trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến biến điệu sóng điện từ là

Câu hỏi:

10/10/2019 17,354

Bạn đang xem: trong nguyên tắc thông tin liên lạc bằng sóng vô tuyến biến điệu sóng điện từ là

A. đổi khác sóng năng lượng điện kể từ trở nên sóng cơ.

B. trộn sóng năng lượng điện kể từ tần số âm với sóng năng lượng điện kể từ tần số cao.

Đáp án chủ yếu xác

C. thực hiện cho tới biên chừng sóng năng lượng điện kể từ hạ xuống.

D. tách sóng năng lượng điện kể từ tần số âm thoát ra khỏi sóng năng lượng điện kể từ tần số cao.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Trong phép tắc vấn đề liên hệ vị sóng vô tuyến, phát triển thành điệu sóng năng lượng điện kể từ là trộn sóng năng lượng điện kể từ tần số âm với sóng năng lượng điện kể từ tần số cao.

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sóng năng lượng điện kể từ khi truyền kể từ không gian nhập nước thì

A. tốc chừng truyền sóng tăng, bước sóng tách. 

B. tốc chừng truyền sóng tách, bước sóng tăng.

C. tốc chừng truyền sóng và bước sóng đều tách.

D. tốc chừng truyền sóng và bước sóng đều tăng.

Câu 2:

Trong mạch xấp xỉ LC đem năng lượng điện trở thuần vị ko thì 

A. tích điện kể từ ngôi trường triệu tập ở cuộn cảm và phát triển thành thiên với chu kì vị chu kì xấp xỉ riêng biệt của mạch. 

B. tích điện năng lượng điện ngôi trường triệu tập ở cuộn cảm và phát triển thành thiên với chu kì vị chu kì xấp xỉ riêng biệt của mạch.

C. tích điện kể từ ngôi trường triệu tập ở tụ năng lượng điện và phát triển thành thiên với chu kì vị nửa chu kì xấp xỉ riêng biệt của mạch.

D. tích điện năng lượng điện ngôi trường triệu tập ở tụ năng lượng điện và phát triển thành thiên với chu kì vị nửa chu kì xấp xỉ riêng biệt của mạch.

Câu 3:

Trong mạch xấp xỉ LC lí tưởng đang sẵn có xấp xỉ năng lượng điện kể từ tự tại thì

A. năng lượng năng lượng điện ngôi trường và tích điện kể từ ngôi trường luôn luôn ko thay đổi.

B. năng lượng năng lượng điện kể từ của mạch được bảo toàn.

C. năng lượng năng lượng điện ngôi trường triệu tập ở cuộn cảm.

Xem thêm: lai kinh tế là gì

D. năng lượng kể từ ngôi trường triệu tập ở tụ năng lượng điện.

Câu 4:

Sóng năng lượng điện kể từ và sóng âm khi truyền kể từ không gian nhập thủy tinh nghịch thì tần số

A. của tất cả nhị sóng đều tách.

B. của sóng năng lượng điện kể từ tăng, của sóng âm tách,

C. của tất cả nhị sóng đều ko thay đổi.

D. của sóng năng lượng điện kể từ tách, cùa sóng âm tăng.

Câu 5:

Trong sơ vật khối của một máy thu sóng vô tuyến đơn giản không đem thành phần nào là bên dưới đây?

A. Thu sóng. 

B. Biến điệu. 

CTách sóng. 

D. Khuếch đại.

Câu 6:

Sóng năng lượng điện kể từ được sử dụng nhập vô tuyến truyền hình là

A. sóng trung         

B. sóng ngắn          

C. sóng đặc biệt ngắn   

D. sóng dài

Câu 7:

Trong sơ vật khối của một máy trị thanh vô tuyến giản dị và đơn giản và một máy thu thanh giản dị và đơn giản đều sở hữu thành phần nào là sau đây?

A. Micrô.  

B. Mạch phát triển thành điệu. 

C. Mạch tách sóng. 

Xem thêm: nước văn lang ra đời vào thời gian nào

D. Anten.