quãng đường ab dài 120km

Câu hỏi:

10/10/2020 6,767

Bạn đang xem: quãng đường ab dài 120km

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Thời gian ngoan xe hơi tiếp cận B là:

120 : 50 = 2,4 (giờ)

2,4 giờ =2 giờ 24 phút

Ô tô cho tới B lúc:

7 giờ + 2 tiếng 24 phút = 9h 24 phút

Ô tô về A lúc:

9 giờ 24 phút + 45 phút = 10 giờ 9 phút

Thời gian ngoan về A là:

120 : 60 = 2 (giờ)

Ô tô về A lúc:

10 giờ 9 phút + 2 tiếng = 12 giờ 9 phút

Đáp số: 12 giờ 9 phút

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Xem thêm: yên thế thuộc địa phận của tỉnh nào

Câu 1:

Lúc 6 giờ một phần hai tiếng sáng sủa, Lan tới trường cho tới ngôi trường vị xe đạp điện với véc tơ vận tốc tức thời 16km/giờ. Trên tuyến phố ê, khi 6 giờ 45 phút u Lan đi làm việc vị xe pháo máy với véc tơ vận tốc tức thời 36 km/giờ. Hỏi nhì người bắt gặp nhau khi bao nhiêu giờ và xa nhau chừng từng nào km?

Câu 2:

Một xe hơi ngoài hành kể từ A khi 7 giờ một phần hai tiếng và cho tới B khi 10 giờ 15 phút. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi, biết quãng đàng AB lâu năm 154 km

Câu 3:

Một xe hơi chuồn kể từ A khi 12 giờ 15 phút và cho tới B khi 17 giờ 35 phút. Dọc đàng xe hơi nghỉ ngơi trong một giờ 5 phút . Hãy tính véc tơ vận tốc tức thời của xe hơi, biết quãng đàng AB lâu năm 170 km.

Câu 4:

Có nhì cái máy cất cánh bay bên trên một tuyến phố kể từ trường bay A cho tới trường bay B. Máy cất cánh loại nhất cất cánh không còn tuyến phố mất mặt 2 tiếng một phần hai tiếng, máy cất cánh loại nhì cất cánh không còn tuyến phố vô 2 tiếng trăng tròn phút. Tìm véc tơ vận tốc tức thời của từng cái máy cất cánh, hiểu được khoảng 1 phút máy cất cánh loại nhất cất cánh chậm chạp rộng lớn máy cất cánh loại nhì 1km.

Câu 5:

Một xe hơi xuất hành kể từ A khi 7 giờ 15 phút và cho tới B khi 10 giờ. Tính quãng đàng AB, biết vân tốc của xe hơi là 48 km/h.

Câu 6:

Lúc 6 giờ một phần hai tiếng, một người chuồn xe pháo máy xuất hành kể từ A nhằm tiếp cận B với véc tơ vận tốc tức thời 36km/giờ, cho tới 7 giờ 15 phút người ê nghỉ ngơi lại 10 phút tiếp sau đó chuồn tiếp với vận tôc 40km/ giờ nhằm cho tới B. Hỏ người ê cho tới B khi bao nhiêu giờ? hiểu quãng đàng kể từ A cho tới B lâu năm 75km.

Câu 7:

Quãng đàng AB bao gồm một quãng lên dốc lâu năm 15,3 km và đoạn lao dốc lâu năm 24 km. Một xe hơi tăng trưởng dốc không còn 54 phút và trở xuống dốc không còn 36 phút. Tính:

a) Vận tốc của ôt dù Khi lên dốc, Khi lao dốc.

Xem thêm: câu điều kiện loại 1 2

b) Vận tốc khoảng của xe hơi bên trên cả quãng đàng AB.