ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái khí

Trong ĐK thông thường hóa học nào là tại đây ở hiện trạng khí

Chất nào là nhập ĐK thông thường ở hiện trạng khí

  • Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây ở hiện trạng khí
  • Câu chất vấn áp dụng liên quan

Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây ở hiện trạng khí được VnDoc biên soạn chỉ dẫn độc giả vấn đáp thắc mắc liên cho tới hóa học nào là tại đây ở hiện trạng khí. Cũng như thể hiện những nội dung thắc mắc, lý thuyết bài xích tập luyện tương quan. Mời chúng ta xem thêm cụ thể nội dung sau đây.

Bạn đang xem: ở điều kiện thường chất nào sau đây ở trạng thái khí

Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây ở hiện trạng khí

A. Metylamin.

B. Triolein.

C. Anilin.

D. Alanin.

Đáp án chỉ dẫn giải chi tiết 

Các amin giản dị như: metylamin, đimetylamin, trimetylamin, etylamin tồn bên trên ở hiện trạng khí ở ĐK thông thường.

Đáp án A

Câu chất vấn áp dụng liên quan

Câu 1. Ở ĐK thông thường hóa học nào là tại đây tồn bên trên hiện trạng rắn?

A. Trimetylamin.

B. Triolein.

C. Anilin.

D. Alanin.

Xem đáp án

Đáp án D

Trimetylamin tồn bên trên hiện trạng khí ở ĐK thông thường.

Triolein và anilin tồn bên trên hiện trạng lỏng ở ĐK thông thường.

Alanin là amino axit tồn bên trên hiện trạng rắn ở ĐK thông thường.

Câu 2. Chất nào là tại đây sở hữu hiện trạng lỏng ở ĐK thường

A. (C17H33COO)3C3H5

B. (C15H31COO)3C3H5

C. C6H5OH (phenol).

D. (C17H35COO)3C3H5

Xem đáp án

Xem thêm: truyện gió ấm không bằng anh thâm tình

Đáp án A

(C17H33COO)3C3H5: là este tạo nên bởi C3H5(OH)3 và axit rộng lớn ko no sở hữu chứa chấp 1 nối song C=C là C17H33COOH

=> ở hiện trạng lỏng ở đk thông thường.

Câu 3. Trong ĐK thông thường, hóa học nào là tại đây ở hiện trạng khí?

A. Anilin.

B. Glyxin.

C. Etanol

D. Metylamin

Câu 4. Chất nào là sau đó là hóa học lỏng ở ĐK thường?

A. saccarozơ

B. tristearin

C. triolein.

D. tripamitin

Câu 5. Phát biểu nào là tại đây ko đúng?

A. Amin được cấu trở thành bằng phương pháp thay cho thế H của NH3 bởi một hoặc nhiều gốc hiđrocacbon.

B. Bậc của amin là bậc của vẹn toàn tử cacbon link với group amin.

C. Tùy nằm trong cấu tạo của gốc hiđrocacbon, hoàn toàn có thể phân biệt trở thành amin no, ko no và thơm sực.

D. Amin sở hữu kể từ 2 vẹn toàn tử cacbon nhập phân tử, chính thức xuất hiện tại hiện tượng kỳ lạ đồng phân.

Câu 6: Ở ĐK thông thường, sắt kẽm kim loại nào là tại đây ở hiện trạng lỏng?

A. Hg.

B. Cu.

C. Ag.

Xem thêm: cách mở bài nghị luận xã hội

D. Zn.

----------------------------------------

VnDoc.com vừa phải reviews cho tới chúng ta Tại ĐK thông thường hóa học nào là tại đây ở hiện trạng khí, hy vọng rằng qua quýt phía trên những chúng ta có thể tiếp thu kiến thức chất lượng rộng lớn môn Hóa học tập nhé. Mời chúng ta nằm trong xem thêm thêm thắt kỹ năng bên trên mục Thi trung học phổ thông Quốc gia 2023