.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sự khiếu nại lịch sử vẻ vang cần thiết ra mắt nhập thời điểm cuối năm 1885 ở đè Độ là

A. Nữ hoàng Anh tuyên phụ vương mặt khác là Nữ hoàng đè Độ

B. thực dân Anh đang được hoàn thành xong việc xâm lăng và bịa đặt ách thống trị ở đè Độ

C. Đảng Quốc dân đại hội được trở nên lập

D. cuộc tranh giành giành quyền lực tối cao trong số những chúa phong loài kiến nội địa thực hiện đè Độ suy yếu

Câu 2:

Trước yên cầu được nhập cuộc cơ quan ban ngành của giai cấp cho tư sản đè Độ, thái chừng của thực dân Anh như vậy nào?

A. Đồng ý yên cầu của giai cấp cho tư sản đè Độ

B. Thực dân Anh trực tiếp tay đàn áp dã man

C. Thực dân Anh ngưng trệ bằng phương pháp từng cách

D. Đồng ý yên cầu tuy nhiên cần đem những điều kiện

Câu 3:

Từ thân thiết thế kỉ XIX, giai cấp cho tư sản và giai tầng trí thức đè Độ

A. vẫn không được hình thành

Xem thêm: nhà hậu lê cho vẽ bản đồ hồng đức để làm gì

B. những bước đầu phân phát triển

C. liên minh thực hiện tay sai mang lại thực dân Anh

D. đang được từ từ nhập vai trò cần thiết nhập cuộc sống xã hội

Câu 4:

Thực dân Anh đang được hoàn thành xong việc xâm lăng và bịa đặt ách thống trị ở đè Độ kể từ thời hạn nào?

A. Đầu thế kỉ XVII

B. Giữa thế kỉ XVII

C. Giữa thế kỉ XIX

D. Cuối thế kỉ XIX

Câu 5:

Tình hình đè Độ nhập đầu thế kỉ XVII như vậy nào?

A. Chế chừng phong loài kiến ở đè Độ vẫn giữ lại ổn định toan và phân phát triển

B. Các tập đoàn lớn phong loài kiến links ngặt nghèo với nhau

C. Chế chừng phong loài kiến đè Độ lao vào tiến trình cách tân và phát triển thịnh đạt nhất

D. Cuộc tranh giành giành quyền lực tối cao trong số những chúa phong loài kiến nội địa thực hiện mang lại đè Độ suy yếu

Câu 6:

Nữ hoàng Anh tuyên phụ vương mặt khác là Nữ hoàng đè Độ nhập thời hạn nào?

A. Ngày 1 - 1 - 1876

B. Ngày 1 - 1 - 1877

C. Ngày 1 - 1 - 1878

Xem thêm: sự sinh sản của ếch

D. Ngày 1 - 1 - 1879