tại sao đường tan vào nước nóng nhanh hơn tan vào nước lạnh

Hãy nhập thắc mắc của chúng ta nhập phía trên, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu căn vặn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu căn vặn vip

Hoang Minh

Đặng Tuấn Minh

Phan Thị Kim Anh

Xem thêm: tính chất trọng tâm tam giác

Lã Xuân Chính

Tạ Minh Đăng

Xem thêm: nguyên hàm của căn x

Trịnh Phương Nguyên

Mê Bim Bim Sắc

Hai bình cản nhiệt chứa chấp 2 hóa học lỏng. Người tao sử dụng một sức nóng nối tiếp nhúng vào trong bình 1, Khi được sức nóng phỏng thăng bằng lại nhúng sức nóng nối tiếp sang trọng bình 2, rồi lại nhúng sang trọng bình 1, từng đợt nhúng đều ghi thành phẩm là: 80 phỏng C, 16 phỏng C, 78 phỏng C, 19 phỏng C a) Hãy tính sức nóng phỏng thăng bằng (số chỉ sức nóng kế) ở đợt nhúng tiếp theo b) Sau thật nhiều đợt nhúng, số chỉ sức nóng nối tiếp là bao...Đọc tiếp Hai bình cản nhiệt chứa chấp 2 hóa học lỏng. Người tao sử dụng một sức nóng nối tiếp nhúng vào trong bình 1, Khi được sức nóng phỏng thăng bằng lại nhúng sức nóng nối tiếp sang trọng bình 2, rồi lại nhúng sang trọng bình 1, từng đợt nhúng đều ghi thành phẩm là: 80 phỏng C, 16 phỏng C, 78 phỏng C, 19 phỏng C a) Hãy tính sức nóng phỏng thăng bằng (số chỉ sức nóng kế) ở đợt nhúng tiếp theo b) Sau thật nhiều đợt nhúng, số chỉ sức nóng nối tiếp là bao nhiêu?

Lã Xuân Chính