i have heard her sing this song several times

Hãy nhập thắc mắc của khách hàng nhập phía trên, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip
Change the following dentences from active to tướng passive 5.SENTENCES WITH VERBS OF PERCEPTION. 31, I have heard her sing this tuy vậy several times. 32, People saw him steal your xế hộp. 33, The teacher is watching them work. 34, He won't let you vì thế that silly thing again. 35, Peole don;t make the children work hard. 36, They made him work all daay. 37, The detective saw the wonman putting the jewerlry in her bag. 38, The errorists made the hostages lie down. 39, Police advise drivers to tướng use...Đọc tiếpChange the following dentences from active to tướng passive 5.SENTENCES WITH VERBS OF PERCEPTION. 31, I have heard her sing this tuy vậy several times. 32, People saw him steal your xế hộp. 33, The teacher is watching them work. 34, He won't let you vì thế that silly thing again. 35, Peole don;t make the children work hard. 36, They made him work all daay. 37, The detective saw the wonman putting the jewerlry in her bag. 38, The errorists made the hostages lie down. 39, Police advise drivers to tướng use an alternative route. 40, She helps má vì thế all these dificult exercises.

WhiteBoyGame

Xem thêm: hạnh phúc được tạo nên từ những tham vọng

Tuấn Nguyễn

Thấu Minh Phong

WhiteBoyGame