trắc nghiệm tin 12 bài 3

Với 10 thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access với đáp án cụ thể không thiếu những cường độ chung học viên ôn luyện trắc nghiệm Tin 12 đạt thành phẩm cao.

Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 3 (có đáp án): Giới thiệu Microsoft Access

Quảng cáo

Bạn đang xem: trắc nghiệm tin 12 bài 3

Câu 1: Access là gì?

A. Là ứng dụng ứng dụng

B. Là hệ QTCSDL bởi hãng sản xuất Microsoft sản xuất

C. Là phần cứng

D. Cả A và B

Trả lời: Access là hệ QTCSDL nằm trong cỗ ứng dụng Microsoft Office bởi hãng sản xuất Microsoft phát triển giành riêng cho PC cá thể và máy chạy vô mạng toàn thể.

Đáp án: D.

Câu 2: Access là hệ QT CSDL dành riêng cho:

A. Máy tính cá nhân

B. Các mạng PC vô mạng toàn cầu

C. Các PC chạy vô mạng viên bộ

D. Cả A và C

Trả lời: Access là hệ QTCSDL nằm trong cỗ ứng dụng Microsoft Office bởi hãng sản xuất Microsoft phát triển giành riêng cho PC cá thể và máy chạy vô mạng toàn thể.

Đáp án: D.

Câu 3: Các tác dụng chủ yếu của Access?

A. Lập bảng

B. Tính toán và khai quật dữ liệu

C. Lưu trữ dữ liệu

D. Ba câu bên trên đều đích

Trả lời: Các tác dụng chủ yếu của Access là tạo nên lập, tàng trữ, update (thêm, xóa, sửa) và khai quật (Sắp xếp, lần lần, tổng hợp, lập báo cáo) tài liệu.

Đáp án: D.

Quảng cáo

Câu 4: Hãy bố trí công việc sau sẽ được một thao tác đúng vào lúc tạo nên một CSDL mới?

(1) Chọn nút Create

( 2) Chọn File -> New

(3) Nhập thương hiệu hạ tầng tài liệu

(4) Chọn Blank Database

A. (2) → (4) → (3) → (1)

B. (2) → (1) → (3) → (4)

C. (1) → (2) → (3) → (4)

D. (1) → (3) → (4) → (2)

Trả lời: Khởi động Access, vô File lựa chọn New hoặc kích vô hình tượng New, kích tiếp vô Blank DataBase, rồi mệnh danh tệp tin và lựa chọn địa điểm lưu tệp, rồi tiếp sau đó lựa chọn Create

Đáp án: A.

Câu 5: Các đối tượng người tiêu dùng cơ phiên bản vô Access là:

A. Bảng, Macro, Biểu kiểu mẫu, Mẫu hỏi

B. Bảng, Macro, Biểu kiểu mẫu, Báo cáo

C. Bảng, Mẫu căn vặn, Biểu kiểu mẫu, Báo cáo

D. Bảng, Macro, Môđun, Báo cáo

Trả lời: Các đối tượng người tiêu dùng cơ phiên bản vô Access là:

+ Bảng (table) dùng làm tàng trữ dữ liệu

+ Mẫu căn vặn (query) dùng làm chuẩn bị xêp, lần tìm tòi và kết xuất tài liệu xác lập từ là 1 hoặc nhiều bảng

+ Biểu kiểu mẫu (form) chung tạo nên skin thuận tiện cho tới việc nhập và hiện tại vấn đề.

+ Báo cáo (report) được design nhằm format, đo lường, tổ hợp những tài liệu được lựa chọn và in rời khỏi.

Đáp án: C.

Xem thêm: cách chèn logo vào word

Câu 6: Chọn câu sai trong số câu sau:

A. Access với kỹ năng hỗ trợ khí cụ tạo nên lập CSDL

B. Access ko tương hỗ tàng trữ CSDL bên trên những vũ khí lưu giữ.

C. Access được cho phép update tài liệu, tạo nên report, tổng hợp, tổ hợp.

D. CSDL thiết kế vô Access bao gồm những bảng và links trong số những bảng.

Trả lời: Access hỗ trợ khí cụ tạo nên lập CSDL, được cho phép update tài liệu, tạo nên report, tổng hợp, tổ hợp. CSDL thiết kế vô Access bao gồm những bảng và links trong số những bảng.

Đáp án: B.

Quảng cáo

Câu 7: Để format, đo lường, tổ hợp và in tài liệu, tớ dùng:

A. Table      B. Form      C. Query      D. Report

+ Báo cáo (report) được design nhằm format, đo lường, tổ hợp những tài liệu được lựa chọn và in rời khỏi.

+ Bảng (table) dùng làm tàng trữ dữ liệu

+ Mẫu căn vặn (query) dùng làm chuẩn bị xêp, lần tìm tòi và kết xuất tài liệu xác lập từ là 1 hoặc nhiều bảng

+ Biểu kiểu mẫu (form) chung tạo nên skin thuận tiện cho tới việc nhập và hiện tại vấn đề.

Đáp án: D.

Câu 8: Để phát động Access, tớ thực hiện:

A. Nháy lưu ban vô hình tượng Access Lý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án bên trên màn hình hiển thị nền

B. Nháy vô hình tượng AccessLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án bên trên màn hình hiển thị nền

C. Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Access

D. A hoặc C

Để phát động AccessLý thuyết và trắc nghiệm Tin học tập 12 với đáp án, tớ thực hiện:

+ Nháy lưu ban vô hình tượng Access bên trên màn hình hiển thị nền hoặc bên trên thanh taskbar.

+ Start → All Programs → Microsoft Office → Microsoft Access

Đáp án: D.

Câu 9: Trong Acess, nhằm banh CSDL tiếp tục lưu, thao tác tiến hành mệnh lệnh nào là sau đó là đúng?

A. File/new/Blank Database

B. Create table by using wizard

C. File/open/<tên tệp>

D. Create Table in Design View

Trả lời: Trong Acess, nhằm banh CSDL tiếp tục lưu, tớ tiến hành như sau:

+ Nháy loài chuột lên thương hiệu của CSDL (nếu có) vô khuông New File.

+ Chọn mệnh lệnh File Open...rồi lần và nháy lưu ban vô thương hiệu CSDL cần thiết banh.

Đáp án: C.

Quảng cáo

Câu 10: Kết giục phiên thao tác làm việc với Access bằng phương pháp tiến hành thao tác:

A. File/Close

B. Nháy vô nút (X) nằm tại góc bên trên ở bên phải màn hình hiển thị thao tác làm việc của Access

C. File/Exit

D. Câu B hoặc C

Trả lời: Kết giục phiên thao tác làm việc với Access bằng phương pháp tiến hành thao tác:

+ Nháy vô nút (X) nằm tại góc bên trên ở bên phải màn hình hiển thị thao tác làm việc của Access

+ File/Exit

Đáp án: D.

Xem thêm: kết quả. nét 1

Xem tăng những bài xích Lý thuyết và thắc mắc trắc nghiệm Tin học tập lớp 12 với đáp án hoặc khác:

  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài 4: Cấu trúc bảng hoặc, chi tiết
  • Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 4 (có đáp án): Cấu trúc bảng
  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài tập luyện và thực hành thực tế 2: Tạo cấu tạo bảng hoặc, chi tiết
  • Lý thuyết Tin học tập 12 Bài 5: Các thao tác cơ phiên bản bên trên bảng hoặc, chi tiết
  • Trắc nghiệm Tin học tập 12 Bài 5 (có đáp án): Các thao tác cơ phiên bản bên trên bảng

Săn SALE shopee mon 7:

  • Đồ người sử dụng học hành giá thành rẻ
  • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
  • Tsubaki 199k/3 chai
  • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành riêng cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo nên bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

bai-3-gioi-thieu-microsoft-access.jsp