thiên nhiên vùng núi đông bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây

hint-header

Cập nhật ngày: 19-06-2022

Bạn đang xem: thiên nhiên vùng núi đông bắc nước ta có đặc điểm nào sau đây


Chia sẻ bởi: Nguyễn chỉ bảo Yến


Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc VN với Đặc điểm nào là sau đây?

Cảnh quan lại cận xích đạo gió rét.

B

Cảnh quan lại nhiệt đới gió mùa rét xung quanh năm.

C

Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió rét.

D

Cảnh quan lại tựa như vùng ôn đới núi cao.

Chủ đề liên quan

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên theo đòi chừng cao ở VN biểu thị rõ rệt qua quýt những trở nên phần

A

khí hậu, khu đất đai, loại vật.

B

sông ngòi, khu đất đai, nhiệt độ.

C

sinh vật, khu đất đai, sông ngòi.

D

khí hậu, loại vật, sông ngòi.

Đai cận nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên núi ở VN với Đặc điểm là

A

các mon đều sở hữu sức nóng chừng bên trên 28°C.

B

không với mon nào là sức nóng chừng bên dưới 25°C.

C

không với mon nào là sức nóng chừng bên trên 25°C.

D

chỉ với 2 mon sức nóng chừng bên trên 25°C.

Phát biểu nào là tại đây không nên là Đặc điểm của phần bờ cõi phía Bắc nước ta?

A

Trong năm với 1 mùa ướp đông lạnh.

B

Thời tiết thông thường biểu diễn biến đổi phức tạp.

C

Có một mùa thô thâm thúy kéo dãn.

D

Biên chừng sức nóng chừng tầm năm rộng lớn.

Phát biểu nào là tại đây không chính với nhiệt độ của phần bờ cõi phía Nam nước ta?

A

Biên chừng sức nóng chừng tầm năm rộng lớn.

B

Nhiệt chừng tầm năm bên trên 25o

C

C. Phân hóa nhị mùa mưa và thô rõ rệt rệt.

D

Nền sức nóng chừng thiên về nhiệt độ xích đạo.

Cảnh quan lại vạn vật thiên nhiên vượt trội mang đến vùng bờ cõi phía Bắc là đới rừng

Ở vùng bờ cõi phía Bắc, bộ phận loại rung rinh ưu thế là

Cảnh quan lại vạn vật thiên nhiên vượt trội mang đến vùng bờ cõi phía Nam là

A

rừng nhiệt đới gió mùa độ ẩm gió rét.

B

rừng cận xích đạo gió rét.

Thành phần loại rung rinh ưu thế ở vị trí bờ cõi phía Nam là

B

nhiệt đới và cận nhiệt đới gió mùa.

C

cận nhiệt đới gió mùa và xích đạo.

Đai cao cận nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên núi ở miền Bắc hạ thấp rộng lớn đối với miền Nam đa phần vì

A

có nền sức nóng chừng thấp rộng lớn.

B

có nền sức nóng chừng cao hơn nữa.

C

có nền địa hình thấp rộng lớn.

D

có nền địa hình cao hơn nữa.

Mùa thô ở Bắc Sở không thâm thúy như ở Nam Sở VN đa phần do

A

mạng lưới sông ngòi dày quánh rộng lớn.

B

sự thay đổi của những hồ nước chứa chấp nước.

C

Xem thêm: căn bậc 2 của 16

nguồn nước ngầm đa dạng rộng lớn.

D

ảnh hưởng trọn của gió rét Đông Bắc.

Sự phân hóa vạn vật thiên nhiên thân thuộc nhị điểm Đông Trường Sơn và Tây Nguyên đa phần do

A

tác động của gió rét và phía những sản phẩm núi.

B

độ cao địa hình và tác động của biển lớn.

C

ảnh hưởng trọn của biển lớn và lớp phủ thực vật.

D

độ cao địa hình và phía những sản phẩm núi.

Ở nước tớ, vạn vật thiên nhiên vùng núi Tây Bắc khác với Đông Bắc ở đặc điểm nào sau đây?

A

Mùa nhộn nhịp đến sớm rộng lớn ở vùng núi thấp.

B

Mùa nhộn nhịp đến muộn và kết thúc sớm rộng lớn.

C

Mùa mưa đến sớm và kết thúc muộn rộng lớn.

D

Khí hậu lạnh chủ yếu tự gió mùa Đông Bắc.

Vùng phía Nam VN không với đai ôn đới gió rét bên trên núi vì

B

không có tính cao bên trên 2600 m.

C

không với gió rét Đông Bắc hoạt động và sinh hoạt.

Biểu hiện tại nào là tại đây không thể hiện tại sự không giống nhau về nhiệt độ thân thuộc nhị miền Nam, Bắc?

Biên chừng sức nóng năm ở phía Bắc cao hơn nữa ở phía Nam đa phần do

A

gần chí tuyến, với gió máy Tín phong.

B

có mùa ướp đông lạnh, địa hình thấp.

C

có gió máy fơn Tây Nam, địa hình cao.

D

gần chí tuyến, với mùa ướp đông lạnh.

Thiên nhiên VN phân hóa theo hướng Bắc - Nam không phải tự vẹn toàn nhân nào là sau đây?

A

Các sản phẩm núi được bố trí theo hướng tây - nhộn nhịp.

B

Lãnh thổ rộng lớn bát ngát 70 kinh tuyến.

C

Lãnh thổ trải lâu năm khoảng tầm 150 vĩ tuyến.

D

Phạm vi hoạt động và sinh hoạt gió rét Đông Bắc.

Khí hậu thoáng mát, nhiệt độ tăng cùng theo với khu đất feralit với mùn của đai cận nhiệt đới gió mùa gió rét bên trên núi ở VN sẽ khởi tạo tiện nghi cho

A

các loài loại vật kể từ phương Nam thiên cư lên.

B

rừng cận xích đạo lá rộng lớn cải cách và phát triển mạnh.

C

quá trình feralit ra mắt với độ mạnh mạnh.

D

rừng cận sức nóng lá rộng lớn và lá kim cải cách và phát triển.

Gió mùa Tây Nam cho tới sớm rộng lớn đã thử mang đến điểm Nam Tây Bắc có

A

mùa hạ cho tới sớm rộng lớn vùng núi Đông Bắc.

B

mùa hạ ngắn thêm ở vùng núi Đông Bắc.

C

mùa hạ cho tới muộn rộng lớn vùng núi Đông Bắc.

D

mùa hạ kết đốc sớm rộng lớn vùng Đông Bắc.

Sự phân loại mùa nhiệt độ trở nên mùa mưa và mùa thô ở vị trí bờ cõi phía Nam quan trọng đặc biệt rõ ràng kể từ vĩ độ

Thiên nhiên vùng núi Đông Bắc VN với Đặc điểm nào là sau đây?

A

Cảnh quan lại cận xích đạo gió rét.

B

Cảnh quan lại nhiệt đới gió mùa rét xung quanh năm.

C

Xem thêm: ca3(po4)2

Mang sắc thái cận nhiệt đới gió mùa gió rét.

D

Cảnh quan lại tựa như vùng ôn đới núi cao.