nhúng thanh fe vào dung dịch cuso4

Nhúng thanh Fe vô hỗn hợp CuSO4, sau đó 1 thời hạn lượng dung

Nhúng thanh Fe vô hỗn hợp CuSO4, sau đó 1 thời hạn lượng hỗn hợp tách 1,6 gam đối với lượng hỗn hợp lúc đầu (giả sử toàn cỗ sắt kẽm kim loại sinh đi ra bám bên trên thanh Fe). Khối lượng Cu sẽ khởi tạo trở thành là

Bạn đang xem: nhúng thanh fe vào dung dịch cuso4


5,6 gam. 

6,4 gam. 

11,2 gam. 

12,8 gam.

Đáp án đúng: D

Lời giải của Tự Học 365

Giải chi tiết:

Xem thêm: ca3(po4)2

Đặt nFe pư = x (mol)

PTHH: Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu↓

(mol)    x                                  → x (mol)

Khối lượng dd tách 1,6 gam đó là lượng sắt kẽm kim loại tăng 1,6 gam

mKL tăng = mCu – mFe pư

→ 1,6 = 64x – 56x

→ 1,6 = 8x → x = 0,2 (mol)

→ mCu = 0,2.64 = 12,8 (g)

Đáp án D

Xem thêm: giới thiệu chiếc nón lá việt nam

App xem sách tóm lược miễn phí