sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng

hint-header

Cập nhật ngày: 03-11-2022

Bạn đang xem: sóng trung tần ở máy thu thanh có trị số khoảng


Chia sẻ bởi: Nguyễn Mạnh Huy


Sóng trung tần ở máy thu thanh với trị số khoảng:

Chủ đề liên quan

Khối nào là của dòng sản phẩm tăng âm triển khai trách nhiệm khuếch tán hiệu suất âm tần đầy đủ rộng lớn nhằm trừng trị đi ra loa?

A

Khối mạch khuếch tán hiệu suất.

B

Khối mạch chi phí khuếch tán.

D

Khối mạch khuếch tán trung gian ngoan.

Cường phỏng tiếng động vô máy tăng âm vì thế mạch nào là quyết định:

D

Mạch khuếch tán hiệu suất.

Mạch nào là ko nên là mạch năng lượng điện tử điều khiển:

A

Báo hiệu và đảm bảo an toàn năng lượng điện áp.

D

Mạch khuếch tán hiệu suất.

Tín hiệu vô và đi ra ở mạch khuếch tán hiệu suất ở máy tăng âm là:

Các mầu cơ phiên bản vô máy thu hình màu sắc là:

Chọn phương án sai trong những câu sau: Công dụng của mạch năng lượng điện tử tinh chỉnh là:

A

Điều khiển những thông số kỹ thuật của tranh bị.

B

Điều khiển những tranh bị gia dụng.

C

Điều khiển những trò nghịch tặc vui chơi.

Trong máy thu hình việc xử lý tiếng động, hình hình ảnh.

D

Tùy nằm trong vô máy trừng trị.

Các khối cơ phiên bản của phần thu vô khối hệ thống vấn đề và viễn thông gồm:

Chức năng của lưới năng lượng điện vương quốc là gì?

A

Truyền chuyển vận năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp năng lượng điện, cho tới lưới năng lượng điện.

B

Truyền chuyển vận năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp năng lượng điện, cho tới những điểm dung nạp.

C

Truyền chuyển vận năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp năng lượng điện, cho tới những trạm thay đổi áp.

D

Truyền chuyển vận năng lượng điện năng kể từ những xí nghiệp năng lượng điện, cho tới những trạm đóng góp rời.

Chọn câu sai:

A

Nối tam giác, nối hình sao.

B

Nối hình sao , nối tam giác .

C

Nối tam giác , vô cơ hội giắt hình sao .

D

Nối hình sao , nối tam giác.

Lưới năng lượng điện vương quốc là 1 trong những tụ tập gồm:

A

Đường chão dẫn năng lượng điện và những hộ dung nạp.

B

Đường chão dẫn năng lượng điện và những trạm đóng góp, rời.

C

Đường chão dẫn năng lượng điện và những trạm thay đổi áp.

Xem thêm: cường độ dòng điện hiệu dụng

D

Đường chão dẫn năng lượng điện và những trạm năng lượng điện.

Việc đấu sao hoặc tam giác của chuyển vận tía trộn tùy thuộc vào :

B

Điện áp của mối cung cấp và chuyển vận.

Trong máy trừng trị năng lượng điện xoay chiều 3 trộn, tía suất năng lượng điện động vô tía cuộn dây :

A

Cùng biên phỏng, nằm trong tần số, tuy nhiên không giống nhau về trộn.

B

Cùng tần số, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về biên phỏng.

C

Cùng biên phỏng, nằm trong tần số và nằm trong trộn.

D

Cùng biên phỏng, nằm trong trộn tuy nhiên không giống nhau về tần số.

Hệ thống năng lượng điện vương quốc gồm:

A

Nguồn năng lượng điện, những trạm thay đổi áp và những hộ dung nạp.

B

Nguồn năng lượng điện, lối chão và những hộ dung nạp.

C

Nguồn năng lượng điện, lưới năng lượng điện và những hộ dung nạp.

D

Nguồn năng lượng điện, những trạm đóng góp rời và những hộ tiêu xài thụ

Khi chuyển vận nối sao với chão trung tính, nếu như một chão trộn bị đứt thì năng lượng điện áp để lên trên chuyển vận của 2 trộn còn lại

Nếu chuyển vận nối tam giác giắt vô mối cung cấp nối hình sao 4 chão thì dùng:

Nếu chuyển vận tía trộn đối xứng, khi nối hình sao thì:

A

Id = Ip.

C

.

D

và Ud = Up.

Nếu chuyển vận tía trộn đối xứng, khi nối hình tam giác thì:

A

Id = Ip

C

D

và Ud = Up

Mắc 6 đèn điện với U = 110V vô mạch năng lượng điện 3 trộn 3 chão với Ud = 380V, cơ hội giắt nào là bên dưới đó là đúng:

A

Mắc tuy nhiên song 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình tam giác

B

Mắc tuy nhiên song 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình sao

C

Mắc tiếp nối nhau 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình tam giác

D

Mắc tiếp nối nhau 2 bóng trở thành một cụm, những cụm nối hình sao

Hộp đấu chão bên trên vỏ mô tơ năng lượng điện xoay chiều tía trộn với 6 cọc đấu chão nhằm mục đích thuận tiện cho tới việc:

A

Thay thay đổi cơ hội đấu chão theo đuổi năng lượng điện áp của lưới năng lượng điện.

B

Thay thay đổi cơ hội đấu chão theo đuổi kết cấu của mô tơ.

C

Xem thêm: tính chất của cuộc khởi nghĩa yên thế

Thay thay đổi chiều cù của mô tơ.

D

Cả tía phương án sót lại đều đích.