người nào có vai trò khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu

hint-header

Cập nhật ngày: 01-05-2022

Bạn đang xem: người nào có vai trò khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu


Chia sẻ bởi: Triệu văn đại


Người nào là sở hữu tầm quan trọng khai quật vấn đề kể từ CSDL?

C

Người phân phối phần mềmứng dụng

Chủ đề liên quan

Cơ sở dạy dỗ thông thường quản lý và vận hành những vấn đề nào là bên dưới đây?

A

tin tức khách hàng cho tới thăm hỏi, tư liệu và sinh hoạt uỷ thác lưu

B

tin tức những cuộc gọi, thương hiệu và số điện thoại cảm ứng khách hàng cho tới thực hiện việc

C

tin tức người học tập, môn học tập, thành quả học tập tập

D

tin tức những chuyến cất cánh, vé máy cất cánh và lịch cất cánh của cán cỗ cút công tác

Thao thác nào là tại đây triển khai việc làm update tài liệu cho tới bảng của CSDL?

A

Sắp xếp tài liệu nhập bảng.

B

Một trong những thao tác: tăng phiên bản ghi mới mẻ, sửa đổi, xóa phiên bản ghi.

C

Thay thay đổi cấu tạo của bảng.

D

Thay thay đổi cơ hội hiển thị tài liệu nhập bảng.

Trong những tài liệu tại đây, đâu là 1 trong những CSDL?

A

Một bảng điểm của học viên

Dữ liệu nào là tại đây KHÔNG là 1 trong những CSDL của một đội nhóm chức?

C

Xem thêm: tính khoảng cách giữa 2 đường thẳng

Bảng tài liệu Khách Hàng

Chọn đối tượng người dùng nhập “Quản lý khách hàng sạn”?

Chọn đối tượng người dùng nhập “Quản lý Gara oto”?

Chọn đối tượng người dùng nhập “Quản lý gửi vạc bưu phẩm”?

Chọn đối tượng người dùng nhập “Quản lý thư viện”?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng khi sắp xếp hồ sơ lớp cột HoTen theo gót thứ tự a, b, c?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng khi tìm những học sinh là phái nam ở tp HCM?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng khi điểm Tin của học sinh A sửa lại là 9.0?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng khi tăng một hóc sinh mới vào danh sách lớp?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng khi xóa một học sinh rút hồ sơ?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng khi tính điểm trung bình của các môn học của từng học sinh?

STT - HoTen - NgSinh - GioiTinh - DiaChi - Toan - Ly - Hoa - Tin. Chọn việc làm ứng khi in ấn đi ra danh sách học sinh tốt của lớp?

Cập nhật làm hồ sơ rất có thể bao gồm những việc làm nào là bên dưới đây?

Có bao nhiêu việc làm thông thường bắt gặp khi xử lí vấn đề của một đội nhóm chức?

Thu thập vấn đề và tàng trữ là việc làm nào là bên dưới đây?

Hệ quản lí trị CSDL là:

A

Phần mượt hỗ trợ môi trường thiên nhiên muốn tạo lập, tàng trữ, khai quật vấn đề của CSDL

B

Dữ liệu của tổ chức triển khai được tàng trữ bên trên những vũ trang nhớ

C

Phần mượt hỗ trợ môi trường thiên nhiên nhằm biên soạn thảo văn bản

D

Dữ liệu của công ty cần thiết quản lí lý

Hệ hạ tầng tài liệu KHÔNG bao gồm:

C

Xem thêm: ai đã đặt tên cho dòng sông pdf

Các ứng dụng phần mềm khai quật CSDL

D

Các vũ trang vật lý: ổ đĩa, PC, mạng,....