mức phản ứng là gì

Giả sử lưới đồ ăn của một quần xã loại vật bao gồm những loại A, B, C, D, E, G, H. Trong số đó A là loại vật phát triển, những loại còn sót lại là loại vật dung nạp. Các loại loại vật nhập quần xã với quan hệ đủ dinh dưỡng thể hiện tại nhập sơ loại sau

Có từng nào phán xét đúng vào khi nói đến lưới đồ ăn trên?
(1) Chuỗi đồ ăn lâu năm nhất với 5 bậc đủ dinh dưỡng.
(2) Trong lưới đồ ăn với 8 chuỗi đồ ăn.
(3) Khi độ cao thấp quần phân mục E bị hạn chế thì con số thành viên của loại B và D tăng.
(4) Khi loại A bị nhiễm độc thì loại H với kĩ năng bị nhiễm độc nặng trĩu nhất.

A

Bạn đang xem: mức phản ứng là gì

4.

B

3.

Xem thêm: c++ cơ bản

D

1.