trong các bộ ba sau đây bộ ba nào là bộ ba kết thúc

Câu hỏi:

04/03/2020 41,958

Bạn đang xem: trong các bộ ba sau đây bộ ba nào là bộ ba kết thúc

B. 3' AGU 5'.

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Trong cỗ mã DT, với 3 cỗ thân phụ kết cổ động là: 5’UAA3’, 5’UAG3’ và 5’UGA3’ hoặc viết lách theo hướng ngược lại thì 3 cỗ thân phụ kết cổ động chủ yếu là: 3’AAU5’, 3’GAU5’, 3’AGU5’.

Trong những cỗ thân phụ tại đây, cỗ thân phụ này là cỗ thân phụ kết thúc? 5' AUG 3'. (ảnh 1)

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ở một đậu Hà Lan, xét 2 cặp alen bên trên 2 cặp NST tương đồng; Alen A: qui tấp tểnh phân tử vàng, alen a: qui tấp tểnh phân tử xanh; alen B: qui tấp tểnh phân tử láng, alen b: qui tấp tểnh phân tử nhăn. Dự đoán thành quả về loại hình của luật lệ lai P: AaBB x AaBb.

A. 3 vàng, nhăn: 1 xanh lơ, láng.

B. 3 vàng, trơn: 1 xanh lơ, láng. 

C. 1 vàng, trơn: 1 xanh lơ, láng.

D. 3 vàng, trơn: 1 vàng, nhăn.

Câu 2:

Guanin dạng khan hiếm kết cặp không đúng trong những tái ngắt bạn dạng tiếp tục gây

A. biến hóa cặp G-X trở thành cặp A-T.

B. biến hóa cặp G-X trở thành cặp X-G. 

C. biến hóa cặp G-X trở thành cặp T-A

D. biến hóa cặp G-X trở thành cặp A-U

Câu 3:

Quá trình phiên mã ở vi trùng E.coli xẩy ra trong

A. ti thể.

B. nhân tế bào.

Xem thêm: dữ liệu trong một csdl được lưu trong

C. tế bào hóa học.

D. ribôxôm.

Câu 4:

Xét nhì cặp ren bên trên 2 cặp NST tương đương quy tấp tểnh sắc tố hoa. Giả sử alen A quy tấp tểnh tổ hợp enzim A tác dụng thực hiện cơ hóa học 1 (sắc tố trắng) trở thành cơ hóa học 2 (sắc tố trắng); alen B quy tấp tểnh tổ hợp enzim B tác dụng thực hiện cơ hóa học 2 trở thành thành phầm Phường (sắc tố đỏ); những alen lặn ứng (a, b) đều không tồn tại kỹ năng này. Cơ thể với loại ren này tiếp sau đây cho tới loại hình hoa trắng?

A. AABb.

B. aaBB.

C. AaBB.

D. AaBb.

Câu 5:

Xét luật lệ lai về 3 cặp tính trạng, những alen trội lặn trọn vẹn thân ái 2 thành viên AaBbDd x AaBbDd nếu như từng cặp ren qui tấp tểnh 1 cặp tính trạng tiếp tục cho tới mới sau có

A. 8 loại hình: 18 loại ren.

B. 4 loại hình: 9 loại ren.

C. 8 loại hình: 12 loại ren.

D. 8 loại hình: 27 loại ren.

Câu 6:

Ai là kẻ thứ nhất vạc hiện nay ở cây hoa phấn với sự DT tế bào chất?

A. Mônô và Jacôp.

B. Coren.

C. Menđen.

Xem thêm: nói có sách mách có chứng

D. Morgan.