tiến hành thí nghiệm theo các bước sau

Câu chất vấn

Tiến hành những thử nghiệm theo đuổi công việc sau:

Bạn đang xem: tiến hành thí nghiệm theo các bước sau

Bước 1: Cho nhập nhị ống thử từng ống 2 ml etyl axetat.

Bước 2: Thêm 2 ml hỗn hợp H2SO4 20% nhập ống loại nhất; 4 ml hỗn hợp NaOH 30% nhập ống loại nhị..

Bước 3: Lắc đều cả nhị ống thử, thi công ống sinh hàn, hâm sôi nhẹ nhõm trong tầm 5 phút, nhằm nguội.

Cho những tuyên bố sau:

(a) Sau bước 2, hóa học lỏng nhập ống loại nhất phân lớp, hóa học lỏng nhập ống loại nhị giống hệt.

(b) Sau bước 3, hóa học lỏng nhập cả nhị ống thử đều giống hệt.

(c) Sau bước 3, thành phầm của phản xạ thủy phân nhập cả nhị ống thử đều tan chất lượng nội địa.

(d) Tại bước 3, rất có thể thay cho việc hâm sôi nhẹ nhõm vày đun cơ hội thủy (ngâm nội địa nóng).

(e) Ống sinh hàn có công dụng giới hạn sự thất bay của những hóa học lỏng nhập ống thử.

Số tuyên bố đúng

  • A 5
  • B 3
  • C 2
  • D 4

Lời giải chi tiết:

Ở bước 3, khi đun nhẹ nhõm tiếp tục xẩy ra phản xạ ở cả hai ống nghiệm:

Xem thêm: vẽ bản đồ việt nam

- Ống 1: CH3COOC2H5 + H2O \(\overset {{H_2}S{O_4}} \leftrightarrows \) CH3COOH + C2H5OH

- Ống 2: CH3COOC2H5 + NaOH \(\xrightarrow{{{t^o}}}\) CH3COONa + C2H5OH

Xét những trị biểu:

(a) sai vì như thế thời điểm này chưa tồn tại phản xạ, CH3COOC2H5 tan không nhiều nội địa nên sẽ ảnh hưởng tách lớp ở cả nhị ống.

(b) sai vì như thế ống 1 xẩy ra phản xạ thuận nghịch ngợm nên luôn luôn tồn bên trên este bị tách lớp

(c) đích thị, Note chữ "sản phẩm" là những hóa học mới mẻ, được dẫn đến ở phản xạ hóa học:

   + Ống 1: Sản phẩm là CH3COOH và C2H5OH đều tan chất lượng nhập nước

   + Ống 2: Sản phẩm là CH3COONa và C2H5OH đều tan chất lượng nhập nước

(d) đích thị vì như thế đó cũng là một trong những cơ hội cung ứng sức nóng phỏng mang lại phản xạ thủy phân xảy ra

(e) đúng

Xem thêm: đặc điểm dân cư châu á

→ 3 tuyên bố đúng

Đáp án B

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa lớp 12 - Xem ngay