từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Câu hỏi:

29/05/2020 131,749

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện mạch

Bạn đang xem: từ thông riêng của một mạch kín phụ thuộc vào

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải vì thế Vietjack

Đáp án A. Theo biểu thức kể từ thông riêng

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Điều này tại đây không đúng Khi nói tới thông số tự động cảm của ống dây?

A. tùy theo số vòng chạc của ống

B. dựa vào thiết diện ống

C. ko tùy theo môi trường thiên nhiên xung quanh

D. sở hữu đơn vị chức năng là H (henry)

Câu 2:

Ống chạc 1 sở hữu nằm trong thiết diện với ống chạc 2 tuy nhiên chiều nhiều năm ống và số vòng chạc đều nhiều hơn thế nữa gấp rất nhiều lần. Tỉ sộ thông số tự động cảm của ống 1 với ống 2 là

A. 1

B. 2

C. 4

D. 8

Câu 3:

Năng lượng của ống chạc tự động cảm tỉ trọng với

A. độ mạnh loại năng lượng điện qua chuyện ống dây

B. bình phương độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

Xem thêm: nghị luận về niềm tin trong cuộc sống

C. căn bậc nhì đợt độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

D. một bên trên bình phương độ mạnh loại năng lượng điện vô ống dây

Câu 4:

Một ống chạc sở hữu thông số tự động cảm 0,1 H sở hữu loại năng lượng điện 200 mA chạy qua chuyện. Năng lượng kể từ thu thập ở ống chạc này là

A. 2 mJ

B. 4 mJ

C. 2000 mJ

D. 4 J

Câu 5:

Một chạc dẫn sở hữu chiều nhiều năm xác lập được cuốn bên trên trên ống dây khá dài l và nửa đường kính ống r thì sở hữu thông số tự động cảm 0,2 mH. Nếu cuốn lượng chạc dẫn bên trên trên ống sở hữu nằm trong chiều nhiều năm tuy nhiên thiết diện tăng gấp rất nhiều lần thì thông số kể từ cảm của ống là

A. 0,1 mH

B. 0,2 mH

C. 0,4 mH

D. 0,8 mH

Câu 6:

Một ống chạc 0,4 H đang được thu thập một tích điện 8 mJ. Dòng năng lượng điện qua chuyện nó là

A. 0,2 A

B. 22 A

C. 0,4 A

D. 1 A

Xem thêm: chất điện li là gì