mã di truyền có tính đặc hiệu tức là

Mã DT đem tính đặc hiệu, tức là

Bạn đang xem: mã di truyền có tính đặc hiệu tức là

Mã DT đem tính đặc hiệu, tức là

A. Tất cả những loại đều sử dụng công cộng một cỗ mã DT.

B. Mã khai mạc là AUG, mã kết cổ động là UAA, UAG, UGA.

C. hầu hết cỗ tía nằm trong xác lập một axit amin.

D. Một cỗ tía mã hoá chỉ mã hoá cho 1 loại axit amin.

Đáp án D

Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ
Tổng ôn Toán học tập lớp 12 luyện 2 200.000đ 149.000đ
Combo Sách Sở đề Khối A (Toán - Lý - Hóa) 600.000đ 427.000đ
PRO S Sinh 8+ 2024 tặng sách Tự học tập bất kì 1.000.000đ 500.000đ

Xem thêm: mô phân sinh là gì

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 luyện 1

200.000đ 149.000đ

Tổng ôn Toán học tập lớp 12 luyện 2 200.000đ 149.000đ