khởi đầu của một operon là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là

hint-header

Cập nhật ngày: 08-05-2022

Bạn đang xem: khởi đầu của một operon là một trình tự nuclêôtit đặc biệt gọi là


Chia sẻ bởi: lê văn linh


Khởi đầu của một opêron là 1 trong những trình tự động nuclêôtit quan trọng đặc biệt gọi là

Chủ đề liên quan

Trong cách thức điều tiết sinh hoạt ren ở loại vật nhân sơ, tầm quan trọng của ren điều tiết là

A

đem vấn đề mang đến việc tổ hợp một prôtêin ức tạo ra động lên những ren cấu hình.

B

điểm gắn vô của prôtêin khắc chế nhằm ngăn cản sinh hoạt của enzim phiên mã.

C

đem vấn đề mang đến việc tổ hợp một prôtêin ức tạo ra động lên vùng vận hành.

D

đem vấn đề mang đến việc tổ hợp một prôtêin ức tạo ra động lên vùng phát động.

Theo cách thức điều tiết sinh hoạt của opêron Lac ở E.coli, Lúc xuất hiện của lactôzơ vô tế bào, lactôzơ tiếp tục tương tác với

Không nằm trong bộ phận của một opêron tuy vậy với tầm quan trọng ra quyết định sinh hoạt của opêron là

Sản phẩm tạo hình sau cuối theo gót quy mô của opêron Lac ở E.coli là:

A

1 loại prôtêin ứng của 3 ren Z, Y, A tạo hình 1 loại enzim phân diệt lactôzơ

B

3 loại prôtêin ứng của 3 ren Z, Y, A tạo hình 3 loại enzim phân diệt lactôzơ

C

1 phân tử mARN đem vấn đề ứng của 3 ren Z, Y, A

D

3 phân tử mARN ứng với 3 ren Z, Y, A

Hai căn nhà khoa học tập người Pháp đang được vạc xuất hiện cách thức điều hoà sinh hoạt ren ở:

Khi nói đến opêron Lac ở vi trùng E. coli, với từng nào tuyên bố tại đây sai?
I.Gen điều tiết (R) trực thuộc bộ phận của opêron Lac.
II.Vùng vận hành (O) là điểm ARN pôlimeraza phụ thuộc vào và khởi điểm phiên mã.
III.Khi môi trường xung quanh không tồn tại lactôzơ thì ren điều tiết (R) ko phiên mã.
IV.Khi ren cấu hình A và ren cấu hình Z đều phiên mã 12 chuyến thì ren cấu hình Y cũng phiên mã 12 chuyến.

Khi nói đến opêron Lac ở vi trùng E. coli, với từng nào tuyên bố tại đây đúng?
I. Gen điều tiết (R) ko trực thuộc bộ phận của opêron Lac.
II. Vùng phát động (P) là điểm prôtêin khắc chế hoàn toàn có thể link thực hiện ngăn ngừa sự phiên mã.
III. Khi môi trường xung quanh không tồn tại lactôzơ thì ren điều tiết (R) vẫn hoàn toàn có thể phiên mã.
IV. Khi ren cấu hình A phiên mã 5 chuyến thì ren cấu hình Z phiên mã gấp đôi.

Đơn vị cấu hình bao gồm một quãng ADN chứa chấp 146 cặp nu quấn xung quanh 8 phân tử histon 1 ¾ vòng của NST ở loại vật nhân thực được gọi là

Dạng đột đổi mới cấu hình NST chắc chắn là kéo theo thực hiện tăng con số ren bên trên NST là

Mức xoắn 3 vô cấu hình siêu hiển vi của NST ở loại vật nhân thực gọi là

Xét một cặp NST tương đương với trình tự động bố trí những ren như sau ABCDEFGŸHI và abcdefgŸhi. Do rối loàn vô quy trình hạn chế phân đang được tạo nên một gửi gắm tử với NST bên trên với trình tự động bố trí những ren là ABCdefFGŸHI. cũng có thể Kết luận, vô hạn chế phân đang được xẩy ra hiện nay tượng:

A

Xem thêm: i think he will join us

trao thay đổi đoạn NST ko cân nặng thân thích 2 crômatit của 2 NST tương đương.

B

nối đoạn NST bị đứt vô NST tương đương.

C

nối đoạn NST bị đứt vô NST ko tương đương.

D

trao thay đổi đoạn NST ko cân nặng thân thích 2 crômatit của 2 NST ko tương đương.

Trình tự động nuclêôtit vô ADN có công năng bảo đảm và thực hiện những NST ko bám vô nhau ở ở

Trao thay đổi đoạn thân thích 2 NST ko tương đương tạo ra hiện nay tượng

Trong chu kì tế bào, NST đơn teo xoắn cực lớn để ý được bên dưới kính hiển vi vào

Dạng đột đổi mới cấu hình NST thông thường tạo ra rơi rụng thăng bằng ren nguy hiểm nhất là:

Điều ko đúng lúc mang đến rằng: Tại những loại đơn tính giao hợp, NST giới tính

A

chỉ tồn bên trên vô tế bào sinh dục của khung hình.

B

chỉ bao gồm một cặp, tương đương ở giới này thì ko tương đương ở giới ê.

C

không chỉ có đem ren quy toan nam nữ mà còn phải đem ren quy toan tính trạng thông thường.

D

của những loại thú, con ruồi giấm con cái đực là XY con cháu là XX.

Sự teo xoắn ở những cường độ không giống nhau của NST tạo ra ĐK tiện nghi cho

A

sự phân li NST vô phân bào.

B

sự tổng hợp NST vô phân bào.

C

sự biểu lộ hình hài NST ở kì thân thích.

D

sự phân li và tổng hợp NST vô phân bào.

Xem thêm: cách tính chu vi hình tam giác

Dạng đột đổi mới nào là được phần mềm nhằm loại ngoài NST những ren ko ước muốn ở một trong những loại cây trồng?

Một NST với trình tự động những ren là bị đột đổi mới với trình tự động những ren là . Đây là dạng đột đổi mới loại

Đột đổi mới thực hiện tăng nhanh dung lượng amylaza ở Đại mạch nằm trong dạng