trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

Câu hỏi:

30/07/2019 35,409

A. Sở phận tiêu thụ kích ứng → phần tử tinh chỉnh → phần tử tiến hành → phần tử tiêu thụ kích thích

Bạn đang xem: trật tự đúng về cơ chế duy trì cân bằng nội môi là

Đáp án chủ yếu xác

B. Sở phận tinh chỉnh → phần tử tiêu thụ kích ứng → phần tử tiến hành → phần tử tiêu thụ kích thích

C. Sở phận tiêu thụ kích ứng → phần tử tiến hành → phần tử tinh chỉnh → phần tử tiêu thụ kích thích

D. Sở phận tiến hành → phần tử tiêu thụ kích ứng → phần tử tinh chỉnh → phần tử tiêu thụ kích thích

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi dung lượng glucozơ nhập tiết tăng, chế độ điều tiết ra mắt theo dõi trật tự?

A. Tuyến tụy → insulin → gan dạ và tế bào khung hình → glucozơ nhập tiết giảm

B. Gan → insulin → tuyến tụy và tế bào khung hình → glucozơ nhập tiết giảm

C. Gan → tuyến tụy và tế bào khung hình → insulin → glucozơ nhập tiết giảm

D. Tuyến tụy → insulin → gan dạ → tế bào khung hình → glucozơ nhập tiết giảm

Câu 2:

Bộ phận tinh chỉnh nhập chế độ giữ lại thăng bằng nội môi là?

A. Trung ương thần kinh trung ương hoặc tuyến nội tiết

B. Các phòng ban như thận, gan dạ, phổi, tim, mạch máu…

C. Thụ thể hoặc phòng ban thụ cảm

D. Cơ quan lại sinh sản

Câu 3:

Chức năng của phần tử tiến hành chế độ giữ lại thăng bằng nội môi là?

A. Điều khiển hoạt động và sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

B. Làm tăng hoặc tách hoạt động và sinh hoạt nhập khung hình để mang môi trường xung quanh nhập về hiện trạng thăng bằng và ổn định định

C. Tiếp nhận kích ứng kể từ môi trường xung quanh và tạo hình xung thần kinh

Xem thêm: văn bản những ngôi sao xa xôi

D. Tác động nhập những phần tử kích ứng dựa vào tín hiệu thần kinh trung ương và hoocmôn

Câu 4:

Cân vì chưng nội môi là giữ lại sự ổn định ấn định của môi trường xung quanh trong?

A. Tế bào        

B. Mô

C. Cơ thể        

D. Cơ quan

Câu 5:

Liên hệ ngược xẩy ra khi nào?

A. Khi ĐK lý hóa ở môi trường xung quanh nhập sau khoản thời gian được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích thích

B. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường xung quanh nhập trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích thích

C. Khi sự vấn đáp của phần tử tiến hành thực hiện biến hóa những ĐK lý hóa ở môi trường xung quanh trong

D. Khi điều khiếu nại lý hóa ở môi trường xung quanh nhập quay trở lại thông thường trước lúc được kiểm soát và điều chỉnh, tác dụng ngược cho tới phần tử tiêu thụ kích thích

Câu 6:

Những công dụng nào là tiếp sau đây ko cần của phần tử tiêu thụ kích ứng nhập chế độ giữ lại thăng bằng nội môi?

(1) tinh chỉnh hoạt động và sinh hoạt của những phòng ban bằng phương pháp gửi lên đường những tín hiệu thần kinh trung ương hoặc hoocmôn

(2) thực hiện tăng hoặc tách hoạt động và sinh hoạt nhập khung hình để mang môi trường xung quanh nhập về hiện trạng thăng bằng và ổn định định

(3) tiêu thụ kích ứng kể từ môi trường xung quanh và tạo hình xung thần kinh

(4) thực hiện biến hóa ĐK lý hóa của môi trường xung quanh nhập cơ thể

Phương án vấn đáp trúng là

A. (1), (2) và (3)         

B. (1), (3) và (4)

C. (2), (3) và (4)        

Xem thêm: ngôi thứ 3 là gì

D. (1), (2) và (4)