nguyên tử khối của cl

hint-header

Cập nhật ngày: 18-04-2022

Bạn đang xem: nguyên tử khối của cl


Chia sẻ bởi: 06.Nguyễn Xuân Bách


Nguyên tử khối của clo là

Chủ đề liên quan

Biết rằng tư vẹn toàn tử Mg nặng trĩu vày tía vẹn toàn tử của nhân tố X. Vậy thương hiệu của nhân tố X là

Khối lượng kha khá của một phân tử H2O là

So sánh vẹn toàn tử can xi (Ca) và vẹn toàn tử Fe (Fe) tớ thấy:

A

Nguyên tử Ca nặng trĩu rộng lớn vẹn toàn tử Fe 1,4 lần

B

Nguyên tử Fe nặng trĩu rộng lớn vẹn toàn tử Ca 1,4 lần

C

Nguyên tử Ca nặng trĩu rộng lớn vẹn toàn tử Fe 0,7 lần

D

Nguyên tử Ca nhẹ nhàng rộng lớn vẹn toàn tử Fe 0,7 lần

Khối lượng tính vày đơn vị chức năng cacbon của 3C3H4 bằng

Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl theo lần lượt là:

A

16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC

B

74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC

C

17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

D

16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

Tính phân tử khối của CH3COOH

Nguyên tử M năng rộng lớn phân tử Hiđro trăng tròn thứ tự. Nguyên tử khối của M bằng:

Nguyên tố X với vẹn toàn tử khối vày 3,5 thứ tự vẹn toàn tử khối của oxi. X là nhân tố này sau đây?

Phân tử khối của CH4, Mg(OH)2, KCl theo lần lượt là:

A

16 đvC, 74,5 đvC, 58 đvC

Xem thêm: đề toán thpt quốc gia 2021

B

74,5 đvC, 58 đvC, 16 đvC

C

17 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

D

16 đvC, 58 đvC, 74,5 đvC

Cặp hóa học này tiếp sau đây với nằm trong phân tử khối?

Hai vẹn toàn tử Mg nặng trĩu vội vàng bao nhiêu thứ tự vẹn toàn tử O?

Trong những công thức chất hóa học sau, công thức chất hóa học nào sai:

Phân tử khối của thích hợp hóa học H2SO4 là:

Dãy này tại đây bao gồm những nhân tố với hóa trị I nhập thích hợp chất?

Đơn hóa học là hóa học tạo thành từ:

Từ một nhân tố hoá học tập rất có thể tạo thành từng nào đơn hóa học ?

C

Một, nhị hoặc nhiều đơn hóa học

Hợp hóa học là những hóa học được tạo thành kể từ từng nào nhân tố hoá học?

Dựa nhập vệt hiêụ này tại đây nhằm phân biệt phân tử của đơn hóa học với phân tử của thích hợp chất?

C

Số lượng vẹn toàn tử nhập phân tử

D

Nguyên tử nằm trong loại hoặc không giống loại

Cho CTHH của một số trong những chất: Cl2, ZnCl2, Al2O3, Ca, NaNO3, KOH

A

3 đơn hóa học và 3 thích hợp hóa học

B

5 đơn hóa học và 1 thích hợp chất

C

Xem thêm: đại học ngân hàng điểm chuẩn 2022

2 đơn hóa học và 4 thích hợp hóa học

D

1 đơn hóa học và 5 thích hợp chất