người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì

Câu hỏi:

06/06/2020 107,002

Bạn đang xem: người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì

A. với lực tính năng lên một dòng sản phẩm năng lượng điện không giống đặt điều tuy vậy song cạnh nó

B. với lực tính năng lên một kim nam châm hút từ đặt điều tuy vậy song cạnh nó.

C. với lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

D. với lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện đứng yên tĩnh đặt điều kề bên nó

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Chọn: D

Hướng dẫn: Người tao nhìn thấy kể từ vĩnh cửu bên trên xung xung quanh thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện bởi vì 3 cách: với lực tính năng lên một dòng sản phẩm năng lượng điện không giống đặt điều cạnh nó, hoặc với lực tính năng lên một kim nam châm hút từ đặt điều cạnh nó, hoặc với lực tính năng lên một phân tử đem năng lượng điện vận động dọc từ nó

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là sau đấy là đúng

Một dòng sản phẩm năng lượng điện đặt điều nhập kể từ ngôi trường vuông góc với lối mức độ kể từ, chiều của lực kể từ tính năng vào trong dòng năng lượng điện sẽ không còn thay cho thay đổi khi

A. thay đổi chiều dòng sản phẩm năng lượng điện ngược lại

B. thay đổi chiều chạm màn hình kể từ ngược lại

C. bên cạnh đó thay đổi chiều dòng sản phẩm năng lượng điện và thay đổi chiều chạm màn hình từ

D. tảo dòng sản phẩm năng lượng điện một góc 90° xung xung quanh lối mức độ từ

Câu 2:

Một thừng dẫn trực tiếp với dòng sản phẩm năng lượng điện I đặt điều nhập vùng không khí với kể từ ngôi trường đều  như hình vẽ. Lực kể từ tính năng lên thừng có 

A. phương ngang phía quý phái trái

B. phương ngang phía quý phái phải

C. phương trực tiếp đứng phía lên

D. phương trực tiếp đứng phía xuống

Câu 3:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

Xem thêm: in the sustainable agriculture farmers try

A. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện thay đổi chiều Khi thay đổi chiều dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện thay đổi chiều Khi thay đổi chiều lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện thay đổi chiều Khi tăng mức độ dòng sản phẩm điện

D. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện ko thay đổi chiều Khi bên cạnh đó thay đổi chiều dòng sản phẩm năng lượng điện và lối chạm màn hình từ

Câu 4:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

A. Lực kể từ tính năng lên một quãng thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với độ mạnh dòng sản phẩm năng lượng điện trong khúc dây

B. Lực kể từ tính năng lên một quãng thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với chiều lâu năm của đoạn dây

C. Lực kể từ tính năng lên một quãng thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với góc hợp ý bởi vì đoạn thừng và lối mức độ từ

D. Lực kể từ tính năng lên một quãng thừng dẫn đem dòng sản phẩm năng lượng điện đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều tỉ lệ thành phần thuận với chạm màn hình kể từ bên trên vị trí đặt đoạn dây

Câu 5:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

Một đoạn thừng dẫn trực tiếp đem dòng sản phẩm năng lượng điện I đặt điều nhập kể từ ngôi trường đều thì

A. lực kể từ tính năng lên từng phần của đoạn dây

B. lực kể từ chỉ tính năng nhập trung điểm của đoạn dây

C. lực kể từ chỉ tính năng lên đoạn thừng Khi nó ko tuy vậy song với lối mức độ từ

D. lực kể từ tính năng lên đoạn thừng với vị trí đặt là trung điểm của đoạn dây

Câu 6:

Phát biểu nào là sau đấy là không đúng?

A. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương vuông góc với dòng sản phẩm điện

B. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương vuông góc với lối chạm màn hình từ

C. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương vuông góc với mặt mũi bằng phẳng chứa chấp dòng sản phẩm năng lượng điện và lối chạm màn hình kể từ.

Xem thêm: các câu đố hack não

D. Lực kể từ tính năng lên dòng sản phẩm năng lượng điện với phương tiếp thuyến với những lối chạm màn hình từ