nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì

Câu hỏi:

11/02/2020 22,252

Bạn đang xem: nếu kích thước quần thể giảm xuống dưới mức tối thiểu thì

A. quần thể dễ dàng rớt vào tình trạng suy hạn chế dẫn theo khử vong

Đáp án chủ yếu xác

B. sự tương hỗ trong những thành viên tăng, quần thể đem tài năng chống đỡ chất lượng tốt với những thay cho thay đổi của môi trường

C. tài năng sinh đẻ của quần thể tăng tự thời cơ gặp gỡ nhau trong những thành viên đực với thành viên cái nhiều hơn

D. nhập quần thể đối đầu và cạnh tranh nóng bức trong những cá thể

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện rộng lớn 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP Thi Thử Ngay

Đáp án A

Khi độ dài rộng của quần thể hạ xuống bên dưới nấc ít nhất thì quần thể dễ dàng rớt vào tình trạng suy hạn chế dẫn theo tiêu vong vì:

-        Sự tương hỗ trong những thành viên bị hạn chế, quần thể không tồn tại tài năng đối diện những thay cho thay đổi của môi trường xung quanh.

-        Số lượng thành viên quá không nhiều nên sự giao hợp ngay sát thông thường xẩy ra, rình rập đe dọa sự tồn bên trên của quần thể.

 -   Khả năng sinh đẻ hạn chế tự thời cơ gặp gỡ nhau của thành viên đực với thành viên cái quá ít

Quảng cáo

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vì sao loại ưu thế nhập vai trò cần thiết nhập quần xã?

A. Vì đem con số thành viên nhiều, sinh khối rộng lớn, sự đối đầu và cạnh tranh mạnh

B. Vì đem con số thành viên nhiều, sinh khối rộng lớn, sinh hoạt mạnh

C. Vì tuy rằng đem con số thành viên nhỏ, tuy nhiên sinh hoạt mạnh

D. Vì tuy rằng đem sinh khối nhỏ tuy nhiên sinh hoạt mạnh

Câu 2:

Hệ sinh thái xanh nào là sau đấy là hệ sinh thái xanh tự động nhiên?

A. Cánh đồng

B. Bể cá cảnh

C. Rừng nhiệt đới gió mùa.

D. Trạm vũ trụ

Xem thêm: hình thang cân có tâm đối xứng không

Câu 3:

Ví dụ về quan hệ đối đầu và cạnh tranh là

A. giun sán sinh sống nhập khung người lợn

B. những loại cỏ đần và lúa nằm trong sinh sống bên trên ruộng đồng

C. vi trùng lam sinh sống cùng theo với nấm

D. thỏ và chó sói sinh sống nhập rừng

Câu 4:

Kiểu phân bổ nào là tại đây không nên là phân bổ thành viên của quần thể loại vật nhập tự động nhiên?

A. Phân phụ vương đồng đều

B. Phân phụ vương theo đuổi nhóm

C. Phân phụ vương theo hướng trực tiếp đứng.

D. Phân phụ vương ngẫu nhiên

Câu 5:

Hiệu suất sinh thái xanh là gì?

A. Sự tổn thất tích điện qua chuyện những bậc dinh thự dưỡng

B. Tỉ lệ Tỷ Lệ đem hóa tích điện trong những bậc dinh thự dưỡng

C. Tỉ lệ Tỷ Lệ lượng trong những bậc dinh thự dưỡng

D. Tỉ lệ Tỷ Lệ thành viên trong những bậc dinh thự dưỡng

Câu 6:

Tính phong phú về loại quần xã là

A. cường độ đa dạng về con số loại nhập quần xã và con số thành viên của từng loài

B. tỷ lệ thành viên của từng loại nhập quần xã

C. tỉ trọng % số vị trí phát hiện một loại nhập tổng số vị trí quan lại sát

Xem thêm: lai kinh tế là gì

D. số loại nhập vai trò cần thiết nhập quần xã