kim loại al không phản ứng với dung dịch

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Kim loại Al ko phản xạ được với dung dịch

  Bạn đang xem: kim loại al không phản ứng với dung dịch

  • A. H2SO4 (loãng).    
  • B. NaOH.      
  • C. KOH.        
  • D. H2SO4 (đặc, nguội).

  Lời giải tham ô khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Kim loại Al, Fe bị thụ động vô HNO3 đặc, nguội, H2SO4 đặc nguội. Nên sắt kẽm kim loại Al không phản xạ được với hỗn hợp H2SO4 (đặc, nguội).

Mã câu hỏi: 262388

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Xem thêm: công thức tính bán kính hình tròn

Môn học: Hóa học

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm tiếp sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: hạnh phúc một tang gia

CÂU HỎI KHÁC

 • Công thức của este vinyl axetat?
 • Trong những polime: polistiren, amilozơ, amilopectin, poli(vinyl clorua), tơ capron, poli(metyl metacrylat) và teflon. Những polime sở hữu bộ phận thành phần giống như nhau là:
 • Hợp hóa học tại đây nằm trong loại đipeptit?
 • Phát biểu này sau đấy là đúng? A. Amino axit là thích hợp hóa học sở hữu tính lưỡng tính.
 • Phát biểu này sau đấy là đúng? A. Saccarozơ làm mất đi thuốc nước brom.
 • Cho những vật tư polime sau: bông, tơ tằm, thủy tinh nghịch cơ học, vật liệu nhựa PVC, tơ axetat, tơ visco, xenlulozơ và len. Số lượng polime vạn vật thiên nhiên là
 • Cho những kim loại: Cu, Ag, Fe, Al, Au. Độ dẫn năng lượng điện của bọn chúng hạn chế dần dần theo gót loại tự:
 • Kim loại Al ko thuộc tính với dung dịch
 • Phản ứng này của crom tại đây ko đúng?
 • Chất rắn X color lục thẫm, tan vô hỗn hợp HCl được hỗn hợp A. Cho A thuộc tính với NaOH và Br2 được hỗn hợp gold color, mang đến hỗn hợp H2SO4 vô lại chiếm được hỗn hợp color domain authority cam. Chất rắn X là:
 • Để pha trộn 2 lít NH3 kể từ N2 và H2 với hiệu suất 25% thì thể tích N2 nên dùng ở nằm trong ĐK là
 • Người tao rất có thể dùng nước đá thô muốn tạo môi trường xung quanh mức giá và thô trong các việc bảo vệ đồ ăn thức uống và trái cây tươi tỉnh. Vì
 • Ankan Y phản xạ với clo tạo nên 2 dẫn xuất monoclo sở hữu tỉ khối tương đối đối với H2 vì chưng 39,25. Tên của Y là:
 • Cho sơ đồ dùng đem hoá sau: C3H4O2 + NaOH → X + Y X + H2SO4 loãng → Z + T hiểu Y và Z đều phải sở hữu phản xạ tráng gương. Hai hóa học Y, Z ứng là
 • Cho những hóa học sau: axetilen, axit oxalic, axit acrylic, fomanđehit, phenyl fomat, vinyl axetilen, glucozơ, anđehit axetic, metyl axetat, saccarozơ, natri fomat. Số hóa học rất có thể nhập cuộc phản xạ tráng gương là
 • Phát biểu này sau đấy là đúng? A. Hỗn thích hợp FeS và CuS tan được không còn vô hỗn hợp HCl dư.
 • Hoà tan láo lếu thích hợp bao gồm Zn, Cu, Fe, Cr vô hỗn hợp HCl sở hữu sục khí oxi dư chiếm được hỗn hợp X. Cho hỗn hợp NH3 dư vô X chiếm được kết tủa Y. Nung Y vô chân ko trọn vẹn được hóa học rắn Z. Chất rắn Z gồm:
 • Số TH tạo ra kết tủa Khi mang đến hỗn hợp Ba(HCO3)2 theo thứ tự vô những dung dịch:CaCl2, Ca(NO3)2, NaOH, Na2CO3, KHSO4, Na2SO4, Ca(OH)2, H2SO4, HCl.
 • Cho hình vẽ tế bào miêu tả thực nghiệm pha trộn khí X bằng phương pháp mang đến hỗn hợp Y thuộc tính với hóa học rắn Z. Hình vẽ mặt mũi ko minh họa phản xạ này sau đây?
 • Khí biogas tạo ra kể từ hóa học thải chăn nuôi được dùng thực hiện mối cung cấp nhiên liệu vô sinh hoạt ở vùng quê. Tác dụng của việc dùng khí biogas là
 • Trộn lẫn lộn 200ml hỗn hợp H2SO4 0,05M với 300ml hỗn hợp HCl 0,1M tao được hỗn hợp D. Lấy 150ml hỗn hợp D hòa hợp vì chưng 50ml hỗn hợp KOH. Tính độ đậm đặc hỗn hợp KOH lấy sử dụng.
 • Nung giá buốt 100 gam láo lếu thích hợp bao gồm Na2CO3 và NaHCO3 cho tới lượng ko thay đổi còn sót lại 69 gam hóa học rắn. Thành phần % lượng từng hóa học vô láo lếu thích hợp ban sơ là:
 • Thuỷ phân trọn vẹn 3,42 gam saccarozơ vô môi trường xung quanh axit, chiếm được hỗn hợp X. Cho toàn cỗ hỗn hợp X phản xạ không còn với lượng dư hỗn hợp AgNO3 vô NH3, đun giá buốt, chiếm được m gam Ag. Giá trị của m là
 • Hòa tan a gam crom vô hỗn hợp H2SO4 loãng, giá buốt chiếm được hỗn hợp X và 3,36 lit khí (đktc). Cho X thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi. Lọc, lấy nung cho tới lượng ko thay đổi thì lượng hóa học rắn chiếm được là
 • Hỗn thích hợp A bao gồm X, Y (MX MY) là 2 este đơn chức sở hữu cộng đồng gốc axit. Đun giá buốt m gam A với 400 ml hỗn hợp KOH 1M dư chiếm được hỗn hợp B và (m - 12,6) gam láo lếu thích hợp tương đối bao gồm 2 anđehit no, đơn chức đồng đẳng tiếp nối sở hữu tỉ khối tương đối đối với H2 là 26,2. Cô cạn hỗn hợp B chiếm được (m + 6,68) gam hóa học rắn khan. % lượng của X vô A là
 • Hỗn thích hợp X bao gồm hóa học Y (C2H8N2O4) và hóa học Z (C4H8N2O3); vô cơ Y là muối hạt của axit nhiều chức, Z là đipeptit mạch hở. Cho 25,6 gam X thuộc tính với hỗn hợp NaOH dư, đun giá buốt, chiếm được 0,2 mol khí. Mặt không giống 25,6 gam X thuộc tính với hỗn hợp HCl dư, chiếm được m gam hóa học cơ học. Giá trị của m là:
 • Đốt 0,1 mol láo lếu thích hợp A bao gồm một -aminoaxit (X) no mạch hở chứa chấp 1 nhóm-NH2, 1 group - COOH, X-X và X-X-X cần thiết 27,048 lít oxi (đktc). Khi đun giá buốt 0,1 mol láo lếu thích hợp A với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ chiếm được hỗn hợp chứa chấp hóa học tan sở hữu lượng to hơn lượng láo lếu thích hợp A phía trên là 7,4 gam. Khối lượng của 2,016 mol láo lếu thích hợp A là:
 • Một láo lếu thích hợp X bao gồm 2 hiđrocacbon A, B nằm trong lệ thuộc 1 mặt hàng đồng đẳng (đều ở thể khí ở đktc). Để nhen cháy không còn X cẩn sử dụng một vừa hai phải đầy đủ trăng tròn,16 lit O2 (đktc) và phản xạ tạo nên 7,2 gam H2O. Khi mang đến lượng láo lếu thích hợp X bên trên thuộc tính với lượng dư AgNO3 vô hỗn hợp NH3 chiếm được 62,7 gam kết tủa. Công thức cấu trúc của A, B là
 • Tính m biết tổ chức sức nóng phân trọn vẹn m gam láo lếu thích hợp X bao gồm Cu(NO3)2 và Cu vô một bình kín, chiếm được hóa học rắn Y sở hữu khối lượng?
 • Hỗn thích hợp X bao gồm 3,92 gam Fe, 16 gam Fe2O3 và m gam Al. Nung X ở sức nóng phỏng cao vô ĐK không tồn tại bầu không khí, chiếm được láo lếu thích hợp hóa học rắn Y. Chia Y trở thành nhị phần đều bằng nhau.
 • Đốt cháy trọn vẹn m gam láo lếu thích hợp những axit nằm trong mặt hàng đồng đẳng axit acrylic rồi mang đến toàn cỗ thành phầm cháy hít vào không còn vô 350 ml hỗn hợp Ca(OH)2 1M thấy sở hữu 10 gam kết tủa xuất hiện nay và lượng hỗn hợp sau phản xạ tăng 25,4 gam đối với lượng hỗn hợp ban sơ. Giá trị của m là
 • Kết ngược thực nghiệm của những hỗn hợp X, Y, Z và T với dung dịch test được ghi lại trên bảng sau, xác lập những hóa học X, Y, Z và T?
 • Thực hiện nay những thực nghiệm sau: (a) Nhiệt phân AgNO3...Số thí nghiệm thu sát hoạch được sắt kẽm kim loại sau thời điểm những phản xạ kết giục là
 • Tính % lượng của loài muỗi este ko no vô X?
 • Cho láo lếu thích hợp X bao gồm những peptit mạch hở gồm: Gly - Ala; X1 - Ala ; Glu - X2 - Ala (A); Lys - Ala - X3 (B) và Lys - Ala - Ala - Lys (C); nA : nB : nC = 4 : 2 :1, vô cơ X1, X2, X3 là những a-aminoaxit no mạch hở; phân tử có một group -NH2; 1 group -COOH.
 • Dung dịch X chứa chấp x mol NaOH và hắn mol Na2ZnO2 (hoặc Na2(Zn(OH)4)), hỗn hợp Y chứa chấp z mol Ba(OH)2 và t mol Ba(AlO2)2 (hoặc Ba(Al(OH)4)2 vô cơ (x 2z). tổ chức nhị thực nghiệm sau:
 • Cho X, Y là 2 axit cacboxylic đơn chức mạch hở (MX MY ); T là este nhị chức tạo ra vì chưng X, Y và một ancol no mạch hở Z. Tính m muối hạt khan?
 • Hỗn thích hợp E chứa chấp peptit X mạch hở (tạo vì chưng glyxin và alanin) và este Y mạch hở (được tạo ra vì chưng etylen glicol và một axit đơn, ko no có một link C=C). Đun giá buốt láo lếu thích hợp E với hỗn hợp NaOH một vừa hai phải đầy đủ chiếm được 23,08 gam láo lếu thích hợp F sở hữu chứa chấp a gam muối hạt của glyxin và b gam muối hạt của alanin và muối hạt của axit. Lấy toàn cỗ F nhen cháy chiếm được Na2CO3, N2, 23,76 gam CO2 và 7,56 gam H2O. Mặt không giống cũng lấy nhen nằm trong lượng E bên trên nên dùng 19,936 lít khí O2 (đktc). Giá trị của a: b sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Điện phân (với năng lượng điện đặc biệt trơ, màng ngăn xốp) hỗn hợp X chứa chấp CuSO4 và NaCl (có tỉ trọng mol ứng 3:2) vì chưng loại năng lượng điện một chiều sở hữu độ mạnh 5A, sau thời hạn t giờ chiếm được hỗn hợp Y chứa chấp nhị hóa học tan và thấy lượng hỗn hợp Y hạn chế 33,1 gam đối với lượng của hỗn hợp X. Dung dịch Y hòa tan tối nhiều 3,6 gam Al. Giả sử khí sinh đi ra vô quy trình năng lượng điện phân bay không còn thoát khỏi hỗn hợp. Giá trị của t sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?
 • Hòa tan trọn vẹn láo lếu thích hợp X bao gồm Mg, MgO, Fe3O4 và Fe(NO3)2 (trong cơ oxi lúc lắc 29,68% theo gót khối lượng) vô hỗn hợp HCl dư thấy sở hữu 4,61 mol HCl phản xạ. Sau Khi những phản xạ xẩy ra xong xuôi chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa chấp 231,575 gam muối hạt clorua và 14,56 lít (đkc) khí Z bao gồm NO, H2. Z sở hữu tỉ khối đối với H2 là \(\frac{69}{13}.\) Thêm hỗn hợp NaOH dư vô Y, sau phản xạ chiếm được kết tủa Z. Nung Z vô bầu không khí cho tới lượng ko thay đổi được 102,2 gam hóa học rắn T. Phần trăm lượng MgO vô X sớm nhất với độ quý hiếm này sau đây?

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 12

YOMEDIA