mục tiêu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là gì

hint-header

Cập nhật ngày: 18-10-2022

Bạn đang xem: mục tiêu cơ bản của chiến lược chiến tranh đặc biệt là gì


Chia sẻ bởi: Nguyễn Văn Cường


Mục xài cơ bạn dạng của kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” là gì?

“Bình định” miền Nam trong khoảng 8 mon.

B

“Bình định” miền Nam trong khoảng 18 mon.

C

“Bình định” miền Nam với trung tâm.

D

“Bình định” bên trên toàn miền Nam

Chủ đề liên quan

Thắng lợi quân sự chiến lược của tớ mở màn trong công việc vượt qua kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” là thắng lợi nào?

Lực lượng tổ chức Chiến lược “Chiến giành quánh biệt” là lực lượng nào?

C

Quân Mĩ, quân team tay sai

D

Quân Mĩ, quân đồng minh

Trong thời kỳ 1945-1954, thắng lợi nào là của quân dân VN đã trải vỡ nợ thủ đoạn “đánh thời gian nhanh thắng nhanh” của thực dân Pháp?

A

Cuộc võ thuật của những khu đô thị năm 1946.

B

Chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông năm 1947.

C

Chiến dịch Biên giới- Thu Đông năm 950.

D

Chiến dịch Thượng Lào xuân- hè năm 1953.

Cuộc võ thuật của dân thủ đô hà nội (từ ngày 19/12/1946 cho tới ngày 17/2/1946) đã

A

Buộc thực dân Pháp cần tấn công lâu nhiều năm.

B

Giải phóng được một địa phận kế hoạch cần thiết.

C

Tiêu khử được phần tử cần thiết sinh lực địch.

D

Làm vỡ nợ trọn vẹn plan tấn công thời gian nhanh thắng thời gian nhanh của Pháp.

Nhiệm vụ số 1 của quân dân VN vô trận đánh đấu kháng thực dân Pháp ở những khu đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (từ ngày 19/12/1946 cho tới ngày 17/2/1946) là gì?

A

Củng cố hậu phương kháng chiến.

B

Tiêu khử toàn cỗ sinh lực địch.

C

Giam chân quân Pháp bên trên những khu đô thị.

D

chỉ vệ cơ sở đầu óc kháng chiến.

Nội dung cơ bạn dạng của lối lối kháng chiến chiến kháng thực dân Pháp của tớ là gì?

A

Thần tốc, táo tợn,táo tợn không dừng lại ở đó.

B

Toàn dân, toàn vẹn, giành thủ sự cỗ vũ của quốc tế.

C

Táo bạo, chớp thời cơ nhanh gọn lẹ, tự động lực cánh sinh.

D

Toàn dân, toàn vẹn, ngôi trường kỳ, tự động cánh sinh và giành thủ sự cỗ vũ của quốc tế.

Thực dân Pháp mang đến nhảy dù trên không vô địa điểm nào là vô cuộc tấn công Căn cứ địa Việt Bắc (1947)?

Nội dung nào là ko phản ánh đích thị plan Đờ Lát lắc Tát-xi-nhi của Pháp bên trên Việt Nam?

A

Tập trung quân Âu-Phi nhằm mục tiêu xây đắp một lực lượng cơ động kế hoạch mạnh.

B

Xây dựng chống tuyến công sự xi-măng cốt Fe (boong ke), thiết lập “vành đai trắng”.

C

Phòng ngự kế hoạch Bắc Sở, tấn công Trung Sở và Nam Đông Dương.

D

Đánh huỷ hậu phương VN vì thế biệt kích, thổ phỉ, con gián điệp.

Điểm không giống nhau đằm thắm chiến dịch Việt Bắc- Thu Đông (1947) đối với chiến dịch Biên giới thu-đông (1950) của quân dân VN là

Điểm công cộng về mục tiêu của thực dân Pháp khi tiến hành plan Rơ-ve và Đờ Lát lắc Tát-xi-nhi vô trận đánh giành xâm lăng VN (1945-1954) là gì?

A

Chuẩn bị tấn công lên Việt Bắc.

B

Nhanh chóng kết đôn đốc cuộc chiến tranh.

C

Giành quyền dữ thế chủ động kế hoạch.

D

Xem thêm: cách dùng since và for

Khóa chặt biên thuỳ Việt-Trung.

Nội dung nào là ko phản ánh đích thị tiềm năng ngỏ chiến dịch Biên giới thu đông đúc (1950) của Trung ương Đảng và nhà nước VNDCCH?

A

Khai thông biên thuỳ Việt-Trung.

B

Tiêu khử một phần tử cần thiết sinh lực địch.

C

Giải phóng vùng Tây Bắc, tạo ra ĐK nhằm giải tỏa Bắc Lào.

D

Mở rộng lớn, gia tăng địa thế căn cứ địa Việt Bắc, tạo ra đà xúc tiến cuộc kháng chiến tiến bộ lên.

Đông Khê được lựa chọn là điểm mở màn chiến dịch Biên giới thu- đông đúc năm 1950 của quân dân VN vì thế này là vị trí

A

Án ngữ hiên nhà Đông-Tây của thực dân Pháp.

B

Ít cần thiết nên thân phụ chống của Pháp có tương đối nhiều sơ hở.

C

Quan trọng nhất và triệu tập tối đa binh sỹ của Pháp.

D

cũng có thể đột huỷ, phân tách tách tuyến chống thủ của quân Pháp.

Đại hội đại biểu đợt thứu II của Đảng nằm trong sản Đông Dương (2/1951) được tổ chức triển khai bên trên đâu?

A

Chiêm Hóa, Tuyên Quang.

Chiến dịch dữ thế chủ động tấn công rộng lớn thứ nhất của cục team nòng cốt VN vô cuộc kháng chiến kháng thực dân Pháp (1945-1954) là chiến dịch nào?

A

Chiến dịch Thượng Lào (1953).

B

Chiến dịch Việt Bắc thu- đông đúc (1947).

C

Chến dịch Hòa Bình đông-xuân (1951-1952).

D

Chiến dịch Biên giới thu- đông đúc (1950)

Kế hoạch Na-va của Pháp bao gồm bao nhiêu bước?

Mở đầu Chiến dịch Điện Biên Phủ, quân tớ tiến công vô đâu?

A

Phía Đông phân quần thể trung tâm

Sự khiếu nại nào là là mốc ghi lại kết đôn đốc cuộc kháng chiến của dân tộc bản địa VN kháng thực dân Pháp xâm lăng (1945-1954)?

A

Thắng lợi của chiến dịch Điện Biên Phủ.

B

Sở team VN tiến bộ vô tiếp quản lí thủ đô hà nội.

C

Quân Pháp xuống tàu rút ngoài Hải Phòng Đất Cảng.

D

Hiệp ấn định Giơ-ne-vơ về Đông Dương được kí kết

Nhiệm vụ chủ yếu của Miền Bắc kể từ sau năm 1954 là gì?

A

Hoàn trở thành Cách mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, xây đắp mái ấm nghĩa xã hội.

B

Tiếp tục Cách mạng dân tộc bản địa dân người sở hữu dân, tiến bộ cho tới thống nhất nước mái ấm.

C

Giúp hứng cách mệnh miền Nam nhằm tiến bộ cho tới thống nhất quốc gia.

D

Xây dựng xã hội mái ấm nghĩa, trả miền Bắc tiến bộ thời gian nhanh, tiến bộ xa thẳm bên trên tuyến đường XHCN.

Cách mạng miền Nam với tầm quan trọng thế nào trong công việc tấn công ụp thống trị của đế quốc Mĩ và tay sai của bọn chúng, giải tỏa miền Nam, thống nhất khu đất nước?

A

Có tầm quan trọng cần thiết nhất.

B

Có tầm quan trọng cơ bạn dạng nhất.

C

Có tầm quan trọng đưa ra quyết định thẳng.

D

Có tầm quan trọng đưa ra quyết định nhất.

Mục xài cơ bạn dạng của kế hoạch “Chiến giành quánh biệt” là gì?

A

“Bình định” miền Nam trong khoảng 8 mon.

B

“Bình định” miền Nam trong khoảng 18 mon.

C

Xem thêm: 2dm bằng bao nhiêu cm

“Bình định” miền Nam với trung tâm.

D

“Bình định” bên trên toàn miền Nam