ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

Câu hỏi:

06/02/2020 10,872

Bạn đang xem: ở đậu hà lan gen a quy định hạt vàng

Ở đậu Hà Lan ren A quy ấn định phân tử vàng trội trọn vẹn ren a quy ấn định phân tử xanh rớt. Gen B quy ấn định phân tử nhẵn trội trọn vẹn ren b quy ấn định phân tử nhăn. Các ren này phân này phân li song lập. Phép lai này tại đây tiếp tục mang lại loại ren và loại hình nhiều nhất?

A. AaBb x AaBb

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Ở đậu Hà Lan, ren A quy ấn định phân tử vàng trội trọn vẹn ren a quy ấn định phân tử xanh rớt. Gen B quy ấn định phân tử nhẵn trội trọn vẹn đối với ren b quy ấn định phân tử nhăn.

Các ren phân li song lập cùng nhau. Phép lai đem loại ren và loại hình tối đa là:

AaBb × AaBb : 9 loại ren, 4 loại hình

AABb × Aabb : 4 loại ren, 2 loại hình

Aabb × aaBb : 4 loại ren, 4 loại hình

AABB × AABb: 2 loại ren , 1 loại hình

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Theo lí thuyết, khung hình đem loại ren này tại đây đưa đến không nhiều loại gửi gắm tử nhất?

A. AaBbdd

B. AaBBdd

C. AABbDd

D. AaBbDd

Câu 2:

Cho biết từng tính trạng bởi một ren quy ấn định, alen trội là trội trọn vẹn. Cho cây dị phù hợp về nhị cặp ren đem loại hình thân mật cao, hoa đỏ ửng lai với cây đem thân mật cao, hoa Trắng nhận được F1 đem 4 loại loại hình, nhập bại liệt cây thân mật thấp, hoa Trắng cướp tỉ lệ thành phần 6%. Tần số hoạn ren là

A. 40%

B. 12%

C. 20%

D. 24%

Câu 3:

Ở thỏ, một tế bào của khung hình đem loại ren AaXBXb hạn chế phân thông thường, tạo nên gửi gắm tử. Theo lí thuyết, đem từng nào Kết luận tại đây đúng?

I. Tạo rời khỏi 4 gửi gắm tử.

II. Tạo rời khỏi nhị loại gửi gắm tử với tỉ lệ thành phần đều nhau.

III. Tạo rời khỏi loại gửi gắm tử aXB với phần trăm là 1/4.

IV. Tạo rời khỏi loại gửi gắm tử đem alen B với phần trăm là một nửa.

Xem thêm: điểm chuẩn đh giao thông vận tải

A. 2

B. 3

C. 1

D. 4

Câu 4:

Phép lai thân mật 2 khung hình dị phù hợp về 2 cặp ren (Aa, Bb) phân ly song lập hoàn toàn có thể mang lại số loại loại hình ở đời con cái là:

A. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 7 hoặc 9

B. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8 hoặc 9 hoặc 10.

C. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 6 hoặc 8 hoặc 9

D. 2 hoặc 3 hoặc 4 hoặc 5 hoặc 6 hoặc 9.

Câu 5:

Theo lý thuyết, những tế bào sinh dục chín đem loại ren AABbdd hạn chế phân đưa đến loại gửi gắm tử Abd cướp tỷ trọng là

A. 15%.

B. 25%

C. 50%.

D. 12,5%

Câu 6:

Ở loài chuột, xét một ren đột trở thành lặn phía trên NST thông thường thực hiện mang lại thể đột trở thành bị bị tiêu diệt ngay trong lúc mới mẻ sinh. Một đàn loài chuột phụ huynh bao gồm 200 con cái (ở từng loại ren, số thành viên đực thông qua số thành viên cái) Lúc ngẫu phối tiếp tục sinh được F1 bao gồm 1500 loài chuột con cái, nhập bại liệt đem 15 con cái đem loại hình đột trở thành và bị bị tiêu diệt khi mới mẻ sinh. tường rằng quy trình hạn chế phân xẩy ra thông thường, mức độ sinh sống và kĩ năng thụ tinh ma của những loại gửi gắm tử là tương tự nhau. Theo lí thuyết, đem từng nào tuyên bố tại đây đúng?

I. Trong số 200 loài chuột phụ huynh trình bày bên trên, đem 40 thành viên đem loại ren dị phù hợp.

II. Cho F1 ngẫu phối nhận được F2 thì tần số alen và bộ phận loại ren của F1 và F2 là như thể nhau.

III. Tại F1 đem 1215 thành viên đem loại ren đồng phù hợp trội.

IV. Trong số thành viên trưởng thành và cứng cáp F1, số thành viên dị phù hợp tử nhập cuộc nhập sinh đẻ cướp tỉ lệ thành phần 18%.

A. 3

B. 1

C. 2

D. 4

Xem thêm: phân tích 10 câu cuối bài vội vàng