trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào

hint-header

Cập nhật ngày: 23-10-2021

Bạn đang xem: trong chương trình khai thác thuộc địa lần thứ hai pháp đầu tư vốn nhiều nhất vào ngành nào


Chia sẻ bởi: Đặng Văn Tuấn


Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến thứ hai thực dân pháp góp vốn đầu tư vốn liếng tối đa vô những ngành.

B

Nông nghiệp và khai quật mỏ

C

Nông nghiệp và thương nghiệp

Chủ đề liên quan

Thủ đoạn rạm nhất của thực dân pháp vô nghành nghề nông nghiệp ở VN, sau Chiến giành trái đất chuyến loại nhất là gì?

A

Đánh thuế nặng nề vô những ngành công nghiệp

B

Tước đoạt truộng khu đất của dân cày

C

Bắt dân cày chuồn phu phen, tạp vụ.

D

Không mang đến dân cày tham lam tài sản xuất.

Đâu là vẹn toàn nhân đa số nhằm tư phiên bản Pháp chú ý cho tới khai quật mỏ ở Việt Nam?

A

Ở VN sở hữu trữ lượng kêu ca rộng lớn.

B

Than là mối cung cấp nhiên liệu đa số đáp ứng mang đến nền công nghiệp chủ yếu quốc.

C

Than đá đang được là món đồ quan trọng nhất của nền công nghiêp trái đất.

D

Than đá hút khách nhất bên trên thị trường

Đâu không cần là vẹn toàn nhân tư phiên bản Pháp giới hạn trở nên tân tiến công nghiệp nặng nề ở VN?

A

Nhằm cột chặt nền kinh tế tài chính VN phụ thuộc vô kinh tế tài chính Pháp.

B

Biến VN trở thành thị ngôi trường hấp phụ sản phẩm & hàng hóa của Pháp.

C

Ngăn ngăn năng lực đối đầu và cạnh tranh của kinh tế tài chính nằm trong địa so với nền kinh tế tài chính chủ yếu quốc.

D

Công nghiệp nặng nề vốn liếng góp vốn đầu tư nhiều

Để độc cướp thị ngôi trường Đông Dương, Pháp tấn công thuế cực kỳ nặng nề vô sản phẩm & hàng hóa của những nước nào là Lúc nhập vào vô thị ngôi trường Đông Dương?

B

Hàng hóa Trung Quốc, Nhật Bản.

C

Hàng hóa của Thái Lan, Xin-ga-po.

Chương trình khai quật nằm trong địa chuyến loại nhì của thực dân Pháp ở VN thực hiện mang đến nền kinh tế tài chính VN sở hữu những fake đổi mới như vậy nào?

A

Phát triển theo phía tư phiên bản công ty nghĩa.

C

Nông nghiệp lỗi thời, què quặt,phụ thuộc vô kinh tế tài chính Pháp.

D

Thương nghiệp và công nghiệp trở nên tân tiến.

Điểm mới nhất vô lịch trình khai quật nằm trong địa chuyến loại nhì của thực dân Pháp là gì?

A

Vừa khai quật vừa vặn chế đổi mới.

B

Đầu tư trở nên tân tiến công nghiệp nhẹ nhàng.

C

Đầu tư trở nên tân tiến công nghiệp nặng nề.

D

Tăng cường góp vốn đầu tư vốn liếng nhằm thu tiền lời cao.

Trong quyết sách thương nghiệp, Pháp vẫn tấn công thuế nặng nề những sản phẩm & hàng hóa quốc tế vì:

A

Tạo sự đối đầu và cạnh tranh thân mật sản phẩm & hàng hóa những nước nhập vô Đông Dương.

B

Cản trở sự đột nhập của sản phẩm & hàng hóa nước ngòai.

C

Muốn độc cướp thị ngôi trường VN và Đông Dương.

D

Tạo ĐK mang đến thương nghiệp Đông Dương trở nên tân tiến.

Nhằm độc cướp thị ngôi trường Đông Dương thực dân Pháp đã thử gì?

A

Ban hành luật đạo tấn công thuế nặng nề những sản phẩm & hàng hóa quốc tế nhập vô Đông Dương.

B

Cản trở hoạt động và sinh hoạt của tư phiên bản Trung Quốc, nén Độ.

C

Lập ngân hàng Đông Dương.

D

Chỉ nhập sản phẩm & hàng hóa Pháp vô thị ngôi trường Đông Dương.

Chính sách khai quật chuyến loại nhì của thực dân Pháp về căn phiên bản bất biến vì:

A

Không kiến tạo những ngành công nghiệp nặng nề ở VN.

B

Tăng cường tấn công thuế nặng nề vô những món đồ quan trọng nhất.

C

Hạn chế trở nên tân tiến công nghiệp nặng nề,đổi mới ĐD trở thành thị ngôi trường độc cướp

Xem thêm: đề thi toeic có đáp án

D

Bỏ vốn liếng nhiều vô nông nghiệp và khai quật mỏ.

Tác động của lịch trình khai quật nằm trong địa chuyến loại nhì của thực dân Pháp cho tới nền kinh tế tài chính VN như vậy nào?

A

Nền kinh tế tài chính VN trở nên tân tiến song lập.

B

Nền kinh tế tài chính VN vẫn bị lỗi thời, què quặt.

C

Nền kinh tế tài chính VN trở nên tân tiến thêm 1 bước tuy nhiên bị ngưng trệ, phụ thuộc Pháp.

D

Nền kinh tế tài chính VN dựa vào trọn vẹn vô Pháp.

Những giai cấp cho cũ vô xã hội VN, sở hữu từ xưa cuộc khai quật nằm trong địa của Pháp.

A

Nông dân, địa công ty phong loài kiến.

B

Nông dân, địa công ty phong loài kiến, công nhân tay chân.

C

Nông dân, địa công ty phong loài kiến, tư sản dân tộc bản địa.

D

Nông dân, địa công ty phong loài kiến, người công nhân.

Giai cấp cho nào là mới nhất thành lập và hoạt động kể từ lịch trình khai quật nằm trong địa chuyến loại nhì của thực dân Pháp sau cuộc chiến tranh trái đất loại nhất (1919-1929)?

A

Công nhân, dân cày, tư sản dân tộc bản địa.

B

Công nhân, tè tư sản, tư sản dân tộc bản địa.

C

Công nhân, tư sản dân tộc bản địa, địa công ty phong loài kiến.

D

Công nhân, dân cày, tư sản dân tộc bản địa, tè tư sản, địa công ty phong loài kiến.

Trong cuộc khai quật nằm trong địa chuyến loại nhì của thực dân Pháp, thái phỏng chủ yếu trị của giai cấp cho đại địa công ty phong loài kiến như vậy nào?

A

Sẵn sàng thỏa hiệp với dân cày nhằm kháng tư sản dân tộc bản địa.

B

Sẵn sàng phối phù hợp với tư phiên bản dân tộc bản địa nhằm kháng Pháp.

C

Sẵn sàng thỏa hiệp với Pháp nhằm tận hưởng nghĩa vụ và quyền lợi.

D

Sẵn sàng đứng lên kháng thực dân nhằm giải hòa dân tộc bản địa.

Giai cấp cho tư sản dân tộc bản địa VN được thực dân Pháp xử sự như vậy nào?

A

Được thực dân Pháp dung chăm sóc

B

Bị thực dân Pháp chèn lấn, ngưng trệ.

C

Bị thực dân Pháp tách bóc lột áp lực nhất.

D

Được thực dân Pháp tạo ra ĐK marketing.

Sau Chiến giành trái đất loại nhất, ngoài thực dân Pháp, còn tồn tại giai cấp cho nào là phát triển thành đối tượng người sử dụng của cách mệnh Việt Nam?

C

Giai cấp cho đại địa công ty phong loài kiến

D

Giai cấp cho tư sản dân tộc bản địa.

Vì sao thực dân Pháp tổ chức khai quật nằm trong địa chuyến loại nhì ở Việt Nam

A

Để bù phủ những thiệt sợ hãi mang đến cuộc khai quật chuyến loại nhất

B

Để bù phủ những thiệt sợ hãi tự cuộc chiến tranh trái đất chuyến loại nhất tạo ra ra

C

Để xúc tiến sự trở nên tân tiến kinh tế- xã hội ở Việt Nam

D

Để khai quật khoáng sản thiên nhiên

Trong lịch trình khai quật nằm trong địa chuyến loại nhì, Pháp góp vốn đầu tư vốn liếng vô ngành nào là nhiều nhất?

Loại hình trạm gác điền nào là trở nên tân tiến mạnh ở VN trog giai đoạn 1919-1929.

Chương trình khai quật nằm trong địa chuyến nhì của Pháp ở VN sở hữu điểm gì tương đương với lịch trình khai quật nằm trong địa chuyến loại nhất?

A

Pháp dữ thế chủ động góp vốn đầu tư vô nghành khai quật mỏ.

B

Pháp ko góp vốn đầu tư nhiều vô những ngành công nghiệp nặng nề.

C

Đẩy mạnh hoạt động và sinh hoạt thương nghiệp xuất-nhập khẩu.

D

Pháp ko góp vốn đầu tư nhiều vô kiến tạo hạ tầng hạ tầng

Điểm nổi trội của kinh tế tài chính VN vô giai đoạn khai quật nằm trong địa chuyến nhì của thực dân Pháp là gì?

A

Kinh tế tư phiên bản công ty nghĩa trở nên tân tiến mạnh mẽ và tự tin, toàn vẹn.

B

Là một nền kinh tế tài chính thuần nông.

C

Xem thêm: con người có bao nhiêu xương

Là một nền kinh tế tài chính nông nghiệp lỗi thời, què quặt, phụ thuộc.

D

Là một nền kinh tế tài chính công-nông nghiệp khá trở nên tân tiến.