thuật ngữ miền dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

 • Q1

  Mô hình thịnh hành nhằm thiết kế CSDL mối liên hệ là:

  Bạn đang xem: thuật ngữ miền dùng trong hệ cơ sở dữ liệu quan hệ là để chỉ đối tượng

  Mô hình hạ tầng quan tiền hệ

  Mô hình phía đối tượng

  Mô hình tài liệu quan tiền hệ

  Mô hình phân cấp cho

 • Q2

  Các định nghĩa dùng để làm tế bào miêu tả những nguyên tố nào là sẽ khởi tạo trở thành quy mô tài liệu quan tiền hệ?

  tất cả những câu trên

  các thao tác, quy tắc toán bên trên dữ liệu

  cấu trúc tài liệu

  các buộc ràng dữ liệu

 • Q3

  Phát biểu nào là trong số tuyên bố sau là Sai Lúc nói tới miền?

  Miền của tính chất chúng ta thương hiệu thông thường là loại text

  Mỗi một tính chất rất có thể sở hữu nhị miền trở lên

  Các miền của những tính chất không giống nhau ko nhất thiết nên không giống nhau

  Hai tính chất không giống nhau rất có thể nằm trong miền

 • Q4

  Đặc điểm nào là sau đấy là đặc thù của một mối liên hệ nhập hệ CSDL quan tiền hệ?

  Quan hệ sở hữu tính chất nhiều trị hoặc phức hợp

  Tên của những tính chất rất có thể trùng nhau

  Các cỗ là phân biệt và trật tự những cỗ ko quan tiền trọng

  Mỗi tính chất có một thương hiệu phân biệt và trật tự những tính chất là quan tiền trọng

 • Q5

  Thuật ngữ “miền” sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ nhằm chỉ đối tượng:

  cột

  hàng

  kiểu tài liệu của một nằm trong tính

  bảng

 • Q6

  Khẳng toan nào là là SAI Lúc nói tới khóa?

  Khóa chỉ là 1 tính chất nhập bảng được lựa chọn thực hiện khóa

  Khóa nên là những ngôi trường STT

  Khóa là giao hội toàn bộ những tính chất một vừa hai phải đầy đủ nhằm phân biệt được những cá thể

  Khóa là giao hội toàn bộ những tính chất nhập bảng nhằm phân biệt được cá thể

 • Q7

  Trong quy mô mối liên hệ, buộc ràng thế nào được gọi là buộc ràng vẹn tuyền thực thể ( buộc ràng khóa)?

  Các hệ QTCSDL mối liên hệ trấn áp việc nhập tài liệu sao mang lại dữ liệu bên trên những cột khóa chủ yếu ko được nhằm rỗng, tài liệu bên trên những cột khóa chủ yếu ko được trùng nhau nhằm đáp ứng sự nhất quán dữ liệu

  Dữ liệu bên trên những cột khóa chủ yếu ko được trùng nhau

  Dữ liệu bên trên những cột khóa chủ yếu ko được nhằm trống

  Dữ liệu bên trên những cột khóa chủ yếu ko được nhằm rỗng tuy nhiên được trùng nhau

 • Q8

  Xem thêm: nam trung bộ gồm những tỉnh nào

  Danh sách của từng chống thi đua bao gồm sở hữu những trường: STT, Họ thương hiệu học viên, Số báo danh, chống thi đua. Ta lựa chọn khóa chủ yếu là:

  Họ thương hiệu học tập sinh

  Số báo danh

  STT

  Phòng thi

 • Q9

  Phát biểu nào là về hệ QTCSDL mối liên hệ là đúng?

  Phần mượt dùng để làm tạo nên lập, update và khai quật CSDL quan tiền hệ

  Phần mượt dùng để làm thiết kế những CSDL quan tiền hệ

  Phần mượt Microsoft Access

  Phần mượt nhằm giải những câu hỏi quản lí lí sở hữu chứa chấp những mối liên hệ trong những tài liệu

 • Q10

  Mô hình tài liệu mối liên hệ được E.F.Codd khuyến cáo năm nào?

 • Q11

  Thuật ngữ “thuộc tính” sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ nhằm chỉ đối tượng:

  hàng

  cột

  kiểu tài liệu của một tính chất

  bảng

 • Q12

  Trong quy mô mối liên hệ về mặt mày cấu hình thì tài liệu được thể hiện tại nhập các:

  bảng(Table)

  cột (Field)

  Báo cáo (Report)

  hàng (Record)

 • Q13

  Thao tác bên trên tài liệu rất có thể là:

  xóa bạn dạng ghi

  thêm bạn dạng ghi

  sửa bạn dạng ghi

  tất cả những đáp án

 • Q14

  Thuật ngữ “bộ” sử dụng nhập hệ CSDL mối liên hệ là nhằm chỉ đối tượng:

  cột

  hàng

  kiểu tài liệu của một nằm trong tính

  bảng

 • Q15

  Trong CSDL mối liên hệ, miền là:

  Tập những loại tài liệu nhập access

  Xem thêm: đại học mỏ địa chất điểm chuẩn 2022

  kiểu tài liệu của một bảng

  tập những tính chất trong một bảng

  kiểu tài liệu của một nằm trong tính