tiếng anh 9 unit 10

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải thời gian nhanh hơn

Bài 1 a

Bạn đang xem: tiếng anh 9 unit 10

Video chỉ dẫn giải

1. Listen and read

(Nghe và phát âm.)

A mission đồ sộ Mars

Nick: Wow, is that you in this photo? The youngest astronaut in the world doing a spacewalk!

Phuc: Ha! Yeah, it was in a museum in Sweden.

Nick: You look sánh excited!

Phuc: Well, that trip made bủ crazy about space. Before I turned ten, I'd already collected lots of books about the universe. I'd learnt about the planets, the stars, satellites, rockets, and stuff.

Nick: You know, last year I visited an astronomy museum and I touched a meteorite.

Phuc: A meteorite! What was it like?

Nick: Honestly, it wasn't as impressive as I'd expected. It was just lượt thích an ordinary piece of rock.

Phuc: But perhaps it was from Mars. Think of that!

Nick: Maybe. Do you think there could be life on Mars?

Phuc: It's possibly habitable. It once had an ocean... Who knows, in trăng tròn years we might be flying there on a discovery mission.

Nick: Haha, but we'd need đồ sộ tự some serious training first. They say you practise by scuba diving in a flight suit...

Phuc: That's right. And you also have đồ sộ experience microgravity on a parabolic flight.

Nick: What's that?

Phuc: The plane flies at high altitude, then it climbs sharply for a few seconds and descends sharply, a bit lượt thích a rollercoaster. The people inside the plane start đồ sộ float. I'd love đồ sộ tự that.

Nick: Sounds a bit scary. But let's take a look at your rock collection. There may be something interesting here...

Phuc: Yes, perhaps a meteorite that landed on Earth from the moon!

a. Draw lines đồ sộ match the words with the definitions.

(Vẽ đường thẳng liền mạch nối những kể từ với những khái niệm.)

1. astronaut

2. mission

3. microgravity

4. astronomy

5. habitable

6. altitude

a. the height of something above the sea

b. with conditions that are suitable for life đồ sộ exist

c. the science that studies the universe and its objects such as the moon, the sun, planets, and stars

d. a person who has been trained đồ sộ work in space

e. a programme of space flights

f. the state of weightlessness

Phương pháp giải:

Tạm dịch:

Nick: Woa, người vô tấm hình này là chúng ta à? Phi hành gia con trẻ nhất bên trên toàn cầu đang di chuyển vô không khí.

Phúc: Ha, ừm, này là ở viện kho lưu trữ bảo tàng ở Thụy Điển.

Nick: Bạn nhìn có vẻ như vui mừng nhỉ.

Phúc: À, chuyến du ngoạn ê thực hiện tôi vạc cuồng về thiên hà. Trước năm 10 tuổi tác tôi vẫn thuế tầm nhiều sách về thiên hà. Tôi vẫn học tập về những hành tinh nghịch, ngôi sao sáng, vệ tinh nghịch, thương hiệu lửa, và những loại.

Nick: Bạn biết ê, năm ngoái tôi đang đi tới viện kho lưu trữ bảo tàng thiên văn học tập và tôi vẫn đụng chạm vào một trong những mảng thiên thạch.

Phúc: Một mẩu thiên thạch. Nó như vậy nào?

Nick: Thành thiệt tuy nhiên trình bày, nó ko tuyệt vời như tôi suy nghĩ tương tự một mẩu đá thông thường.

Phúc: Nhưng có lẽ rằng nó kể từ sao hỏa. Cứ suy nghĩ thế.

Nick: Có thể. chúng ta đem cho rằng đem sự sinh sống bên trên sao hỏa không?.

Phúc: Có lẽ rất có thể sinh sinh sống. Nó từng mang trong mình 1 biển. Ai hiểu rằng vô hai mươi năm tất cả chúng ta rất có thể cho tới ê với thiên chức tò mò nó.

Nick: Haha tuy nhiên tôi rất cần được đào tạo và giảng dạy trước vẫn. Họ trình bày chúng ta vẫn rèn luyện lặn khi diện  đồng phục cất cánh à.

Phúc: Đúng vậy. Và chúng ta cũng cần trải qua loa biểu hiện ko trọng tải vô chuyến cất cánh lối parabol.

Nick: Đó là gì?  

Phúc: Máy cất cánh ở một chừng cao, tiếp sau đó nó chao nghiêng vài ba giây và hạ xuống đặc biệt thời gian nhanh, tương tự tàu lượn siêu tốc ấy. Người trong máy cất cánh chính thức nổi lên. Tôi quí việc ê.

Nick: Nghe có vẻ như kinh hãi nhỉ. Nhưng hãy coi bộ thu thập đá của khách hàng trước vẫn. cũng có thể đem gì ê thú vị ở phía trên.

Phúc: Được, có lẽ rằng một mẩu thiên thạch vẫn đáp lên Trái Đất kể từ mặt mày trăng. 

Lời giải chi tiết:

1 - d

2 - e

3 - f

4 - c

5 - b

6 - a

1. astronaut – d. a person who has been trained đồ sộ work in space

(phi hành gia – người được đào tạo và giảng dạy nhằm thao tác vô ko gian)

2. mission – e. a programme of space flights

(sứ mệnh - 1 lịch trình của những chuyến cất cánh vô ko gian)

3. microgravity – f. the state of weightlessness

(trạng thái ko trọng lực)

4. astronomy – c. the science that studies the universe and its objects such as the moon, the sun, planets, and stars

(thiên văn học tập = 1 ngành khoa học tập phân tích về thiên hà và những vật thể phía bên trong như mặt mày trăng, mặt mày trời, những hành tinh nghịch và ngôi sao)

5. habitable – b. with conditions that are suitable for life đồ sộ exist

(có thể sinh sinh sống = ĐK thích hợp cho việc sinh sống tồn tại)

6. altitude – a. the height of something above the sea

(độ cao đối với mặt mày nước biển)

Bài 1 b

1b. Answer the questions. 

(Trả lời nói thắc mắc.)

1. What was Phuc interested in when he were young?

(Khi còn nhỏ nhắn Phúc quí cái gì?)

2. What had Phuc done before he turned ten years old?

(Phúc đã thử gì trước lúc 10 tuổi?)

3. Why does Phuc use the phrase "and stuff" at the over of his list?

Xem thêm: đảo nào có diện tích lớn nhất nhật bản

(Tại sao Phúc dùng cụm kể từ " the stuff" vô list liệt kê?)

4. What did Nick think of the meteorite in the museum?

(Nick suy nghĩ gì về mẩu thiên thạch ở viện bảo tàng?)

5. What are some ways đồ sộ train as an astronaut?

(Một số phương pháp để đào tạo và giảng dạy trở nên phi hành gia là gì?)

6. What does Phuc compare a parabolic flight to?

(Phúc đối chiếu chuyến cất cánh tế bào phỏng với cái gì?)

Lời giải chi tiết:

1. Phuc was crazy about space.

(Phúc đặc biệt quí không khí.)

2. He had learnt about the universe and had collected lots of books about space.

(Anh ấy vẫn học tập về thiên hà và tích lũy nhiều sách về nó.)

3. To show that there are more things in the list but that it's not necessary đồ sộ list everything.

(Để cho là có rất nhiều loại rộng lớn vô list tuy nhiên ko cần thiết liệt kê toàn bộ.)

4. He wasn't very impressed because he thought the meteorite was lượt thích an ordinary piece of rock.

(Anh ấy ko tuyệt vời vì thế anh ấy suy nghĩ mẩu thiên thạch tựa như những mẩu đá không giống.)

5. By scuba diving in a flight suit and by taking a parabolic flight đồ sộ experience microgravity.

(Bằng cơ hội lặn và nhập cuộc một chuyến cất cánh parabol nhằm hưởng thụ sự ko trọng lượng.)

6. He compares it đồ sộ a ride on a rollercoaster.

(Anh ấy đối chiếu nó với việc lái tàu lượn siêu tốc.)

Bài 1 c

1c. Who is keener on space travel - Phuc or Nick? Why tự you think so?

(Ai hào hứng với không khí hơn? Phúc hoặc Nick? Tại sao chúng ta suy nghĩ vậy?)

Lời giải chi tiết:

Phuc is keener on space travel because he collected lots of books about the universe, learn about the universe, the stars, satellites, rockets, and stuff.

(Phúc phù hợp du hành thiên hà vì thế cậu vẫn thuế tầm thật nhiều sách về thiên hà, dò thám hiểu về thiên hà, những vì thế sao, vệ tinh nghịch, thương hiệu lửa và những loại không giống.)

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

2. Find a word in the box đồ sộ match the picture in each mô tả tìm kiếm.

(Tìm kể từ vô khuông nhằm chi phí vô những tấm hình với từng mô tả.) 

satellite                 meteorite                     universe                     spacecraft                     rocket                     telescope   

1. A _______ travels round Earth đồ sộ collect information or đồ sộ communicate by radio, television, etc. It can also be a natural object which moves round a larger object in space.

2. With a _______ you can have a great experience watching the stars.

3. Our sun and its planets are just a tiny part of the Milky Way, and the Milky Way is just one galaxy in the _______.

4. A _______ is a piece of rock or other matter from space that has landed on a planet.

5. A _______ is shaped lượt thích a tube and moves very fast. It helps a space shuttle đồ sộ be sent into space.

6. A _______ is a vehicle, with or without people inside, used for travel in space.

Phương pháp giải:

- satellite (n): vệ tinh nghịch nhân tạo

- meteorite (n): thiên thạch                   

- universe (n): vũ trụ                     

- spacecraft (n): tàu ko gian                  

- rocket (n): thương hiệu lửa                    

- telescope (n): kính thiên văn

Lời giải chi tiết:

1. satellite

2. telescope

3. universe

4. meteorite

5. rocket

6. spacecraft

1. A satellite travels round Earth đồ sộ collect information or đồ sộ communicate by radio, television, etc. It can also be a natural object which moves round a large object in space.

(Một vệ tinh nghịch tự tạo cất cánh xung xung quanh Trái Đất nhằm tích lũy vấn đề hoặc nhằm lien lạc vị radio, TV vân vân. Nó cũng rất có thể là 1 trong những vật thể tự nhiên dịch rời xung xung quanh vật thể to hơn vô không khí.)

2. With a telescope you can have a great experience watching the stars.

(Với  kính thiên văn các bạn sẽ đem hưởng thụ ấn tượng Khi nhìn những ngôi sao sáng.)

3. Our sun and its planets are just a tiny part of the Milky Way, and the Milky Way is just one galaxy in the universe.

(Mặt trời và những hành tinh nghịch của chính nó chỉ là 1 trong những phần nhỏ vô Milky Way. Milky Way chỉ là 1 trong những sản phẩm ngân hàng vô thiên hà.)

4. A meteorite is a piece of rock or other matter from space that has landed on a planet.

(Thiên thạch là 1 trong những mẩu đá hay là một vật thể vô không khí đáp lên hành tinh nghịch.)

5. A rocket is shaped lượt thích a tube and moves very fast.It helps a space shuttle đồ sộ be sent into space.

(Tên lửa đem hình trạng ống  và dịch rời đặc biệt thời gian nhanh. Nó canh ty fake 1 con cái tàu không khí vô không khí.)

6. A spacecraft is a vehicle, with or without people inside, used for travel into space.

(Tàu không khí là 1 trong những loại phương tiện đi lại đem hoặc không tồn tại thế giới dùng làm chuồn vô không khí.)

Bài 3

3. GAME: SPACE BINGO! 

(Trò chơi: Bingo ko gian!) 

Create a Bingo thẻ and play with the new words you have learnt from this lesson.

(Tạo một thẻ Bingo và đùa với những kể từ mới mẻ chúng ta vẫn học tập kể từ bài xích này.)

Từ vựng

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Xem thêm: the passengers had to wait

8. 

9. 

10.