theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

(mamnontritueviet.edu.vn)

Theo Điều 69, Điều 71 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng quần chúng quy ấn định phép tắc, thời gian bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND những cấp như sau:

Bạn đang xem: theo quy định của pháp luật tại thời điểm tổ chức bầu cử cử tri không vi phạm nguyên tắc bầu cử khi

* Nguyên tắc vứt phiếu

1. Mỗi cử tri với quyền vứt một phiếu bầu đại biểu Quốc hội và vứt một phiếu bầu đại biểu Hội đồng quần chúng tương ứng với mỗi cung cấp Hội đồng quần chúng.

2. Cử tri nên tự động bản thân, chuồn bầu cử, ko được nhờ người không giống bầu cử thay cho, trừ tình huống quy ấn định bên trên khoản 3 và khoản 4 Điều này; khi bầu cử nên xuất trình thẻ cử tri.

3. Cử tri ko thể tự động viết lách được phiếu bầu thì nhờ người không giống viết lách hộ, tuy nhiên nên tự động bản thân vứt phiếu; người viết lách hộ nên bảo vệ kín đáo phiếu bầu của cử tri. Trường ăn ý cử tri vì thế tàn tật ko tự động bỏ thăm được thì nhờ người không giống bỏ thăm vô hòm phiếu.

4. Trong tình huống cử tri chói nhức, già nua yếu hèn, tàn tật ko thể cho tới chống bỏ thăm được thì Tổ bầu cử đem hòm phiếu phụ và phiếu bầu cho tới địa điểm ở, chỗ điều trị của cử tri nhằm cử tri nhận phiếu bầu và triển khai việc bầu cử. Đối với cử tri là kẻ hiện nay đang bị tạm thời nhốt, người đang được chấp hành phương án đi vào hạ tầng dạy dỗ yêu cầu, hạ tầng cai nghiện yêu cầu nhưng mà trại tạm thời nhốt, hạ tầng dạy dỗ yêu cầu, hạ tầng cai nghiện yêu cầu ko tổ chức triển khai chống bỏ thăm riêng rẽ hoặc cử tri là kẻ hiện nay đang bị tạm thời lưu giữ tận nơi tạm thời lưu giữ thì Tổ bầu cử đem hòm phiếu phụ và phiếu bầu cho tới trại tạm thời nhốt, mái ấm tạm thời lưu giữ, hạ tầng dạy dỗ yêu cầu, hạ tầng cai nghiện yêu cầu nhằm cử tri nhận phiếu bầu và triển khai việc bầu cử.

5. Khi cử tri viết lách phiếu bầu, không có bất kì ai được coi, cho dù là member Tổ bầu cử.

6. Nếu viết lách hư đốn, cử tri với quyền thay đổi phiếu bầu không giống.

Xem thêm: chương trình toán lớp 4

7. Khi cử tri bỏ thăm xong xuôi, Tổ bầu cử với trách móc nhiệm đóng góp vết “Đã vứt phiếu” vô thẻ cử tri.

8. Mọi người nên tuân theo dõi nội quy chống bỏ thăm.

* Thời lừa lọc vứt phiếu:

1. Việc bỏ thăm chính thức kể từ 7 giờ sáng cho tới 7 giờ tối cùng trong ngày. Tùy tình hình khu vực, Tổ bầu cử hoàn toàn có thể ra quyết định cho tới chính thức việc bỏ thăm sớm rộng lớn tuy nhiên ko được trước 5 giờ sáng sủa hoặc kết đôn đốc muộn rộng lớn tuy nhiên ko được vượt lên trước 9 giờ tối cùng trong ngày.

2. Trước khi bỏ thăm, Tổ bầu cử nên đánh giá hòm phiếu trước việc tận mắt chứng kiến của cử tri.

3. Việc bỏ thăm nên được tổ chức liên tiếp. Trong trường hợp có sự khiếu nại bất thần thực hiện loại gián đoạn việc bỏ thăm thì Tổ bầu cử phải khởi tạo tức niêm phong hòm phiếu, tư liệu tương quan thẳng cho tới cuộc bầu cử, đúng lúc report cho tới Ban bầu cử, mặt khác nên với những phương án quan trọng nhằm việc bỏ thăm được kế tiếp.

Xem thêm: toán lớp 4 tìm x

(Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân)


Tổng số điểm của nội dung bài viết là: 00 tấn công giá

Click nhằm nhận xét bài bác viết