sinh sản bào tử là

Câu hỏi:

13/09/2020 9,576

Bạn đang xem: sinh sản bào tử là

A. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến ở những thực vật sở hữu xen kẹt mới thể bào tử và phó tử thể.

B. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến bởi vẹn toàn phân ở những thực vật sở hữu xen kẹt mới thể bào tử và phó tử thể

C. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến bởi hạn chế phân ở trộn phó tử thể của những thực vật sở hữu xen kẹt mới thể bào tử và thể phó tử.

Đáp án chủ yếu xác

D. Tạo đi ra thế kỷ mới kể từ hợp ý tử được đột biến ở những thực vật sở hữu xen kẹt mới thể bào tử và phó tử thể.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Lời giải:

Sinh sản bào tử là đưa đến thế kỷ mới kể từ bào tử được đột biến bởi hạn chế phân ở trộn phó tử thể của những thực vật sở hữu xen kẹt mới thể bào tử và thể phó tử.

Đáp án nên cần chọn là: C

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặc điểm nào là tại đây ko cần là ưu thế của giâm cành hoặc phân tách cành

A. Giữ vẹn toàn tính trạng chất lượng tốt nhưng mà quả đât ngóng muốn

B. Có tính chống Chịu đựng cao

C. Thời gian giảo thu hoạch ngắn

D. Tiết kiệm công thường xuyên bón

Câu 2:

Bộ phận nào là của cây ko sinh đẻ vô tính

A. Thân củ

B. Thân rễ

C. Hoa

D. Lá

Câu 3:

Xem thêm: tam giác cân có góc bao nhiêu độ

Trong nghệ thuật giâm cành để sở hữu thành quả chất lượng tốt người tớ thông thường sử dụng hooc môn sinh trưởng

A. Auxin và GA

B. Auxin và xitokinin

C. Auxin

D. GA và xitokinin

Câu 4:

Chiết cành là kiểu dáng sinh đẻ sở hữu quánh điểm

A. Chặt 1 cành của khung người, trồng xuống khu đất sẽ tạo đi ra cây mới mẻ nhập thời hạn ngắn

B. Chặt ngọn cây nhằm cây u đẻ nhánh, nẩy chồi bên

C. Kích quí cành lá đi ra rễ, rồi hạn chế tách cành rước trồng

D. Đem chồi cây này mang đến nẩy bên trên đằm thắm cây kia

Câu 5:

Các kiểu dáng sinh đẻ ở thực vật bao gồm có

A. Sinh tạo ra chăm sóc và sinh đẻ bào tử

B. Sinh sản bởi phân tử và sinh đẻ bởi chồi

C. Sinh sản bởi rễ và bởi đằm thắm và bởi lá

D. Sinh sản vô tính và sinh đẻ hữu tính

Câu 6:

Giâm cành chất lượng tốt rộng lớn đối với phân tách cành ở chỗ

A. Cây con cái phát triển cách tân và phát triển thời gian nhanh hơn

B. Tiết kiệm tương đương và không nhiều bị bệnh

C. Không thực hiện tác động cho tới năng suất của cây mẹ

D. Cây con cái sở hữu đặc điểm không giống với cây mẹ

Xem thêm: dịch mã là quá trình tổng hợp