phản ứng đặc trưng của anken là

hint-header

Cập nhật ngày: 02-06-2022

Bạn đang xem: phản ứng đặc trưng của anken là


Chia sẻ bởi: Nguyễn Đỗ Mai Linh


Tính hóa chất đặc thù của anken là dễ dàng tham ô gia

Chủ đề liên quan

Số links song C=C vô phân tử buta-1,3-đien là

Trong những hóa học tại đây, hóa học không tính năng với hỗn hợp AgNO3 vô NH3

Cho Al4C3 vô H2O, chiếm được khí X. Công thức phân tử của X là

Công thức phân tử của benzen là

Benzen tính năng với Br2 (Fe, t0) theo gót tỉ trọng mol 1:1, chiếm được hóa học cơ học X. Tên gọi của X là

Gần phía trên, có rất nhiều tình huống tử vong vì thế tợp nên rượu fake được pha trộn kể từ động công nghiệp. Một trong mỗi hợp ý hóa học ô nhiễm và độc hại vô động công nghiệp đó là metanol (CH3OH). Metanol nằm trong mặt hàng đồng đẳng của

Ancol etylic tính năng với Na, chiếm được hiđro và hóa học X. Công thức của hóa học X là

Sản phẩm chủ yếu Khi tách nước kể từ 2-metylbutan-2-ol là

Phenol đặc biệt độc. Khi thừng vô tay, nó hoàn toàn có thể thực hiện phỏng domain authority, vì thế Khi dùng phenol nên rất là cẩn trọng. Công thức phân tử của phenol là

Cho 0,5 ml hỗn hợp hóa học X vô ống thử, tiếp sau đó nhỏ tiếp từng giọt nước brom, mặt khác nhấp lên xuống nhẹ nhõm ống thử, thấy sở hữu kết tủa White xuất hiện tại. Chất X là

Trong những hóa học sau, hóa học tính năng với hỗn hợp HNO3 tạo nên axit picric là

Trong những hóa học tại đây hóa học sở hữu nhập cuộc phản xạ tráng bạc là

Trong những hóa học tại đây, hóa học sở hữu mang tên gọi axit axetic là

Axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở sở hữu công thức phân tử cộng đồng là

Cho hợp ý hóa học 2,3-đimetylbutan tính năng với clo (ánh sáng) theo gót tỉ trọng mol 1:1 thì con số dẫn xuất monoclo tối nhiều chiếm được là

Cho hiđrocacbon X mang tên gọi 2,2-đimetylbutan. Công thức phân tử của X là

Xem thêm: hợp tử phát triển thành gì

Cho 3,9 gam C2H2 phản xạ trọn vẹn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, chiếm được m gam kết tủa vàng. Giá trị của m là (Biết nguyên vẹn tử khối của: C = 12, H = 1, Ag = 108)

Phát biểu này tại đây đúng?

A

Tại ĐK thông thường, những hiđrocacbon thơm ngát đều là hóa học lỏng.

B

Công thức phân tử của stiren là C8H8.

C

Benzen sở hữu phản xạ với hỗn hợp KMnO4 Khi đun rét.

D

Công thức phân tử cộng đồng của mặt hàng đồng đẳng benzen là CnH2n-2 (n ).

Phát biểu này tại đây sai?

A

Tính hóa chất đặc thù của ankan là dễ dàng nhập cuộc phản xạ thế.

B

Trùng hợp ý butađien ở ĐK tương thích chiếm được cao su đặc buna.

C

Các ank-1-in đều nhập cuộc phản xạ với AgNO3 trong hỗn hợp NH3.

Xem thêm: tác dụng của từ láy

D

Propen nằm trong loại hiđrocacbon no.

Trong những hóa học tại đây, hóa học sở hữu sức nóng chừng sôi tối đa là