tính bằng cách thuận tiện

Các bài xích tập dượt nằm trong chuyên nghiệp đề

Bài 1 :

Bạn đang xem: tính bằng cách thuận tiện

Đặt tính rồi tính.

856 142 + 136 741

574 136 – 245 745

13 105 x 38

9 362 : 62

Bài 2 :

Điền vết >, <, = tương thích nhập khu vực chấm.

a) 10 000 kilogam ………. 8T 25 tạ

b) 2 tấn 30 yến ………. 2 300 kg

c) 15 phút trăng tròn giây ……… 940 giây

d) 4350 phút ……… 3 ngày

Bài 3 :

Hai u Linh và Mai mua sắm một phần quà tặng u giá chỉ 138 000 đồng. tường chị canh ty nhiều hơn nữa em 12 000 đồng. Hỏi từng người tiếp tục canh ty từng nào tiền?

Bài 4 :

Xem thêm: hợp tử phát triển thành gì

Vào mùa thu hoạch, nông trại nuôi tôm rồng chia thành nhị ngày. Ngày loại nhất thu hoạch được 12 thùng, từng thùng đựng 35 kilogam tôm. Ngày loại nhị thu hoạch được 16 thùng, từng thùng đựng 48 kilogam tôm. Hỏi sau cả nhị ngày, nông trại nhận được toàn bộ từng nào ki-lô-gam tôm hùm?

Bài 5 :

Số bao gồm “8 chục triệu, 2 trăm ngàn, 7 chục ngàn, 5 chục và 6 đơn vị” được viết lách là:

Bài 6 :

Số với chữ số 8 nằm trong lớp đơn vị chức năng là:

Bài 7 :

Trần Hưng Đạo sinh vào năm 1228, năm cơ nằm trong thế kỉ:

Bài 8 :

Cho hình vẽ như sau:

Hình vẽ tiếp tục cho tới có:

Bài 9 :

Xem thêm: không khí gồm những thành phần nào

Vụ mùa vừa mới qua, chú Minh thu hoạch được 23 tạ thóc. Chú tiếp tục chào bán chuồn 18 tạ thóc. Số thóc còn sót lại, chú đưa theo xay xát nhằm lấy gạo ăn. Cứ 1 yến thóc xay xát được 6 kilogam. Vậy sau thời điểm xay xát, chú Minh nhận được số ki-lô-gam gạo là:

Bài 10 :

Vừa qua chuyện ngôi trường trị động trào lưu cỗ vũ chúng ta học viên vùng lũ lụt. Lớp 4A cỗ vũ được 186 000 đồng, lớp 4B cỗ vũ được 171 000 đồng, lớp 4C cỗ vũ thấp hơn lớp 4A là 18 000 đồng. Hỏi khoảng từng lớp cỗ vũ được từng nào tiền?