theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

Câu hỏi:

07/02/2020 38,552

Bạn đang xem: theo quan niệm về giao tử thuần khiết của menđen cơ thể lai f1 khi tạo giao tử thì

A. từng phó tử chứa chấp cặp yếu tố DT của tía và u, tuy nhiên không tồn tại sự xáo trộn.

B. mỗi phó tử chỉ có một yếu tố DT của tía hoặc u.

Đáp án chủ yếu xác

C. mỗi phó tử đều có một yếu tố DT của tía và u.

D. từng phó tử đều chứa chấp cặp yếu tố DT hoặc của tía hoặc của u.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án B

Theo ý niệm về phó tử tinh khiết của Menđen, khung người lai F1 Khi tạo nên phó tử thì từng phó tử chỉ có một yếu tố DT của tía hoặc mẹ

Mỗi phó tử CHỈ chứa chấp 1 trong những 2 yếu tố DT, hoặc xuất xứ kể từ tía hoặc xuất xứ kể từ u. Như vậy được sinh học tập tiến bộ lý giải qua quýt quy trình rời phân

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đó là sai khi nói đến hiện tượng lạ links gen

A. Liên kết ren đáp ứng sự DT bền vững và kiên cố của tập thể nhóm ren quý tăng thêm ý nghĩa trọng lựa chọn giống

B. Số lượng group ren links của một loại thông thường bởi vì con số NST vô cỗ NST đơn bội của loại đó

C. Các ren bên trên và một NST DT bên nhau tạo nên trở nên một group ren liên kết

D. Liên kết ren (liên kết trả toàn) thực hiện tăng thêm sự xuất hiện tại biến chuyển dị tổ hợp

Câu 2:

Cho luật lệ lai sau đây: AaBbCcDdEe ´ aaBbccDdee

Biết ren trội là trội trọn vẹn, từng ren qui quyết định 1 tính trạng, không tồn tại đột biến chuyển đột biến. Có bao nhiêu kêt luận sau đó là đích thị với luật lệ lai trên:

(1) tỉ lệ thành phần đời con cái đem loại hình lặn về toàn bộ tính trạng là 1/128.

(2) số loại loại hình được tạo nên trở nên là 32.

(3) tỉ lệ thành phần loại hình trội về toàn bộ những tính trạng là: 9/128

(4) số loại loại ren được tạo nên thành: 64

A. 2. 

B. 3

C. 1.

D. 4.

Câu 3:

Ở một loại động vật hoang dã, cho biết thêm từng ren quy quyết định một tính trạng, tính trạng trội là trội trọn vẹn, vô quy trình rời phân đang được xẩy ra thiến ren ở cả nhị nam nữ và tần số như nhau. Xét luật lệ lai (P):♀ AB/ab XDXd x ♂ AB/ab XDY chiếm được F1 đem tỉ lệ thành phần loại hình lặn về 3 tính trạng bên trên cướp tỉ lệ thành phần 4%. lõi ko xẩy ra đột biến chuyển, sự thể hiện của loại ren ko dựa vào môi trường xung quanh. Theo lí thuyết, trong số tóm lại sau, đem từng nào tóm lại sai?

Xem thêm: công thức tính tỉ trọng

(1) Tại F1, những thành viên đem loại hình trội về nhị vô tía tính trạng bên trên cướp tỉ lệ thành phần 30%.

(2) Trong tổng số thành viên cái F1, những thành viên đem loại ren đồng ăn ý cướp tỉ lệ thành phần 8,5%.

(3). Tại giới đực F1, đem tối nhiều 15 loại ren quy quyết định loại hình đem tía tính trạng trội.

(4) Tại giới cái F1, đem tối nhiều 6 loại ren dị ăn ý.

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 4

Câu 4:

Ở một loại thực vật, mang lại cây thân thích cao tự động thụ phấn, đời F1 chiếm được 2 loại loại hình với tỉ lệ thành phần 9 cây thân thích cao: 7 cây thân thích thấp mang lại toàn bộ những cây thân thích cao F1 phó phấn tình cờ thì tỷ trọng loại hình ở đời con cái là: 

A. 9 cao : 7 thấp

B. 17 cao: 64 thấp

C. 7 cao: 9 thấp

D. 64 cao: 17 thấp

Câu 5:

Cho 5 tế bào đem loại ren như sau AB//ab DE//dE HhGgXY rời phân sinh tinh dịch thực tiễn số phó tử tối nhiều nhưng mà những tế bào hoàn toàn có thể đưa đến. lõi đang được xẩy ra hiện tượng lạ thiến thân thích ren A và a; thân thích D và d 

A. 10

B. 5

C. 20

D. 15

Câu 6:

Ở một loại thực vật, tính trạng sắc tố phân tử vì thế 2 ren quy quyết định, từng ren đều sở hữu 2 alen, DT theo đòi tương tác nằm trong gộp. Trong loại ren đem 4 alen trội quy quyết định red color đậm, 3 alen trội quy quyết định red color vừa phải, 2 alen trội quy quyết định red color nhạt nhẽo, 1 alen trội quy quyết định color hồng, không tồn tại alen trội quy quyết định white color. Tính trạng độ cao cây vì thế một ren đem 2 alen quy quyết định, tính trạng thân thích cao trội trọn vẹn đối với tính trạng thân thích thấp. Các ren này phía trên những NST thông thường không giống nhau. lõi rằng ko xẩy ra đột biến chuyển. Theo lí thuyết, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Cho cây dị ăn ý 3 cặp ren phó phấn cùng nhau, đời con cái hoàn toàn có thể chiếm được tối nhiều 10 loại hình.

II. Cây cao, đỏ rực vừa phải đem 3 loại ren không giống nhau.

III. Cho cây dị ăn ý 3 cặp ren (P) phó phấn cùng nhau chiếm được F1. Nếu cho những cây hồng, thân thích thấp ở F1 phó phấn tình cờ, đời con cái đem loại hình thân thích thấp, phân tử White cướp tỉ lệ thành phần 25%.

IV. Cho cây dị ăn ý 3 cặp ren tự động thụ phấn, đời con cái loại hình thân thích cao, hoa đỏ rực vừa phải cướp tỉ lệ thành phần 18,75%.

A. 1.

B. 3. 

C. 4.

Xem thêm: which of the following statements is true

D. 2.